Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ

  Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень

  Важливим напрямом діяльності є розширення міжнародного співробітництва у сфері транзитних перевезень. З цією метою передбачається забезпечити:

• виконання заходів з інтеграції України до європейського Союзу відповідно до міжнародних угод України «Про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС», «Про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав - учасниць СНД у галузі транспортної політики» в частині адаптації національного транспортного законодавства до міжнародного, впровадження відповідних технічних та екологічних стандартів;

• проведення активної державної політики, спрямованої на залучення до транзиту через Україну транснаціональних вантажопотоків на напрямках Захід-Схід та Північ-Південь;

• реалізацію Основної багатосторонньої угоди щодо міжнародного транспортного коридору ТРАСЕКА (у межах виділених ЄС коштів);

• участь у розробленні відповідно до Програми ТРАСЕКА регіональних проектів:

• гармонізація прикордонних процедур;

• єдина політика справляння транзитних зборів і встановлення тарифів;

• єдина правова база щодо транзитних перевезень (у межах виділених ЄС коштів);

• ініціювання створення разом із сусідніми державами спільних транзитних коридорів, операторських компаній транзитних перевезень на основі погоджених технологій та наскрізних тарифів;

• розвиток співробітництва з країнами ГУУАМ у створенні зон вільної торгівлі та проведення єдиної тарифної політики з метою збільшення транзитних вантажопотоків;

• залучення іноземних інвестицій на реабілітацію автомобільної дороги Київ-Чоп;

• організацію та проведення навчання фахівців транспорту (у рамках Програми ТАСІS) з питань перевезень небезпечних вантажів;

• вирішення питання щодо усунення правових і технічних бар'єрів у сфері перевезень морськими суднами України через протоки Босфор і Дарданелли;

• опрацювання з Турецькою стороною питання щодо укладення угоди про поромне сполучення;

• підготовку пропозицій щодо розвитку міждержавних систем транспортування нафти і газу для включення до Програми ТАСІS-ІNОGАТЕ;

• створення договірно-правової бази для збільшення обсягів транспортування територією України вуглеводневих ресурсів із країн Каспійського регіону, Середньої та Центральної Азії до європейських країн;

• вирішення з Молдовською стороною питання щодо застосування на залізничних пунктах пропуску на українсько-молдовському митному кордоні знижки за всі види контролю при здійсненні зборів за товари, що двічі вимушено перетинають кордон на шляху до порту Рені;

• вирішення разом з відповідними органами Російської Федерації, Польщі, Чеської Республіки комплексу економічних та політичних питань з метою більш повного використання транзитного потенціалу української транспортної системи, зокрема щодо подовження залізничного коридору від Транссибірської магістралі транзитом через Україну, Польщу до Чехії із створенням централізованої інформаційної системи для передачі документів залізничного транспорту у напрямку руху вантажів і транспортних засобів;

• опрацювання під час розроблення Концепції співробітництва країн СНД щодо формування спільного транспортного простору заходів, спрямованих на більш активне використання транспортної інфраструктури України для пропуску транзитних вантажопотоків;

• розвиток міжнародного транспортного та митного співробітництва у сфері створення спільних (об'єднаних) транзитних систем та об'єктів з метою прискорення доставки вантажів та більш активного використання транспортної інфраструктури України іноземними власниками вантажів;

• розроблення проекту і реалізацію Програми посилення координації роботи митниць України та сусідніх держав та спільного спрощення і модернізації процедур;

• підготовку пропозицій щодо розвитку інфраструктурних мереж для включення у Програму ТАСІS з прикордонного співробітництва;

• вирішення разом з відповідними органами Російської Федерації комплексу економічних та політичних питань з метою повного використання транзитного потенціалу української транспортної системи;

• розширення співробітництва у сфері транзиту в рамках європейських та світових торговельних, транспортних та експедиторських організацій, а також із сусідніми країнами з метою поліпшення умов пропуску транзитних вантажів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити