Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА

  Етапи реалізації концепції

  Реалізація положень концепції повинна ґрунтуватись на завданнях, характерних для кожного з етапів реформування економіки України, і враховувати реальні економічні можливості їх реалізації.

  На першому етапі (2001-2005 рр.) необхідно забезпечити:

• відтворення основних фондів з метою підтримання матеріально-технічної і соціальної бази для нормального функціонування транспорту;

• селективний розвиток по окремих високоефективних напрямках діяльності, насамперед тих, що забезпечують оновлення рухомого складу, бази інформатики, впровадження комбінованих перевезень, інформаційних технологій, модернізацію інфраструктури міжнародних перевезень.

  На другому і наступних етапах (до 2020 р.) повинна здійснюватися стратегія розвитку, що характеризується зростанням інвестиційної активності на вирішальних дільницях техніко-технологічного переозброєння, переходом до розширеного відтворення, на базі використання потенціалу високих технологій, обчислювальної техніки, телекомунікацій, складних технологічних і інфраструктурних систем управління господарською діяльністю та активізації інтеграційних процесів у галузі перевезень з країнами СНД і далекого зарубіжжя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити