Художня культура 10 клас

Розділ I ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.


ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО


§4. Образотворче мистецтво польсько-литовської доби


Книжкова графіка


Разом із живописом важливе місце в історії української художньої культури польсько-литовської доби посідають книжкова мініатюра і графіка. Найвизначнішою пам’яткою цього мистецтва є Пересопницьке Євангеліє. У центрі кожної із чотирьох його мініатюр розташовані на золотому фоні невеликі зображення євангелістів. Особливу увагу в цих мініатюрах привертає широке обрамлення з багатим орнаментом. Сміливе чергування зелених, червоних, ніжно-бузкових кольорів і творче застосування ренесансних декоративних мотивів надають бордюрам ошатності та яскравої декоративності. За стилем оформлення до Пересопницького Євангелія подібні мініатюри Загоровського «Апостола».


Авторський знак І. Федорова

Перша сторінка «Апостола» І. Федорова

Сторінка Пересопницького Євангелія

 

У другій половині XVI ст. на теренах України книги почали набувати великої популярності, з’явилася просвітницька література, збільшилась кількість перекладних літературних творів. Усе це зумовило виникнення й розвиток в Україні друкарства, а отже, й мистецтва гравюри.

Важливу роль у розвитку української гравюри відіграв першодрукар Іван Федоров, який за підтримки простих городян і духовенства започаткував у Львові першу українську типографію. Видані ним книги «Апостол», «Руська граматика» й «Острозька Біблія» багато оздоблені гравюрами, особливою красою й витонченістю відрізняються декоративні заставки й кінцівки. Федоров не лише сам виготовляв гравірувальні дошки, але й залучав до цього мистецтва місцевих талановитих різьбярів. Так, образ євангеліста Луки для «Апостола» створив львівський художник Лавриш Филиппович. Творчість Івана Федорова помітно вплинула на його послідовників: Тимофія Петровича, Івана Макарія, Георгія, Прокопія та ін.

Велике значення для друкарської справи та гравюри мало заснування при Києво-Печерській лаврі великої типографії, яка допомогла відродженню Києва як духовного центру, що сприяв об’єднанню всіх українських земель.

Українська гравюра відображала не лише традиційні біблійні сюжети, але й реальне життя, побутові деталі, соціальні суперечності, що існували в суспільстві на той час. У цьому зв’язку особливо характерним є Учительне Євангеліє 1637 року, в якому в образі «немилостивого збирача податків» зображений польський пан, що спостерігає за жнивами. За спиною пана художник зобразив смерть із косою. Елементи соціальної критики містять і деякі інші гравюри Учительного Євангелія: «Притча про виноградаря й невірних слуг», «Притча про багатія та Лазаря» тощо.

 

Друкарський станок. Музей стародруків. Луцький замок


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити