Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

  Дирекції залізничних перевезень

  Юридичний статус дирекції

  Дирекція є відособленим підрозділом залізниці.

  Дирекція здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства, Статуту залізниці та свого Положення.

  Дирекція має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи відповідно до чинного законодавства.

  Управління дирекцією і повноваження трудового і колективу

  Керівництво дирекцією здійснює начальник дирекції — заступник начальника залізниці, який за поданням начальника залізниці призначається на посаду генеральним директором Укрзалізниці.

  Керівництво дирекції забезпечується начальником дирекції через апарат, організаційна структура якого затверджується начальником залізниці.

  Коло питань, що входять в компетенцію заступників начальника дирекції, їх права та обов'язки визначаються наказом про розподіл обов'язків між ними.

  Повноваження трудового колективу дирекції реалізуються загальними зборами (конференцією) через його виборні органи згідно з чинним законодавством.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити