Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  Центральний економічний район

  Коротка економіко-географічна характеристика

  До складу Центрального економічного району входять місто Київ, Київська і Черкаська область.   Його площа складає 49,8 тис. км3, у тому числі по складових - відповідно 0,8; 28,1; 20,9 тис. км2.

  У регіоні проживає 3245,7 тис. населення, з них міського - 1854,5 і сільського -1391,2 тис. осіб. Обсяг ВВП в 2000 р. склав 29799,8 млн. гривень.

  Вигідне економіко-географічне положення району визначається тим, що він знаходиться на перехресті важливих залізничних та автомобільних магістралей. Особливе значення для народного господарства має головна водна артерія - р. Дніпро. Сусідніми з центральним районом є Полісся, Поділля, Східний та Придніпровський райони, з якими існують тісні господарські зв'язки. Враховуючи невеликі запаси паливної сировини (буре вугілля і торф), в регіон ввозяться газ, нафтопродукти та кам'яне вугілля. Разом з тим, на внутрішній ринок надходять машини, технологічне обладнання, продукція приладобудування, легкої та харчової промисловості, будівельні матеріали тощо. Район має потужний експортний потенціал завдяки можливості впровадження у виробництво наукоємних новітніх технологій.

  Важливо, що на території району розташована столиця нашої держави - м. Київ з населенням понад 2600 тисяч. Він виконує функції політичного, промислового, науково-освітнього, культурного центру, транспортного вузла, а також здійснює широке коло функцій державного й господарського управління. Тут працюють Верховна Рада та Кабінет Міністрів України,  Національна академія наук України з численними науково-дослідними інститутами, освітні культурні та медичні заклади.

  Центральний економічний район має значні природні ресурси, які використовуються у господарській діяльності. Це багаті своєю природною родючістю ґрунти, особливо чорноземи, запаси прісних вод і різноманітні мінеральні ресурси.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити