Художня культура 10 клас

Розділ I ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.


ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО


§4. Образотворче мистецтво польсько-литовської доби


Скульптурне мистецтво


За часів Середньовіччя скульптура в Україні була найменш розвиненим видом мистецтва й існувала переважно в декоративних формах — оздобленні архітектурних деталей. Популярності вона набула лише наприкінці XVI століття, переважно в католицьких храмах та усипальнях феодальної знаті. До виконання скульптурних творів залучали не лише місцевих майстрів, але й італійських, німецьких, польських. Найкраще скульптура часів польсько-литовської доби представлена в архітектурі Львова. Одним із найкращих зразків пізньоренесансної пластики можна назвати скульптурне оформлення фасаду каплиці родини Кампіанів (архітектор П. Римлянин, скульптор Ян Пфістлер). Він прикрашений повними руху реалістичними зображеннями, які розташовані у вигляді рельєфів на полях декоративних арок.


Скульптура св. Петра на фасаді каплиці Кампіанів


Надгробок князя Костянтина Острозького. Києво-Печерська лавра


Великої популярності набули скульптурні надгробки, виконані під впливом італійських і німецьких зразків. Прикладом може бути надгробок князя Острозького в Успенському соборі Києво- Печерської лаври. На саркофазі у вільній позі лежить чоловіча фігура. Попри схематизм пластичного рішення, обличчя статуї наділене виразними портретними рисами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити