Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА

ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

  Викладена нижче Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на період до 2020 року спрямована на посилення державної транспортної політики, яка необхідна для доповнення і коригування дій ринкових механізмів з метою забезпечення ефективного, відповідаючого суспільним інтересам формування транспортної системи держави та ринку транспортних послуг. Вона містить принципові спрямування стратегії розвитку і головних питань подальшого розвитку та сталого функціонування транспортно-дорожнього комплексу України до 2020 року з визначенням пріоритетів і першочергових завдань.

  Положення Концепції відповідає загальній спрямованості здійснюваних в державі реформ і відображає специфіку транспорту та важливість державного регулювання транспортної діяльності.

  Пріоритетне значення на перспективу надається економічним зрушенням в транспортній галузі і підвищенню їх результативності через розробку законодавчо-правової бази і удосконалення структури управління транспортною системою.

  При сучасному стані транспортно-дорожнього комплексу економічні зрушення можуть дати багатий ефект тільки при значному підвищенні технічного рівня цієї галузі, для чого необхідні модернізація і оновлення транспортних засобів, виробничої бази всіх видів транспорту та дорожнього господарства.

  Викладені в Концепції пріоритети і спрямованість розвитку сформульовані з врахуванням стану та місця кожного виду транспорту в рішенні загальнотранспортних завдань. їх реалізація потребує значних капітальних вкладень і повинна здійснюватись з урахуванням вимог економічної ефективності.

  Реалізація стратегічних напрямків розвитку транспортно-дорожнього комплексу, перспективи інтеграції України в світове господарство та посилення транзитних функцій держави через інвестиційну політику передбачає державну участь у фінансуванні об'єктів транспортної галузі, які мають державну вагомість, підвищення інвестиційного потенціалу за рахунок інвестиційної активності транспортних підприємств та залучення інших джерел фінансування інвестиційних процесів. В умовах обмеженості інвестицій першочерговим завданням є приведення в нормативний стан усіх складових транспортної системи.

  Положення цієї Концепції повинно бути основою при формуванні державної транспортної політики, удосконаленні нормативно-правової бази транспорту, розробці державних та регіональних цільових комплексних програм в частині розвитку видів транспорту, транспортної інфраструктури та дорожнього господарства та рішенні окремих транспортних та пов'язаних з транспортом проблем, підготовці урядових рішень з цих питань, а також програм соціально-економічного розвитку держави.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити