Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ

10.4. ФОРМУВАННЯ ЦІН (ТАРИФІВ) НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ, ЩО   НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

         (Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.12.2005 р. №891)   Загальні положення

  Методичні рекомендації з питань формування цін (тарифів) на перевезення вантажів та інші послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою створення прозорого і загальнодоступного механізму формування та встановлення тарифів на послуги.

  Методичні рекомендації визначають єдині для всіх користувачів транспортних послуг, які надаються підприємствами промислового залізничного транспорту (далі - ППЗТ) критерії та правила встановлення цін та тарифів.

  Методичні рекомендації спрямовані забезпечити:

• економічне обґрунтування тарифів на послуги, які надають ППЗТ;

• узгодження інтересів ППЗТ та споживачів транспортних послуг;

• максимальну конкурентоздатність та привабливість транспортних послуг з метою нарощування обсягів перевезень вантажів;

• гласність прийнятих рішень з питань формування тарифів.

  Терміни, наведені в цих Методичних рекомендаціях, застосовуються в такому значенні:

  Підприємство промислового залізничного транспорту - суб'єкт господарювання, що має на праві власності або іншому праві під'їзні залізничні колії, рухомий склад, будівлі, споруди й інші об'єкти для надання послуг.

  Послуги ППЗТ - комплекс робіт, визначених Статутами підприємств промислового залізничного транспорту.

  Тарифи на послуги ППЗТ - розмір плати за послуги, що забезпечує відшкодування витрат на їх надання та прибутковість роботи ППЗТ.

  Базова ціна (тариф) - базова вартість перевезення 1 (однієї) тонни вантажу по під'їзних коліях на відстань до 3-х кілометрів, затверджена наказом керівника ППЗТ і визначена на підставі розрахунків, що включають всі витрати на виконання цих робіт.

  Диференційований тариф - установлення різних цін (тарифів) на перевезення вантажів залежно від технологічного процесу, рівня витрат та обсягів перевезень.

  Значення інших понять, використаних у цьому документі, відповідають законодавству України.

  Види цін (тарифів)

  Ціни (тарифи) розробляються за видами робіт (послуг) та умовами їх надання окремо кожним   ППЗТ і мають наступну диференціацію:

  Під час подавання та забирання вагонів локомотивами ППЗТ застосовується ціна (тариф) за перевезення 1 (однієї) тонни вантажу по під'їзних коліях, визначена на підставі розрахунків, що включають всі витрати на виконання цих робіт.

  Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт (навантаження, розвантаження та перевантаження вантажу) застосовується ціна (тариф) за 1 (одну) тонно-операцію залежно від виду вантажу, його фактичної ваги та способу виконання робіт.

  Однією тонно-операцією вважається переміщення вантажу:

• зі складу (майданчика) у вагон, на автомашину чи інший транспортний засіб - при навантаженні;

• з вагона, автомашини чи іншого транспортного засобу до складу (на майданчик) - при розвантаженні;

• з вагона у вагон (з одного транспортного засобу на інший) - при перевантаженні (пряма операція);

• всередині складу (майданчика) з метою перевірки або переважування вантажу;

• від залізничної колії для звільнення місця для розвантаження;

• в інших випадках, коли за умов роботи виникає потреба в таких операціях, що підтверджується договором на транспортне обслуговування або іншим документом.

  Під час надання послуг рухомим складом та механізмами ППЗТ застосовується ціна (тариф) за користування (за годину, добу). За погодженням з замовником можуть встановлюватись інші терміни користування, які обумовлюються у відповідних пунктах договорів на надання робіт (послуг).

  Ціна (тариф) розробляється для кожного виду рухомого складу чи механізму окремо з урахуванням його вантажопідйомності або ємності.

  Під час перевезення вантажів локомотивом станції (замовника) застосовуються наступні ціни (тарифи):

• ціна (тариф) за користування під'їзними коліями, що враховує всі витрати, пов'язані з поточним утриманням під'їзних колій;

• ціна (тариф) за пропуск вагонів по під’їзних коліях, що враховує всі витрати, пов'язані із пропуском вагонів по під'їзних коліях відповідно до умов договору з замовником (станцією).

  Розмір плати за користування під'їзними коліями визначається, виходячи з установленої ціни (тарифу) та фактичної довжини колії, що експлуатується, і стягується із замовника незалежно від кількості пропущених вагонів.

  Розмір плати за пропуск вагонів по під'їзних коліях визначається, виходячи з установленої ціни (тарифу) та фактичної кількості пропущених вагонів.

  Для розрахунків за інші послуги можуть застосовуватись індивідуально розроблені ППЗТ ціни (тарифи), що враховують види та умови їх надання.

  Перелік інших робіт (послуг):

• користування рухомим складом та механізмами;

• зайняття під'їзних колій (відстій вагонів);

• послуги стропальників;

• щоквартальний огляд під'їзних колій, стрілочних переводів, які знаходяться на балансі вантажовласників;

• обстеження вантажних фронтів;

• огляд під'їзних колій на замовлення їх власника;

• складання та оформлення договорів;

• утримання, обслуговування та переведення стрілок, встановлення гальмівних башмаків, відкриття і закриття воріт, шлагбаумів, розташованих на під'їзних коліях вантажовласників;

• інформація про час подавання вагонів;

• зважування й перевірка на прохання одержувача (відправника) маси вантажів;

• видача (передача-факс) рахунків на оплату за послуги;

• експедиційні послуги, розкредитування документів;

• подача стислого повітря;

• зберігання вантажів та рухомого складу на своїх осях;

• надання послуг щодо поточного утримання та ремонту колійного господарства стороннім підприємствам;

• надання довідок, консультацій;

• виконання ремонтів рухомого складу, вузлів, агрегатів стороннім підприємствам;

• підготовка вагонів під вантажні операції;

• інші роботи (послуги).

  Порядок встановлення цін (тарифів)

  Базові ціни (тарифи) на перевезення вантажів та ціни (тарифи) на інші послуги затверджуються керівниками ППЗТ (філій) та вводяться в дію з урахуванням вимог чинного законодавства.

  Залежно від обсягів перевезень, з метою їх збільшення, та виходячи з економічної доцільності, можуть встановлюватись диференційовані тарифи.

  В окремих випадках для користувачів транспортних послуг, завдяки яким досягається значне зростання або залучення нових обсягів перевезень, можуть встановлюватись за домовленістю сторін нижчі у порівнянні з базовими ціни (тарифи).

  У всіх випадках зміни до базових тарифів встановлюються за умов гарантування користувачем транспортних послуг обсягів перевезень, внесення попередньої оплати, належного виконання договірних відносин та оформляються згідно вимог чинного законодавства.

  Застосування змін до базових тарифів повинно забезпечувати рентабельність послуг.

  У випадку значного зменшення обсягів робіт, змін умов надання послуг або зростання матеріальних та фінансових витрат, можуть встановлюватися ціни (тарифи) вищі від базових за домовленістю сторін.

  Підставою для перегляду затверджених цін (тарифів) може бути:

• зміна основних ціноутворюючих факторів, технологічних або зовнішніх економічних умов: цін на матеріальні ресурси, енергоносії, переоцінка основних фондів, зміна норм амортизаційних відрахувань, заробітної плати та інших умов;

• коливання обсягів робіт (послуг);

• зміна Тарифної політики залізничного транспорту України;

• зміна нормативних правових актів, що регулюють питання ціноутворення;

• інші фактори, що суттєво впливають на конкурентоздатність транспортних послуг ППЗТ;

• форс-мажорні обставини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити