Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

6.8. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОРТІВ

  Програма соціально-економічного розвитку морських торговельних портів до 2010 р. виходить з основних принципів, які закладені в Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України до 2020 року.

  Мета програми: зростання обсягів перевалювання вантажів в українських морських портах на ЗО відсотків (з 89 млн. тонн у 2001 р. до 115 млн. тонн у 2010 р.) шляхом введення в експлуатацію з 2001 до 2010 р. спеціалізованих перевантажувальних комплексів в морських портах загальною потужністю 30 млн. тонн на рік.

  Основні завдання Програми:

  Створити надійну матеріально-технічну базу морських портів, яка відповідає у кількісному відношенні вимогам розвитку української економіки і зовнішньої торгівлі, у якісному відношенні - найвищим світовим стандартам.

  Зміцнити взаємодію морських торговельних портів із суміжними видами транспорту і вантажовласниками у межах логістичних товаропровідних систем і міжнародних транспортних коридорів, які проходять по території України.

  Підвищити рівень навігаційної і екологічної безпеки в морських торговельних портах.

  Підвищити ефективність державного регулювання роботи і розвитку морських торговельних портів, що забезпечить реалізацію інтересів держави без обмеження господарчої самостійності підприємства.

  Програма містить комплекс заходів, які передбачають:

• створення і модернізацію термінальних комплексів, впровадження прогресивних транспортно-технологічних систем, їх відповідність світовим стандартам і європейській транспортній системі;

• створення умов, що сприяють збільшенню обсягів міжнародних транзитних перевезень через порти України, доведення до міжнародних стандартів якості транспортних послуг;

• розробка і створення нормативно-правової бази транспортного і транспортно-технологічного забезпечення роботи портів у взаємодії із суміжними видами транспорту, приведення діючого законодавства в цій сфері діяльності у відповідність з міжнародним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити