Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.6. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ.

МІНБУД УКРАЇНИ

  Управління міським транспортом здійснює Міністерство будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України (Мінбуд України), яке відповідно до покладених на нього завдань:

• готує пропозиції щодо формування державної політики у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, а також державної житлової політики;

• забезпечує в межах своїх повноважень розроблення проектів державних та галузевих програм у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту і їх виконання,

• здійснює координацію наукових досліджень з питань нормування, стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

• відповідно до законодавства організовує розроблення, схвалення, перегляд і зміни стандартів, порядків, норм і правил з питань будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електричного транспорту та затверджує їх відповідно до своїх повноважень;

• готує пропозиції щодо уповноваження органів із сертифікації на проведення робіт з підтвердження відповідності у сферах будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту;

• здійснює в межах своїх повноважень координацію науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сферах будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, а також з питань збереження традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, пам'яток архітектури і містобудування;

• здійснює відповідно до законодавства заходи щодо реалізації Генеральної схеми планування території України, вживає заходів з підвищення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови і благоустрою населених пунктів, розвитку їх інженерно- транспортної інфраструктури;

• здійснює в межах своїх повноважень нормативно-методичне забезпечення ведення містобудівних кадастрів населених пунктів, проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, ритуального обслуговування населення, поводження з побутовими відходами, перевезення пасажирів міським електричним транспортом, здійснення заходів з благоустрою населених пунктів та розвитку квітково-декоративного насінництва та розсадництва;

• здійснює заходи щодо інженерного захисту територій від небезпечних процесів техногенного та природного характеру, прогнозування і запобігання розвитку таких процесів, забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

• розробляє методичні рекомендації щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус);

• здійснює моніторинг стану підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) за енергоносії, а також рівня оплати населенням, юридичними особами спожитих житлово-комунальних послуг;

• здійснює реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів, а також державний контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту та забезпеченням безпеки його руху;

• здійснює заходи щодо розвитку економічної конкуренції у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту;

• здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування відповідних видів господарської діяльності;

• організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфер будівництва, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, в тому числі з питань охорони праці;

• погоджує відповідно до законодавства призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити