Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Інтеграція в європейську і світову транспортну систему

  Для забезпечення зовнішньоторговельних зв'язків та поетапної інтеграції України в європейську та світову транспортні системи необхідно:

• розширити та зміцнити співробітництво у рамках міжнародних транспортних організацій і у реалізації міждержавних угод в галузі транспорту;

• створити ефективну державну систему контролю за діяльністю транспортних підприємств і підприємців-громадян у сфері міжнародних перевезень на території України;

• здійснити необхідні заходи захисту і підтримки діяльності транспортних підприємств і підприємців-громадян на зовнішніх ринках у разі введення міжнародними організаціями та урядами окремих держав жорстких економічних, технічних та інших вимог щодо транспортної діяльності;

• коригувати стратегію розвитку міжнародних транспортних комунікацій у межах України відповідно до змін міжнародної транспортно-економічної кон'юнктури;

• гармонізувати нормативно-правову базу у сфері транспорту з відповідними міжнародно-правовими нормами;

• розробити і здійснити заходи щодо забезпечення техніко-технологічного зближення рухомого складу та транспортної мережі України з європейською транспортною системою;

• наблизити технічні, технологічні та екологічні стандарти і вимоги у сфері транспорту до європейських та поступово їх запровадити на вітчизняному ринку.

  Інтеграційна політика входження України у спільний транспортний простір СНД здійснюється через:

• узгоджену тарифну політику;

• спільне використання та розвиток об'єктів транспортної інфраструктури країн СНД на основі спільного інвестування проектів;

• уніфікацію нормативно-правової бази у сфері транспорту;

• підготовку і впровадження у транспортних галузях країн СНД узгодженої науково-технічної політики;

• створення спільної системи науково-технічної та технологічної інформації у сфері транспорту;

• створення спільних підприємств;

• створення та запровадження узгодженого механізму входження у ринок транспортних засобів або виходу з нього;

• впровадження системи вантажопасажирських перевезень, руху транспортних засобів територіями країн - членів СНД без спеціальних дозволів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити