Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ

  Етапи виконання програми

  Програма виконуватиметься поетапно.

  На першому етапі (2002-2005 роки) передбачалося виконати завдання на таких напрямах:

• нормативно-правове забезпечення транзиту вантажів через Україну, приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними транспортними угодами і конвенціями;

• усунення технічних бар'єрів на шляху транзиту вантажів і, насамперед, «вузьких» місць на маршрутах міжнародних транспортних коридорів та в пунктах пропуску через державний кордон України;

• удосконалення тарифно-цінового та податкового регулювання для стимулювання транзиту;

• завершення робіт із створення в повному обсязі системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних перевезень;

• поліпшення підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня кадрів у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

  На другому етапі (2006-2010 роки) передбачається виконати завдання спрямоване на:

• забезпечення переходу в основному на технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським вимогам до рухомого складу та інфраструктури міжнародного транзиту;

• впровадження сучасних інформаційних транспортних систем, інтеграція їх у загальноєвропейські;

• поповнення сучасним рухомим складом транспортно-дорожнього комплексу, здійснення реконструкції та розвиток систем магістрального трубопровідного транспорту;

• широке впровадження на базі нових інформаційних технологій принципів транспортної логістики.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити