Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Основні напрями Концепції

  Удосконалення державного регулювання роботи транспорту. Державне регулювання роботи транспорту має здійснюватися шляхом розроблення нових і перегляду законодавчих та інших нормативно-правових актів, які передбачають однакові підходи до регулювання відносин під час функціонування суб'єктів господарювання ТДК різних форм власності і встановлюють правові, економічні та організаційні основи діяльності транспортних підприємств, особливості їх взаємовідносин з користувачами транспортних послуг, з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

  Державне регулювання роботи транспортно-дорожнього комплексу здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції, визначеної законодавством, і передбачає такі напрями:

а) вільне входження у ринки (вихід з ринків) суб'єктів господарювання, що надають транспортні послуги;

б) захист навколишнього природного середовища, зменшення викидів забруднюючих речовин та підвищення рівня екологічної безпеки транспортних засобів;

в) розроблення правових основ транспортно-експедиційної діяльності;

г) правове забезпечення діяльності спеціальних (вільних) економічних зон, орієнтованих на надання транспортно-експлуатаційних послуг.

  Пріоритетними напрямами державного регулювання за окремими видами транспорту є:

залізничний транспорт:

• внесення пропозицій про зміни до Законів України «Про транспорт» та «Про залізничний транспорт» щодо функцій та структури управління;

• визначення організаційно-правового статусу нових структур управління та тих, що реформуються, а також статусу галузевих підприємств;

• удосконалення відносин суб'єктів господарювання залізничного транспорту з органами державної влади на принципах, вироблених Європейським Союзом;

• розроблення нормативно-правових актів, що забезпечують вільний доступ суб'єктів підприємницької діяльності до залізничної мережі та різних елементів залізничної інфраструктури на основі взаємних угод і повного відшкодування витрат, пов'язаних з їх виконанням;

морський транспорт:

• розроблення механізму приватизації та реструктуризації підприємств морського транспорту, що відповідає вимогам ринкових перетворень, підтримка інституційних та цінових реформ;

• внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства відповідно до вимог ринкових перетворень;

• удосконалення системи безпечного мореплавства, вантажоперевезення та захисту навколишнього природного середовища на рівні світових стандартів;

• створення умов злагодженої роботи різних видів транспорту в приморських транспортних вузлах; автомобільний транспорт:

• удосконалення нормативно-правової бази щодо безпеки перевезень та якості автотранспортних послуг і створення рівних умов функціонування суб'єктів підприємницької діяльності різних форм власності;

• удосконалення системи державної сертифікації автотранспортних засобів;

дорожнє господарство:

• визначення стабільних джерел і порядку фінансування дорожнього господарства;

• введення мережі платних автомобільних доріг, концесій на їх будівництво та подальшу експлуатацію, а також сервісне обслуговування користувачів, залучення вітчизняних і іноземних кредитів, враховуючи кредити міжнародних фінансових організацій;

авіаційний транспорт:

• удосконалення нормативно-правового забезпечення приватизації авіакомпаній, акціонування аеропортів, розмежування авіаційних підприємств (аеропорти, авіаційні компанії) та допоміжних служб і формування ринку вантажних авіаперевезень;

• розроблення проекту Закону України «Про аеропорти»;

• визначення порядку закріплення маршрутів за повітряними перевізниками на тендерній основі.

     Удосконалення управління транспортною системою

  Одним з важливих напрямів розвитку і реформування транспортної системи є подальше вдосконалення управління нею, яке має забезпечити підвищення ефективності роботи транспорту шляхом приведення управлінських і виробничих структур у відповідність з виконуваними обсягами перевезень на основі впровадження сучасних інформаційних технологій.

  Реформування галузі шляхом змін форми власності та переходу на нові організаційні форми управління ТДК передбачає:

• визначення об'єктів транспортної інфраструктури, що залишаться у державній власності;

• визначення об'єктів транспортної інфраструктури, які передаються у комунальну власність;

• визначення конкурентних форм діяльності на монопольних транспортних підприємствах;

• внесення пропозицій щодо приватизації об'єктів ТДК, враховуючи особливості кожного виду транспорту.

  Основні принципи реформування системи управління транспортом:

• розмежування функцій державного управління та управління підприємствами ТДК;

• розмежування виробничих та регулятивно-контрольних функцій;

• створення організаційних структур управління в об'єднаннях підприємств переважно на комерційній основі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити