Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.7. УПРАВЛІННЯ ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ

  Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

  Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (скорочена - НАК «Нафтогаз України») заснована відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1998 р. № 151 «Про реформування нафтогазового комплексу України» та інших актів законодавства України  Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747.

  Компанія є державним акціонерним товариством відкритого типу. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

  Компанія утворена з метою сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузі економіки України, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах і отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.

  Предметом діяльності Компанії є:

• видобування нафти і природного газу;

• постачання природного та скрапленого газу;

• створення та експлуатація транзитних міждержавних систем транспортування нафти, нафтопродуктів і природного газу;

• концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, налагодження ефективних організаційних зв'язків між підприємствами, що входять до складу Компанії;

• розроблення єдиної технічної та економічної стратегії розвитку Компанії, її дочірніх підприємств;

• організація виробництва необхідних для нафтогазового комплексу обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

• здійснення єдиної технічної політики, організація та координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, робіт, пов'язаних з виробництвом і впровадженням нової техніки, розробленням і впровадженням передових технологій у сфері видобування, зберігання, транспортування та розподілу нафти і природного газу;

• здійснення контролю за діяльністю підприємств, що входять до складу Компанії, дотриманням технологічних правил, правил безпеки, а також ефективністю використання закріпленого за ними майна;

• організація реалізації інвестиційних проектів у нафтогазовій галузі;

• регулювання інвестиційної політики підприємств, що входять до складу Компанії;

• організація та виконання геологопошукових робіт, експлуатація нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;

• участь у реалізації міжнародних проектів у нафтогазовій галузі;

• комплексне освоєння ресурсів нафти, газу та газового конденсату із застосуванням передових методів розвідки і розробки родовищ та нових технологічних процесів переробки і вилучення цінних компонентів, що містяться в них;

• розвиток, експлуатація і ремонт нафтопроводів, газотранспортних систем та підземних сховищ газу;

• проектування та експертиза проектів розробки родовищ, буріння свердловин, будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення підприємств, що входять до складу Компанії;

• здійснення газифікації для забезпечення промислових і побутових споживачів газом;

• розроблення довготермінових прогнозів і цільових комплексних науково-технічних, економічних та екологічних програм розвитку нафтогазового комплексу, формування соціальної інфраструктури;

• розроблення і впровадження прогресивних технологій видобування та переробки нафти, газу і газового конденсату;

• розроблення та здійснення заходів з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів під час розвідки, видобування, переробки та транспортування нафти, газу і газового конденсату;

• виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі будівельних матеріалів;

• виробництво товарів широкого вжитку;

• виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт;

• виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;

• надання консультаційних послуг;

• обслуговування агропромислового комплексу, виробництво продукції, необхідної для забезпечення його діяльності;

• збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва;

• надання транспортно-експедиційних послуг;

• провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної;

• надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;

• провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг;

• проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу;

• підвищення надійності, ефективності та безпеки функціонування об'єктів нафтогазового комплексу;

• організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів.

  Компанія здійснює інші види діяльності, не заборонені законодавством України. Зовнішньоекономічна діяльність Компанії ґрунтується на принципах валютної самоокупності й самофінансування. До складу Компанії входять три дочірні компанії (ДК), два дочірні підприємства (ДП), два державні акціонерні товариства (ДАТ) та три відкриті акціонерні товариства (ВАТ).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити