Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ)

7.6. АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ

  Ліцензування аеропортової діяльності

  Аеропортова діяльність, пов'язана з обслуговуванням на комерційній основі повітряних суден, пасажирів і вантажів, повинна здійснюватися юридичними і фізичними особами тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

  Ліцензування аеропортової діяльності здійснюється відповідно до діючих правил і положень щодо ліцензування транспортного процесу на повітряному транспорті України і має на меті:

• забезпечити безпеку польотів і дотримання встановлених екологічних норм під час наземного обслуговування повітряних суден;

• забезпечити нормальне функціонування ринку авіаційних послуг, захист інтересів споживачів авіапослуг і реалізацію антимонопольного законодавства.

  Підприємства і підприємці мають право отримати ліцензії на кілька видів діяльності.

  У ліцензіях можуть передбачатися обмеження щодо території їхньої дії та видів виконуваних робіт.

  Ліцензія не звільняє від обов'язку мати необхідні свідоцтва, дипломи, робочі сертифікати та інші документи, передбачені правилами наземного обслуговування ПС, експлуатації будівель, споруд, обладнання, технічних засобів, пристроїв та інших об'єктів.

  Правилами ліцензування визначається перелік документів, які подаються для одержання ліцензії, порядок розгляду заяв, критерії оцінки заявників, що претендують на отримання ліцензії, а також форма, порядок і строки оформлення та видачі ліцензії.

  Відмова на видачу ліцензії може бути у разі, коли:

• авіаційна та інша техніка, що використовується заявником, не відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки і регулярності польотів;

• виробнича база заявника не відповідає екологічним та іншим встановленим вимогам;

• кваліфікаційний атестат заявника не відповідає характеру діяльності, на здійснення якої подається запит на дозвіл;

• у поданих документах містяться неправильні відомості, особливо щодо фінансового стану заявника, майнових та інших фондів;

• заявник в установленому законом порядку визнається винним щодо недобросовісної конкуренції в ліцензованій діяльності.

  Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

У разі зміни організаційно-правової форми підприємства - власника ліцензії, остання підлягає перереєстрації. Перереєстрація ліцензії здійснюється згідно з порядком, що встановлюється для її видачі.

  Власник ліцензії зобов'язаний:

• забезпечувати дотримання вимог, зазначених у ліцензії;

• подавати за вимогою Укравіатрансу відомості щодо ліцензованої діяльності.

  Контроль за дотриманням вимог, передбачених у ліцензіях, здійснює Укравіатранс Міністерства транспорту України.

  Ліцензія може бути анульована або призупинена за заявою власника ліцензії, а також у разі:

• ліквідації юридичної особи;

• недотримання власником ліцензії умов, зазначених у ній;

• ненадання в установлений термін Укравіатрансу інформації, що передбачена чинними правилами ліцензування.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити