Художня культура 10 клас

Розділ II ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVII—XVIII СТ.


ТЕМА 2. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА


§ 12. Партесний концерт. Хоровий концерт та його творці. Збірка «Сад божественних пісень» Г. Сковороди


Збірка «Сад божественних пісень» Г. Сковороди


Григорій Сковорода був усебічно обдарованою людиною — філософом-мислителем, письменником, педагогом, музикантом. Як поет, композитор і професійний музикант, Г. Сковорода збагатив національну музично-поетичну творчість новими темами і образами. Його музично- поетична творчість представлена кантами й піснями, а пісні власне знаменують собою народження нового на той час жанру — сольної пісні з інструментальним супроводом. Сковороду вважають засновником жанру побутових, світських, сатиричних пісень. Його пісні співали українські кобзарі і звичайні люди. Часто пісні й канти у виконанні лірників і бандуристів називали в народі «сковородинівськими». Ці пісні й у наш час побутують серед народних.

Які твори Г. Сковороди ви знаєте, які з них ви слухали на уроках музичного мистецтва?

До спадщини письменника-філософа належить збірка «Сад божественних пісень», у якій відбилися життєві події та роздуми автора. У збірці увага зосереджена на думці, що людина повинна бути вільною, щоб реалізувати свої можливості. Автор наголошує, що свобода — це вищий дар і благо для людини.

За жанром «Сад божественних пісень» можна віднести до духовної лірики. Збірка містить 30 пісень та заключний вірш під назвою «Мело дія». Ліричний герой збірки перебуває у пошуках правди, добра і щастя. В основі кожної пісні — «зерно» зі Святого Письма. Кожна з пісень збірки мала виконуватися на мелодію, складену автором.Г. Сковорода

Музичні інструменти, що належали Г. Сковороді

Пам'ятник Г. Сковороді. Переяслав-Хмельницький


Основу збірки становлять сатиричні алегоричні пісні соціальної спрямованості. До них належить і найвідоміша, 10-та пісня-кант «Всякому городу нрав и права», в якій Сковорода виділив усіх тих, хто заслуговує на осуд.

Ця пісня стала дійсно народною. В репертуарі лірників і кобзарів XIX ст. та в усному народному побутуванні вона зазнала певного шліфування, текстових змін і доповнень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити