Художня культура 10 клас

Розділ IV ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XX СТ.


ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Протягом XX століття українське мистецтво пройшло довгий, складний і суперечливий шлях розвитку. Цей період позначений виникненням нових мистецьких стилів і напрямів (переважно модерністського спрямування) у різних галузях художньої творчості, появою нових яскравих постатей, відходом багатьох митців від засад реалізму.


§22.Художня культура «розстріляного Відродження». Український авангард


Художня культура «розстріляного Відродження»


Українська художня культура XX ст. сповнена протиріч, досягнень і втрат. Соціальні потрясіння, жахливі світові війни, революції, надмірна політизація суспільного життя негативно позначилися на розвитку національної культури.

Культура України на початку століття розвивалася в надзвичайно складних умовах політичного протистояння. Багато митців були змушені емігрувати чи загинули, безліч культурних цінностей було знищено.

Проте саме в цей період було закладено основи «українського Відродження» — сплеску української культури 20-х років XX ст. Головними здобутками української культури стали: заснування українських університетів; створення нових україномовних шкіл, гімназій, збільшення кількості українських підручників; заснування Національної бібліотеки України, Національної галереї мистецтв, Українського національного театру (під керівництвом О. Саксаганського) та «Молодого театру» (під керівництвом Леся Курбаса).

Найпомітнішими подіями в образотворчому мистецтві стали відкриття Української академії мистецтв, початок роботи школи живопису під керівництвом М. Бойчука, талановиті роботи Г. Нарбута, В. Кричевського, О. Мурашка. У царині музики плідно працювали композитори О. Кошиць, М. Леонтович, Л. Ревуцький, Г. Верьовка, Б. Лятошинський. Почало розвиватися українське кіномистецтво.


Фундатори Української академії мистецтв.

Зліва направо сидять: А. Маневич, О. Мурашко, Ф. Кричевський, М. Грушевський, І. Стешенко, М. Бурачек; стоять: Г. Нарбут, В. Кричевський, М. Бойчук


Здобутки митців були досить вагомими, але згодом українська культура зазнала жорстокого тиску держави на всі її напрями та стилі. У 30-х роках XX ст. розпочалося справжнє винищення української культури. У результаті були знищені майже всі діячі національної культури та інтелігенція. На противагу «українському Відродженню» двадцятих років, тридцяті роки називають добою «розстріляного Відродження».

О. Богомазов. Трамвай

Б. Кустодієв. О. Мурашко працює


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити