Художня культура 10 клас

Розділ I ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.


ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО


§4. Образотворче мистецтво польсько-литовської доби


Живопис


Значне місце в українському образотворчому мистецтві польсько-литовської доби посідає живопис. Він продовжує розвиватись у руслі релігійного мистецтва, спираючись на багату спадщину Київської Русі. До наших днів збереглося небагато пам’яток монументального живопису, проте навіть за ними можна судити про надзвичайно високий рівень українських живописців того часу. Про це свідчать фрескові розписи церкви в Лужанах, фрагменти фресок вірменського собору у Львові. Українські живописці вважалися досвідченими майстрами.


Ікона св. Миколая. XII ст.

Я. Г. Розен. Фрески вірменського собору. Львів

Ікона «Спас Прокуратор». XVI ст.


З писемних джерел відомо, що їх запрошували для роботи до Молдови, Литви, Польщі. У своїх розписах вони дотримувались іконописних традицій візантійського мистецтва. Проте замкнена статичність образів, притаманна ранньому періоду, змінилася динамічною композицією та вираженням внутрішніх переживань митця.

Про своєрідність українського живопису кінця XIV—XVI ст. яскраве уявлення дають ікони. Українському іконопису тривалий час були властиві лаконічна композиція, виразність силуету, продуманий ритм локальних кольорових плям. Колорит творів був дуже стриманим і навіть суворим.

Важливою рисою образотворчого мистецтва України XVI ст. було також посилення декоративності, яке виявилось у живописному рішенні ікони. Від другої половини XVI ст. провідними кольорами стають насичений червоний у поєднанні із синім, білим, золотисто-жовтим. Яскравість і сила кольорового звучання стають характерною рисою української ікони.

В українському мистецтві широкого застосування набув орнамент. Якщо в XV ст. він зустрічався лише на полях ікон та німбах святих, то в XVI ст. іконописці щедро прикрашали візерунками фон, а іноді навіть одяг. Любов до декоративності як вираження етнічних смаків українського народу — розписи хат, печей, різьблення тощо — зблизила іконописне мистецтво з народним життям.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити