Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  Східний економічний район

  Коротка економіко-географічна характеристика

  Східний економічний район — промислово-аграрний, спеціалізацією якого в загальнодержавному поділі праці є галузі машинобудування і металообробки та хімічна промисловість.

  До складу Східного економічного району входять Полтавська, Сумська і Харківська області. Більшість території регіону знаходиться у лісостеповій зоні, шість районів Сумської області — у поліській, кілька районів Полтавської — у степовій зоні.

  Площа району складає 84 тис. км2, або 13,9% території України. Тут проживає 5919,7 тис. населення, з них міського - 4168,3, сільського - 1751,4 тисяч. Обсяг ВВП в 2000 р. склав 22606,8 млн. гривень.

  Природно-географічні умови в цілому сприятливі для розвитку продуктивних сил. Висока щільність населення, розгалужені транспортні зв'язки обумовили розвиток промисловості, перш  за все, машинобудування. За обсягом і різноманітністю продукції машинобудівних заводів   Східний економічний район є провідним в Україні.

  Велике місце в структурі економіки регіону займають харчова і легка промисловість, а також агропромисловий комплекс, який розвивається на базі багатогалузевого сільського господарства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити