Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

  Транспорт відіграє велику роль у життєзабезпеченні людей, поєднуючи виробництво продукції з її споживачем, зв'язуючи регіони України між собою, а також з іншими державами. Транспорт відіграє величезну роль і в зміцненні обороноздатності країни.

  Кожен вид транспорту - це складний комплекс пристроїв, споруд, машин і механізмів. Транспорт - це сукупність:

•        транспортних засобів;

•        шляхів сполучень;

•        засобів управління та зв'язку;

•        технічних пристроїв та механізмів;

•        споруд.

  Складовими транспорту є:

а)транспортні засоби - рухомий склад (автомобілі, причепи, напівпричепи, транспортні трактори, вагони, локомотиви, літаки, судна, вертольоти), трубопроводи, контейнери, піддони, тара;

б)шляхи сполучення - автомобільні дороги (шляхи), залізничні колії, водні шляхи, повітряні лінії, монорейкові колії, канатні дороги;

в)засоби управління та зв'язку: пункти диспетчерського зв'язку, пункти автоматизованої системи дорожнього управління;

г)технічні пристрої та механізми: вантажно-розвантажувальні механізми, конвеєри, пакетоформуючі машини;

д)споруди: АТП, зупинки, депо, СТО, доки, ремонтні майстерні та заводи, склади, термінали, вокзали, аеропорти, причали, компресорні та насосні станції.

  Усі види транспорту утворюють транспортну мережу, до складу якої входять наземний, підземний, повітряний і водний транспорт. До наземного транспорту належать: залізничний, автомобільний, трубопровідний (нафтопродукто- і газопроводи), нові види транспорту (на магнітній або повітряній подушці, монорейковий транспорт тощо), лінії електропередач (ЛЕП), канатні дороги; до підземного - метрополітени; до водного - морський і річковий: до повітряного - авіаційний.

  В залежності від свого призначення транспорт може бути:

• внутрішнім (внутрішньозаводський, внутрішньо-сільськогосподарський, технологічний транспорт, який забезпечує переміщення предметів праці усередині підприємства, КСТ, шахти, кар'єру);

• міським, який перевозить пасажирів та вантажі в межах міста (населеного пункту);

• приміським, який перевозить пасажирів і вантажі між об'єктами міста та передмістя (в зоні з радіусом до 50 км від межі міста);

• міжрайонним, який виконує перевезення між сусідніми економічними районами;

• міжміським, який виконує перевезення за межі міста (населеного пункту) на відстань більше 50-ти км;

• міжнародним, який виконує перевезення за кордон або з-за території країни.

  По ознаці підпорядкованості транспорт може бути:

• загального користування, який за діючими законами зобов’язаний виконувати перевезення вантажів та пасажирів, ким би вони не були заявлені.

• не загального користування (відомчий).

  Все більше уваги приділяється питанням удосконалення системи взаємодії кожного окремого виду транспорту з відправниками вантажу і вантажоодержувачами. Визначальним для фінансового благополуччя кожного виду транспорту є виконання основної вимоги - забезпечення своєчасного, якісного і повного задоволення потреб підприємств, організацій і населення в перевезеннях; залучення додаткового обсягу перевезень вантажів і пасажирів. Саме в конкурентній боротьбі, що розвивається, формується сьогодні транспортна система країни.

  Транспортний процес перевезення вантажів складається з підготовки вантажів до перевезення, подачі рухомого складу, навантаження, оформлення провізних документів, переміщування, вивантаження і доставки вантажоодержувачу.

  Транспортний процес перевезення пасажирів: подача пасажирського рухомого складу; забезпечення зручної посадки людей; переміщення пасажирів з необхідним комфортом; організація виходу пасажирів із рухомого складу по закінченню поїздки.

  Велике значення в перевезенні мають такі складові елементи транспортного процесу:

транспортно-експедиційні операції: приймання, паркування, маркування, видача вантажу представнику перевізника, короткочасне його збереження на проміжних складах, оформлення різного виду платні, передача вантажу з одного транспорту на інший; видача вантажу.

вантажно-розвантажувальні операції: навантаження на транспортні засоби, їх розвантаження, кріплення, замір та оформлення документів.

  Перевезення вантажів та пасажирів може виконувати один або декілька видів транспорту, тому:

- перевезення в прямому сполученні - це перевезення, які виконуються одним видом транспорту (автомобільне, залізничне, річне);

- перевезення в прямому змішаному сполученні - перевезення, які виконують два або декілька видів транспорту за єдиним транспортним документом, складеним на весь шлях прямування.

  Вантажем називають всі предмети і матеріали з часу їх прийняття до транспортування і до одержання їх представником вантажоодержувача.

  Важливим показником роботи всіх видів транспорту є швидкість доставки вантажу (при перевезенні пасажирів - швидкість сполучення).

  Швидкість доставки або швидкість сполучення - середня швидкість руху вантажів або пасажирів від місця відправки до місця призначення, з урахуванням всіх проміжних простоїв та зупинок.

  Технічна швидкість - середня швидкість рухомого складу за час руху. Експлуатаційна швидкість (комерційна) - швидкість рухомого складу з урахуванням проміжних та кінцевих зупинок.

  Собівартість перевезень - один з основних показників роботи транспорту. Її визначають діленням витрат, які пов'язані з виконанням транспортної роботи, на обсяг перевезень або виконання тонно-кілометрів.

  Найвища собівартість перевезень вантажів на автомобільному транспорті, найнижча - на морському.

  Найвища собівартість пасажироперевезень на морському транспорті, сама низька - на залізничному.

  Показники, які характеризують технічний рівень або потужність технічного оснащення кожного виду транспорту: протяжність шляхів сполучення, чисельність парку засобів перевезення, загальна вантажопідйомність парку, наявність на мережі доріг експлуатаційних та ремонтних підприємств.

  Рівень механізації та автоматизації праці (коефіциент механізації) - кількість перероблених вантажів механізмом; кількість - ручним способом.

  Пропускна та провізна здатність транспортного об'єкту.

  Пропускна здатність кожного об'єкту - максимальна кількість рухомого складу, яка може бути пропущена по даному об'єкту (відрізку дороги) в одиницю часу при даному технічному оснащенні і в умовах певних форм організації руху.

  Перевізна здатність кожного об'єкту транспорту - максимальна кількість транспортних вантажів, які може бути перевезено в розрахунковий період, в залежності від наявності рухомого складу, палива, відповідно кадрів та інших змінних засобів виробництва. Вона може бути також визначена і кількістю транспортних одиниць.

  Взагалі провізна здатність визначає найвищу величину транспортного потоку.

  Відправлення вантажів - загальний обсяг вантажів у тоннах (брутто) прийнятий до перевезення.

  Перевезення вантажів - загальний обсяг вантажів, який навантажено та транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту (вантажні автомобілі, залізничні вагони, річкові та морські судна, літаки) або трубопроводами, вимірюється в тоннах (перекачка газу, аміаку - в тоннах або кубічних метрах).

  Вантажообіг - загальний обсяг вантажної транспортної роботи, який дорівнює сумі добутків перевезеного вантажу на відстань перевезення по кожній партії вантажу, вимірюється в тонно-кілометрах (на морському транспорті - у тонно-милях).

  Відправлення експортних вантажів - відправлення вантажів, вироблених у межах України, за кордон.

  Прибуття імпортних вантажів - прибуття вантажів, вироблених за кордоном, на адресу споживачів України.

  Перевезення транзитних вантажів - транспортування вантажів, вироблених за кордоном, через територію України без будь-якого використання їх вітчизняними споживачами. Пересування транзитних вантажів здійснюється також з перевантаженням з одного виду транспорту на інший, складуванням, роздрібненням партій тощо.

  Відправлення пасажирів - загальна кількість пасажирів, прийнятих до перевезення.

  Перевезення пасажирів - загальна кількість пасажирів транспортованих рухомим складом окремих видів транспорту (автобуси, легкові автомобілі, тролейбуси, трамваї, залізничні пасажирські вагони, річкові та морські судна, літаки).

  Пасажирообіг - загальний обсяг пасажирської роботи, який дорівнює сумі добутків кількості пасажирів (групи пасажирів) на відстань їх перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах (на морському транспорті у пасажиро-милях).

  Міські перевезення - перевезення пасажирів або вантажів у межах міста.

  Приміські перевезення - перевезення пасажирів або вантажів за внутрішньо-обласними маршрутами, довжина яких не перевищує 50 км.

  Міжміські перевезення - перевезення пасажирів або вантажів на внутрішньо-обласних і міжобласних маршрутах, довжина яких перевищує 50 км.

  Густота шляхів сполучення - показник, що визначає довжину шляхів сполучення у розрахунку на одиницю площі території країни.

  Інтенсивність перевезення вантажів і пасажирів за видами шляхів сполучення - показник, що характеризує ступінь використання шляхів сполучення при вантажних (пасажирських) перевезеннях; визначається діленням обсягів транспортної роботи на довжину шляхів сполучення.

  Середня відстань перевезення - показник, що визначається діленням вантажообігу (пасажирообігу) на обсяг перевезеного вантажу (кількість перевезених пасажирів).

  Продукція (послуги) підприємств зв'язку - показник, що характеризує обсяг послуг, наданих підприємствами зв'язку населенню, підприємствам, організаціям, установам та іншим споживачам (відправлення газет, журналів, листів, телеграм, грошових переказів і пенсійних виплат, надання міжміських та міжнародних телефонних переговорів).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити