Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

  Укрморрічфлот має право:

• залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

• здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

• одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

• скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

  Укрморрічфлот очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту.

  Об'єднання «Український комерційний флот» — «Укркомфлот»

  Засноване на державній власності. Воно належить до сфери управління Міністерства транспорту України. (Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 22 листопада 2001 р. № 813).

  До складу Об'єднання входять підприємства, які забезпечують потреби народного господарства України та іноземних замовників в морських перевезеннях.

  До складу Об'єднання входять:

• державна судноплавна компанія «Українське морське пароплавство», розташована за адресою;

• акціонерна судноплавна холдінгова компанія «Сі Трайдент».

  Підприємства, що входять до складу Об'єднання, є юридичними особами, ведуть самостійний баланс, самостійно сплачують податки до місцевих та державного бюджетів, мають поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити