Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.7. УПРАВЛІННЯ ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ

  Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

  Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (скорочена - НАК «Нафтогаз України») заснована відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1998 р. № 151 «Про реформування нафтогазового комплексу України» та інших актів законодавства України  Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747.

  Компанія є державним акціонерним товариством відкритого типу. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

  Компанія утворена з метою сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузі економіки України, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах і отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.

  Предметом діяльності Компанії є:

• видобування нафти і природного газу;

• постачання природного та скрапленого газу;

• створення та експлуатація транзитних міждержавних систем транспортування нафти, нафтопродуктів і природного газу;

• концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, налагодження ефективних організаційних зв'язків між підприємствами, що входять до складу Компанії;

• розроблення єдиної технічної та економічної стратегії розвитку Компанії, її дочірніх підприємств;

• організація виробництва необхідних для нафтогазового комплексу обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

• здійснення єдиної технічної політики, організація та координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, робіт, пов'язаних з виробництвом і впровадженням нової техніки, розробленням і впровадженням передових технологій у сфері видобування, зберігання, транспортування та розподілу нафти і природного газу;

• здійснення контролю за діяльністю підприємств, що входять до складу Компанії, дотриманням технологічних правил, правил безпеки, а також ефективністю використання закріпленого за ними майна;

• організація реалізації інвестиційних проектів у нафтогазовій галузі;

• регулювання інвестиційної політики підприємств, що входять до складу Компанії;

• організація та виконання геологопошукових робіт, експлуатація нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;

• участь у реалізації міжнародних проектів у нафтогазовій галузі;

• комплексне освоєння ресурсів нафти, газу та газового конденсату із застосуванням передових методів розвідки і розробки родовищ та нових технологічних процесів переробки і вилучення цінних компонентів, що містяться в них;

• розвиток, експлуатація і ремонт нафтопроводів, газотранспортних систем та підземних сховищ газу;

• проектування та експертиза проектів розробки родовищ, буріння свердловин, будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення підприємств, що входять до складу Компанії;

• здійснення газифікації для забезпечення промислових і побутових споживачів газом;

• розроблення довготермінових прогнозів і цільових комплексних науково-технічних, економічних та екологічних програм розвитку нафтогазового комплексу, формування соціальної інфраструктури;

• розроблення і впровадження прогресивних технологій видобування та переробки нафти, газу і газового конденсату;

• розроблення та здійснення заходів з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів під час розвідки, видобування, переробки та транспортування нафти, газу і газового конденсату;

• виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі будівельних матеріалів;

• виробництво товарів широкого вжитку;

• виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт;

• виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;

• надання консультаційних послуг;

• обслуговування агропромислового комплексу, виробництво продукції, необхідної для забезпечення його діяльності;

• збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва;

• надання транспортно-експедиційних послуг;

• провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної;

• надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;

• провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг;

• проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу;

• підвищення надійності, ефективності та безпеки функціонування об'єктів нафтогазового комплексу;

• організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів.

  Компанія здійснює інші види діяльності, не заборонені законодавством України. Зовнішньоекономічна діяльність Компанії ґрунтується на принципах валютної самоокупності й самофінансування. До складу Компанії входять три дочірні компанії (ДК), два дочірні підприємства (ДП), два державні акціонерні товариства (ДАТ) та три відкриті акціонерні товариства (ВАТ).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити