Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.6. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ   МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ

  Спорудження нових швидкісних автомобільних доріг

  Передбачається додатково до існуючої створення нової автодорожньої мережі в основному на окремих напрямках у новій смузі відведення.

  У тих місцях, де напрямки нової та існуючої автомобільних доріг збігаються і де місцеві умови дають можливість це зробити, обидві дороги проходять в одній смузі відведення, проте стикуються тільки у спеціальних пунктах виїзду і заїзду на нові дороги.

  З метою економії земель та запобігання іншим витратам максимально використовується можливість проходження в єдиній смузі відведення високошвидкісних залізниць, спорудження яких передбачається в перспективі.

  Нові автомобільні дороги передаються в користування акціонерам, які вклали кошти в їх будівництво, на термін не менший достатнього для окупності вкладених капіталів і одержання додаткового прибутку. Для цього передбачається запровадження плати за проїзд зазначеними автомобільними дорогами. Власник бере на себе відповідальність за утримання та експлуатацію побудованих платних автомобільних доріг.

  6. Автодорожній сервіс

  Концепцією передбачається будівництво нових і реконструкція існуючих сервісних пунктів. На намічених для будівництва Крітських коридорах № 3, 5, 9 пропонується на першій черзі розвитку:

• спорудження нових об'єктів — 4 вантажних термінали, 44 пункти автодорожнього сервісу;

• реконструкція існуючих об'єктів—9 вантажних терміналів, 16 пунктів автодорожнього сервісу.

Відповідні роботи з оснащення намічаються на запропонованих Україною додаткових транспортних коридорах.

  У подальшому автодорожній сервісний комплекс доповнюватиметься новими об'єктами загальноєвропейського рівня.

  Вони будуть розташовуватися на транспортних коридорах частіше і з вищою якістю послуг. їх перелік встановлюється згідно з міжнародними нормативами.

  У розвитку автодорожнього сервісу перевага надається приватному капіталу, в тому числі іноземному, держава здійснює переважно контрольно-координуючі функції.

  7. Створення міжнародної залізничної мережі. Реконструкція існуючих залізниць

  Залізничні лінії реконструюються з доведенням їх параметрів до міжнародних вимог і стандартів, виходячи з місцевих умов, залежно від забудови прилеглої території, рельєфу місцевості, стану штучних споруд, водовідводів, закріпленої смуги відведення земель тощо. Зберігається змішаний рух пасажирських і вантажних поїздів із застосуванням графіків руху, особливо в ранкові та вечірні години. Залізниці залишаються у власності держави, зберігається існуючий порядок обслуговування, експлуатації та фінансування ремонту діючих залізниць, а будівництво їх нових ділянок, здійснюється переважно на конкурсних засадах.

  Під час створення міжнародних транспортних акціонерних компаній з організації перевезень наміченими коридорами залізниці входять до складу їх засновників.

  На окремих нерентабельних, але соціально необхідних ділянках за залізниць у разі відповідного обґрунтування можлива зміна форми власності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити