Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.8. ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ

  Транспорт - це сфера матеріального виробництва, продукцією якої є переміщення пасажирів і вантажів. Без транспорту неможливий закінчений процес виробництва. І в цьому полягає його вирішальне значення.

  Для оцінки перевізної роботи використовуються такі основні показники:

• кількість відправлених (перевезених) пасажирів А за певний період часу, звичайно за рік;

• кількість відправлених (перевезених) тонн вантажів Р за певний період часу, звичайно за рік;

• вантажообіг УРL у тонно-кілометрах (т-км), який являє собою суму добутків маси перевезених вантажів Р на відстань (дальність) L перевезення;

• пасажирообіг VAL у пасажирокілометрах, що являє собою суму добутків числа перевезених пасажирів А на відстань L перевезення.

  Зведена продукція транспорту виражається в зведених тонно-кілометрах і визначається як сума тонно-кілометрів і пасажиро-кілометрів:

  IPL=IPL + IAL.                                              

  На залізничному транспорті встановлюють також вантажонапруженість і показники використання вагонів (обіг вагона тощо) і локомотивів.

  Вантажонапруженість залізниць характеризується середньою кількістю виконаних тонно-кілометрів або приведених тонно-кілометрів, що припадають на 1 км експлуатаційної довжини Le ліній.

  Під експлуатаційною довжиною розуміють довжину залізничних ліній між станціями без урахування колій: другої головної, станційних та ін.

  Обігом вагона називають час, протягом якого з вагоном виконується цикл операцій від початку навантаження до початку наступного його навантаження.

  Залізничний транспорт України посідає чільне місце у транспортній системі та забезпечує основний обсяг перевезень вантажних (майже 70% загального вантажообігу держави) і понад 65% загальнодержавних обсягів перевезень пасажирів. Провідна роль залізничного транспорту в єдиній транспортній системі України збережеться і в XXI столітті. Українські залізниці, як національний перевізник масових вантажів, мають незаперечні переваги щодо швидкості і регулярності сполучення, низької собівартості транспортних послуг, високого рівня безпеки та мінімально шкідливого впливу на довкілля.

  Українські залізниці - потужна транспортна система, що за розмірами, обсягами перевезень і рівнем застосування технічних засобів посідає чільне місце в СНД. За протяжністю магістральних

напрямків Українські залізниці посідають друге місце в СНД. Загальна довжина українських колій 22301,9 км. Із них 41,1% електрифіковано; 60,5% обладнано пристроями автоматичного регулювання руху поїздів; пристроями електричної централізації обладнано 93,7% загальної кількості станцій. Частка в загальному обсязі перевезень на електричній тязі становить 86,4%.    При меншій майже у чотири рази довжині колій, ніж у Великобританії, Франції та Польщі, обсяги перевезень вантажів в Україні перевищують сумарне значення в наведених вище країнах (табл. 1.4).

 

  Пріоритетами політики України в сфері залізничного транспорту на початку XXI століття є:

• проведення широкомасштабних робіт з технічного переоснащення і модернізації залізниць;

• розвиток інформаційних технологій;

• удосконалення організації та управління процесом перевезень вантажів і пасажирів;

• формування тарифної політики на засадах ринкової економіки;

• здійснення поступового переходу до бюджетного дотування пасажирських перевезень;

• формування системи перевезень пасажирів прискореними поїздами - регіональними експресами;

• розвиток міжнародних транспортних коридорів;

• збереження соціальної стабільності та гармонізації соціальної політики в залізничній галузі.

   Удосконалення перевізного процесу з урахуванням названих пріоритетів дасть можливість залізничному транспорту стати основною рушійною силою економічного зростання України і надійним партнером усіх галузей господарського комплексу держави.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити