Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

  Окремі види транспорту характеризуються певними техніко-економічними особливостями, що визначають сферу їх використання.

  Залізничний транспорт - універсальний вид транспорту для масових перевезень вантажів та пасажирів.

  Залізничний транспорт має такі переваги:

• чіткість та регулярність руху поїздів по єдиному для всіх залізничних доріг країни графіку, незалежно від часу доби і року, а також кліматичних умов.

• універсальність, найбільш пристосований до перевезень масових вантажів у великому обсязі і на будь-які відстані і не має конкурентів серед інших видів транспорту, крім трубопровідного;

• можливість спорудження на будь-якій суші;

• зв'язок з більшістю промислових і сільськогосподарських підприємств, що мають під'їзні колії;

• як правило, маршрут руху вантажів коротший, ніж на річковому і морському транспорті;

• висока провізна спроможність, надійність і регулярність перевезень, незалежно від кліматичних умов, пори року і часу доби;

• порівняно невисока собівартість перевезень вантажів і пасажирів (за енергетичними і екологічними показниками випереджає авіаційний і автомобільний транспорт);

• вища швидкість доставки вантажів;

• велика маневровість у використанні рухомого складу і висока безпека руху.

  Разом з тим будування залізниць вимагає великих капіталовкладень і витрат металу - понад 160 т на 1 км колії.

  Зазначені переваги і недоліки залізничного транспорту поширюються на його різновиди - спеціалізовані системи - метрополітен (залізниці з підземними, наземними і надземними лініями); міські залізниці: трамвай, швидкісний трамвай (метротрам). Перспективним напрямом розвитку залізничного транспорту є швидкісні магістралі, а також високошвидкісний наземний транспорт, на лініях якого здійснюється рух зі швидкістю понад 200 км/год. Це залізниці другого покоління, що конкурують за швидкостями з повітряним транспортом.

  Автомобільний транспорт - основний вид транспорту при виконанні міських та внутрішньорайонних перевезень вантажів на короткі відстані.

  Автомобільний транспорт має такі переваги:

• вища, ніж на залізничному, річковому і морському транспорті, швидкість доставки вантажів переважно на короткі відстані;

• велика маневреність, що дає можливість здійснити доставку вантажів від складу відправника до складу одержувача без перевантажувальних операцій з одного виду транспорту на інший, що підвищує якість перевезень;

• регулярність перевезень (при наявності удосконалених автомобільних шляхів);

• порівняно до залізничного транспорту менші капітальні вкладення в освоєння малого вантажопотоку на невеликі відстані.

  Однак собівартість перевезень на автомобільному транспорті вища, ніж на інших видах.

  Річковий транспорт - виконує значні обсяги перевезень вантажів і пасажирів є важливою галуззю економіки, найбільш ефективні перевезення - зерна, вугілля, залізної руди та інших нетермінових та сезонних вантажів.

  Річковий транспорт має такі переваги:

•        велика провізна спроможність на глибоководних річках;

•        порівняно невисока собівартість перевезень;

•        менші питомі капітальні витрати і менша витрата металу.

  Недоліки річкового транспорту - розбіжність напрямку ряду великих рік з основними вантажопотоками; нерегулярність перевезень; менша швидкість доставки вантажів; більший, ніж на інших видах транспорту, шлях руху.

  Морський транспорт - займає важливе місце і є основним в зовнішньоторговельних зв'язках і виконує перевезення вантажів і пасажирів між портами країни (каботажні плавання).

  Морський транспорт має такі переваги:

• можливість масових міжконтинентальних перевезень вантажів зовнішньоторговельного обороту;

• нижча порівняно з усіма іншими видами транспорту собівартість перевезень на далекі відстані;

• вища, ніж на річковому транспорті, швидкість руху суден;

• порівняно з річковим і залізничним транспортом менші капітальні вкладення (при масових перевезеннях на далекі відстані);

• регулярність перевезень.

  Разом з тим на морському транспорті не забезпечується ритмічна робота в окремі періоди (шторм, тумани тощо).

  Повітряний транспорт - найбільш швидкісний, основна сфера призначення - перевезення пасажирів, термінових та цінних вантажів, пошти на великі відстані. Літаки та вертольоти використовуються і на невеликі відстані в районах недоступних для автомобільного транспорту.

  Повітряний транспорт має такі переваги:

•        можливість перевезень вантажів і пасажирів у всіх напрямках;

•        менші капітальні вкладення, ніж на залізничному транспорті;

•        велика швидкість доставки;

•        коротші маршрути слідування.

  Однак повітряний транспорт використовується переважно для перевезення пасажирів і термінових, цінних і швидкопсувних вантажів невеликими партіями на далекі відстані, а також вантажів у райони, що не мають наземного і водного транспорту.

  Трубопровідний транспорт - порівняно новий і швидко розвивається, головним чином для переміщення нафти і газопродуктів, вугілля, руди, харчових продуктів.

  Трубопровідний транспорт має такі переваги:

• можливість повсюдного прокладання трубопроводів;

• коротша відстань перекачування порівняно з транспортуванням річковими шляхами і залізницями;

• найнижча собівартість транспортування вантажів;

• повна герметизація процесу транспортування, що забезпечує збереження вантажів;

• автоматизація операцій транспортування вантажів;

• порівняно з іншими видами транспорту менші капіталовкладення і витрата металу.

  До недоліків варто віднести те, що трубопроводами транспортується обмежена номенклатура видів вантажів (нафта, газ тощо).

  Обсяги відправлення вантажів транспортними підприємствами загального користування за 2000 р. перевищили 1,85 млрд. т (30% до рівня 1990 p.). Найбільше зниження обсягу спостерігається на річковому транспорті (86%), морському (84%) і автомобільному загального користування (80%).

  На залізничному транспорті спостерігається менше падіння обсягу перевезень (понад 70%). Це свідчить про те, що залізничний транспорт і в сучасних умовах займає лідируюче положення в забезпеченні перевезень вантажів. Найменше скорочення обсягів спостерігається на трубопровідному транспорті - близько 20%.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити