Загальний курс транспорту

ВСТУП

Транспорт як четверта галузь матеріального виробництва

РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.1. КОРОТКІ ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ

1.2. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ В ХVІІІ-ХХІ ст.

1.3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

1.4. ЄДИНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

1.5. ЄДИНА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА

1.6. ЄДИНА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА ЗВ'ЯЗКУ

1.7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

1.8. ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ

1.9. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.1. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ І ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ СНД У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ

2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Загальні положення

Мета та завдання Концепції

Основні напрями Концепції

Удосконалення економічних відносин

Тарифна політика

Фінансова реструктуризація галузі

Інтеграція в європейську і світову транспортну систему

Технологічне оновлення транспорту та питання охорони навколишнього природного середовища

Національна безпека

Впровадження нових технологій

Реалізація інвестиційної спроможності

2.3. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Співробітництво у галузі охорони довкілля

Внутрішнє забезпечення інтеграційного процесу

Організаційне забезпечення

Фінансове забезпечення

Правове забезпечення

Інформаційне забезпечення

2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ

Загальні положення

Основні напрямки програми

Етапи виконання програми

Основні завдання утвердження України як транзитної держави

Розвиток інфраструктури міжнародного транзиту

Удосконалення тарифно-цінової та податкової політики

Впровадження сучасних технологій та забезпечення взаємодії усіх учасників транзиту вантажів

Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень

Вартість робіт виконання програми та джерела її фінансування

Механізм реалізації програми

2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Загальні положення

Мета та завдання Концепції

Основні напрямки Концепції

Залізничний транспорт

Морський та річковий транспорт

Авіаційний транспорт

Удосконалення управління транспортною системою

Удосконалення економічних відносин

Тарифна політика

Техногенна безпека транспорту

Інтеграція в європейську і світову транспортні системи

Інноваційна політика і пріоритетні завдання розвитку транспорту

Реалізація інвестиційної спроможності

Етапи реалізації концепції

Пріоритетні завдання розвитку видів транспорту

2.6. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ

Реконструкція існуючих автомобільних доріг

Спорудження нових швидкісних автомобільних доріг

Спорудження нової мережі швидкісних залізниць

2.7. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ ТА ТРАНЗИТУ СИРОЇ НАФТИ

Модернізація і реконструкція нафтотранспортної системи

Основні стратегічні напрями розвитку нафтотранспортної системи

РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.1. ЗАГАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ. МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Загальні положення

Статут залізниць України

Основними завданнями Залізниці є:

Господарська та соціальна діяльність Залізниці

Дирекції залізничних перевезень

Загальні положення

Юридичний статус дирекції

Господарська та соціальна діяльність дирекції

3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Автотранспортні управління Міністерства транспорту

Управління:

Основними завданнями Укравтодору є:

Мета, задачі та предмет діяльності Компанії

3.4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

Укрморрічфлот має право:

Мета і предмет діяльності Об'єднання

Морський порт

Управління морським портом

Капітан порту

Морська лоцманська служба

Служба регулювання руху суден

Морське агентування

3.5. УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ

Державний департамент авіаційного транспорту

3.6. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. МІНБУД УКРАЇНИ

3.7. УПРАВЛІННЯ ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

ДК «Укртрансгаз»

ВАТ «Укртранснафта»

ДАТ «Укрспецтрансгаз»

РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

4.1. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Зміни стану залізниць за останні роки

4.2. ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ

Характеристика залізниць

Ковзання та тертя

4.3. СПОРУДИ І ПРИСТРОЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

4.4. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЦЬ

4.5. ГАБАРИТИ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ

4.6. КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАЛІЗНИЦІ

Залізничні під'їзні колії

4.7. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ

4.8. РУХОМИЙ СКЛАД І ЙОГО УТРИМАННЯ

Електричний рухомий склад

Тепловози

Вагони і вагонне господарство

Вагонне господарство

4.9. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ

Порядок приймання, відправлення і руху поїздів

4.10. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4.11. СТАНЦІЇ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ, РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ

Функції залізничних станцій та їх завдання

Основними завданнями станції є:

4.12. ТАРИФИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Тарифи на перевезення вантажів

Тарифні системи на перевезення вантажів

Тарифи на перевезення пасажирів

Платні послуги з обслуговування пасажирів

РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

5.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Донецький економічний район

Транспортно-дорожній комплекс

Карпатський економічний район

Транспортно-дорожній комплекс

Південний економічний район

Транспортно-дорожній комплекс

Подільський економічний район

Транспортно-дорожній комплекс

Поліський економічний район

Транспортно-дорожній комплекс

Придніпровський економічний район

Транспортно-дорожній комплекс

Східний економічний район

Транспортно-дорожній комплекс

Центральний економічний район

Транспортно-дорожній комплекс

5.3. КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Організація на АТ

5.4. КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

5.5. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ

5.6. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ДОПОМІЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ

5.7. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АТ

Подальший розвиток мережі АД

Проблема автоматизації управління

Проблема безпеки руху

РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

6.1. РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

Подальший розвиток річкового транспорту України

6.2. РУХОМИЙ СКЛАД РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

6.3. РІЧКОВІ ПОРТИ

6.4. МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Склад морського транспорту

6.5. МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ

Правовий статус морського порту

Територія та акваторія морського порту

Господарська діяльність морського порту

Портові збори

Капітан порту

Функції капітана морського порту

Повноваження капітана морського порту

Морська лоцманська служба

Служба регулювання руху суден

Правовий статус служби регулювання руху суден

Морське агентування

Порти Придунайського басейну

6.7. СТАН МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

6.8. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОРТІВ

6.9. ПОРТОВІ ТАРИФИ

Зберігання контейнерів з експортними та транзитними вантажами

Зберігання імпортних вантажів

Зберігання порожніх контейнерів

Ставки збору за роботу криголамів

Роботи, які не оплачуються за акордними ставками

Обмірювання вантажів(1)

Обмірювання вантажів(2)

Інші роботи, що не вказані вище.

РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ)

7.1. АВІАЦІЯ - НАЙМОЛОДШИЙ І НАЙБІЛЬШ ДОСКОНАЛИЙ ВИД ТРАНСПОРТУ

7.2. РОЗБУДОВА і СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Мета і завдання Програми

Радіотехнічне забезпечення

Метеорологічне забезпечення

Забезпечення аеронавігаційною інформацією

Авіаційна безпека

7.3. ДОСЯГНЕННЯ І СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Загальна характеристика аеропортів

Динаміка пасажирських перевезень державними авіакомпаніями України

Застосування авіації у народному господарстві

7.4. ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ (AT)

Основи техніки, технології, організації та управління

7.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ АТ

7.6. АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ

Ліцензування аеропортової діяльності

Регіональний міжнародний аеропорт

Наземне обслуговування повітряних суден

РОЗДІЛ 8 ВИДИ ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ МІСТА

8.1. ВИДИ ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ МІСТА

Міський пасажирський транспорт України

8.2. СТАН МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ м. КИЄВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

8.3. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ ТРАМВАЇВ І ТРОЛЕЙБУСІВ

8.4. МЕТРОПОЛІТЕН

Технічні пристрої і споруди в метрополітенах

Основні напрямки будівництва метрополітенів в Україні

РОЗДІЛ 9 ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ

9.1. УКРАЇНА - ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВУЗОЛ ЄВРОПИ

9.2. ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

9.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

9.4. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ТРУБОПРОВОДІВ

9.5. ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

9.6. СТАН ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Нафтотранспортна система України

РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ

10.1. РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ

10.2. МІЖГАЛУЗЕВІ ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН «ПРОМТРАНС»

Мета та предмет діяльності

10.3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ВЛАСНИКАМИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІД'ЇЗНИХ КОЛІЙ

10.4. ФОРМУВАННЯ ЦІН (ТАРИФІВ) НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

РОЗДІЛ 11 НОВІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ

11.1. РІЗНОВИД НОВИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

11.2. РАКЕТНИЙ ТРАНСПОРТ І НАЦІОНАЛЬНА КОСМІЧНА ПРОГРАМА

РОЗДІЛ 12 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ

12.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти)

12.2. ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

12.3. ТАРИФНА ПОЛІТИКА

12.4. ЗАЛІЗНИЧНІ МТК

12.5. АВТОМОБІЛЬНІ МТК

12.6. МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР №7 по р. ДУНАЙ

Характеристика шляхів сполучення Дунай - Чорне море.

ДОДАТКИ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити