Підручник Образотворче мистецтво 4 клас - В.Г. Власова - Грамота 2015

Словник

Акварель — прозора фарба, що легко розчиняється водою; твір живопису, виконаний такими фарбами.

Анімаліст — художник, що зображує тварин.

Архітектура — мистецтво проектування та будівництва будинків, споруд і їх комплексів.

Архітектурний образ — це художнє відображення змісту й призначення певної споруди.

Витинанки — орнаментальні й сюжетні прикраси, ажурно вирізані ножицями, штампами, ножем із складеного удвоє, учетверо, увосьмеро білого або кольоровою паперу.

Вишивка — вид народною декоративною мистецтва; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, виконане рівними ручними або машинними швами.

Візерунок — поєднання елементів у певній послідовності, або вільна композиція з декоративних елементів.

Вітрила — вікно в магазині з виставленими зразками товарів, які там продаються.

Графіка — вид образотворчою мистецтва, де зображення виконують за допомогою точок, ліній, штрихів і плям.

Гуаш — непрозора фарба, розтерта на воді з домішками клею та білил; твір живопису, виконаний такими фарбами.

Декор — сукупність декоративних елементів (прикрас) виробу або будівлі.

Декоративно-ужиткове мистецтво — галузь мистецтва, яка художньо-естетично формує предметне середовище.

Дизайн — творчий метод, процес і результат художньо- технічного проектування промислових виробів. їх комплексів і систем.

Динаміка в образотворчому мистецтві — зорове сприйняття руху.

Естамп — твір друкованої графіки, відбиток на папері зображення, зробленою самим художником або майстром-гравером. Види естампу — гравюра, офорт, літографія, ліногравюра.

Інтер'єр — зображення внутрішньою простору будівель і приміщень.

Колір — основний виражальний засіб живопису.

Колорит — гармонійне поєднання кольорів у живописі, що (розкриває естетичну сутність художнього твору.

Контраст —різко окреслена протилежність у чомусь.

Кругла скульптури — скульптура, яка вільно розміщується м просторі й розрахована на круговий огляд.

Лінійна перспектива — спосіб зображення предметів, який допомагає відтворити глибину простору.

Лінія горизонту — уявна межа, що відділяє небо від землі.

Нюанс — відтінок кольору, ледь помітна різниця.

Орнамент — візерунок, побудований на ритмічному повторенні елементів і призначений для оздоблення різноманітних предметів, будівель, творів декоративно-ужиткового мистецтва.

Пам’ятка архітектури — будівлі й споруди, які мають культурне, історичне або естетичне значення. Пам’ятки архітектури позначають спеціальною настінною дошкою.

Пейзаж — твір живопису, у якому об'єктом зображення є природа.

Перспектива — спосіб зображення на площині об’ємних об'єктів із певно! точки спостереження.

Петриківський розпис — українське декоративно-орнаментальне народне малярство. Назва цього виду декоративного мистецтва походить від назви села Петриківки. Техніка виконання — мазки з розтяжкою і натискання пензлем.

Портрет — мальоване, скульптурне або фотографічне зображення обличчя людини або групи людей.

Проста (одинарна) витинанка — витинанка, зроблена з одного аркуша паперу.

Рельєф — скульптурне зображення на площині.

Садово-паркове мистецтво (або садово-паркова архітектура) — мистецтво створення декоративних садів, парків та інших озеленених об'єктів.

Симетрія — дзеркальне відображення правої та лівої частин цілого відносно середньої лінії або центру.

Складена витинанки — масштабний твір, у якому елементи розміщені один поряд з одним, гармонійно поєднані в цілісну композицію.

Скульптура — вид образотворчого просторового мистецтва, що створює об’ємні зображення.

Статики в образотворчому мистецтві — передача в мистецькому творі стану спокою та рівноваги.

Стилізація — процес узагальнення предмета за його формою та кольором завдяки виокремленню найвиразніших ознак.

Точка, ліпім, штрих, пляма — основні засоби виразності графіки.

Фактури — особливості оздоблення й будови поверхні будь-якого матеріалу (гладкість, шорсткість, рельєфність).

Художній образ — форма відтворення навколишнього світу, думок і почуттів автора в мистецькому творі.

Шрифт — графічний малюнок літер і знаків, що становлять єдину композиційну та стилістичну систему.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити