Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 11 НОВІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ

11.2. РАКЕТНИЙ ТРАНСПОРТ І НАЦІОНАЛЬНА КОСМІЧНА ПРОГРАМА

  Україна увійшла в третє тисячоліття як одна з провідних космічних держав світу. Космічна діяльність віднесена до державних пріоритетів України, що є важливим чинником інноваційного розвитку економіки.

  Дослідження та використання космічного простору є необхідною умовою розвитку науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу, забезпечення інтересів держави на тривалий період у сферах безпеки та оборони, підвищення рівня якості життя, участі України в розв'язанні загальних проблем людства.

  Розвиток ракетного транспорту зв'язаний з Національною космічною програмою. Космічна діяльність в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про космічну діяльність», міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів.

  Виконання Державної космічної програми України на 1993-1997 роки та Загальнодержавної (Національної) космічної програми на 1998 - 2002 роки сприяло становленню космічної галузі, забезпечило участь України в міжнародних космічних програмах.

  Загальнодержавна (Національна) космічна програма на 2003- 2007 роки визначає основні завдання, пріоритети та шляхи здійснення космічної діяльності в Україні на зазначений період, формує єдиний підхід до космічної діяльності як до однієї з найважливіших сфер державної політики.

  Програма тісно пов'язана з Міжвідомчою програмою впровадження космічних технологій для створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції на 2001-2005 роки.

  Метою Програми є реалізація єдиного державного підходу до космічної діяльності, ефективне використання науково-технічного й виробничого потенціалу держави для забезпечення високого рівня космічної діяльності, що відповідає геополітичним та економічним інтересам України.

  Основними завданнями Програми є:

• розвиток національної системи спостереження Землі з космосу в інтересах загальнодержавних потреб у соціально-економічній сфері, у сфері безпеки та оборони;

• впровадження в телекомунікаційну інфраструктуру держави супутникових систем і засобів зв'язку;

• отримання нових фундаментальних знань щодо навколоземного простору, Сонячної системи, далекого космосу, біологічних та фізичних процесів в умовах мікрогравітації;

• створення і розвиток засобів доступу в космос для виконання національних та міжнародних проектів, сприяння присутності вітчизняних ракет-носіїв на світовому ринку транспортних космічних послуг;

• розроблення перспективної космічної техніки;

• забезпечення розвитку галузі на основі удосконалення її дослідно-експериментальної та виробничої бази.

  Виконання завдань Програми здійснюється шляхом виконання цільових космічних програм, зміст яких визначений на основі аналізу світових тенденцій в космічній діяльності, результатів виконання попередніх програм, пропозицій науково-дослідних організацій та підприємств галузі, а також Національної академії наук України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити