Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

  Мета, задачі та предмет діяльності Компанії

  Метою діяльності Компанії є забезпечення економічних інтересів і задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємств дорожнього господарства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації.

  Для цього Компанія:

• здійснює будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання відповідних державних програм;

• розробляє єдину технічну та економічну стратегію розвитку Компанії і її дочірніх підприємств;

• проводить науково-технічну політику з метою скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів;

• концентрує фінансові, матеріально-технічні та трудові ресурси з метою ефективного виконання програм розвитку дорожнього господарства України та інфраструктури автомобільних доріг.

  Предметом діяльності Компанії є:

• виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг;

• забезпечення сталої роботи дорожнього комплексу в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків;

• розвиток промисловості та виробництва будівельних, дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій, інших виробів, необхідних для будівництва та ремонту автомобільних доріг і споруд на них;

• розробка родовищ будівельних матеріалів, переробка гірничої маси, виробництво будівельних матеріалів;

• підготовка та виконання розкривних робіт, буріння;

• виробництво товарів народного споживання;

• закупівля, постачання та збут продукції, матеріалів і енергоносіїв;

• автомобільні перевезення вантажів і пасажирів як на території України, так і за її межами;

• створення і розвиток мережі закладів дорожнього сервісу;

• організація технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки та автотранспортних засобів;

• виготовлення дорожніх знаків, інформаційних та рекламних щитів, знаків з техніки безпеки, малих архітектурних форм;

• організація функціонування системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;

• виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції;

• проведення бартерних, клірингових та лізингових операцій;

• лізинг, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;

• закупівля і передача у фінансовий лізинг дорожньої техніки, обладнання, механізмів для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг та іншої техніки;

• надання правових, аудиторських та консультаційних послуг;

• надання послуг у галузі маркетингу, а також посередницьких, складських та транспортно-експедиційних послуг;

• впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілювальних баз та банків даних і надання доступу до них на комерційній основі;

• інженерно-геологічні, топогеодезичні та інженерно-гідрометеорологічні вишукування;

• складання річних фінансових планів;

• проведення фінансово-економічного аналізу діяльності Компанії;

• складання проектно-кошторисної документації;

• розробка відомчих нормативних документів;

• виконання наукових і науково-дослідних, проектно-вишукувальних та дослідно-конструкторських робіт, надання інженерно - та економікоконсультаційних послуг;

• проведення тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, з'їздів, у тому числі міжнародних;

• контроль за діяльністю дочірніх підприємств, що входять до складу Компанії;

• формування ефективних технологічних, організаційних і кооперованих зв'язків дочірніх підприємств Компанії;

• реалізація єдиної інвестиційної стратегії для здійснення проектів будівництва нових об'єктів;

• реорганізація та технічне переоснащення дочірніх підприємств Компанії;

• забезпечення дочірніх підприємств Компанії нормативними та інформаційними матеріалами;

• розроблення і реалізація спільних з українськими та іноземними партнерами проектів і комерційних ініціатив;

• координація зовнішньоекономічної діяльності дочірніх підприємств;

• розвиток нових форм взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків, торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва;

• здійснення операцій з цінними паперами;

• здійснення (організація) покриття і страхування ризику учасників будівництва і ремонту автомобільних доріг загального користування;

• будівництво об'єктів соціально-побутової сфери, надання житлово-комунальних послуг;

• організація і забезпечення функціонування лікувальних та оздоровчих закладів, надання туристичних послуг, проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів;

• здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на природне середовище, здоров'я і майно людей;

• організація видання газет, журналів, бюлетенів та інших засобів масової інформації, поліграфічна діяльність;

• проведення ринкової оцінки об'єктів нерухомості, обладнання та транспортних засобів;

• охоронні послуги перевізникам вантажів на автомобільних дорогах;

• виконання інших функцій, пов'язаних з реалізацією покладених на неї завдань, які не суперечать чинному законодавству.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити