Підручник Образотворче мистецтво 4 клас - В.Г. Власова - Грамота 2015

Художній образ у декоративно-ужитковому мистецтві, архітектурі та дизайні

9. Казковий світ

Людина прагне найбуденніше зробити гарним і виразним. Саме тому вона оздоблює побутові речі чудовими візерунками. З покоління в покоління передавалися й удосконалювалися прийоми художнього оброблення різних матеріалів. Так формувалися традиції в декоративному мистецтві.

В. Живко. Кінь

О. Козак. Декоративна ваза

Ю. Довбенчук. Скринька

Н. Косарєва. Вироби зі шкіри

• Розгляньте ілюстрації, на яких зображені твори народних майстрів. За якими ознаками можна об'єднати ці ілюстрації?

Оздоблені речі називають декоративними, якщо ж ними можна користуватися в побуті — ужитковими.

Твори декоративно-ужиткового мистецтва оздоблюють переважно рослинними мотивами. Ці зображення відрізняються від того, що ви бачите вреальності. Майстри декоративно-ужиткового мистецтва роздивляються реальні форми, роблять замальовки, аналізують форму й колір, а потім художньо перетворюють — стилізують об'єкт.

Завдяки стилізації природні форми стають спрощеними або навпаки ускладненими, залежно від призначення візерунка.

Словник

Декорати́вно-ужитко́ве мисте́цтво — галузь мистецтва, яка художньо-естетично формує предметне середовище.

Стилізація — процес узагальнення предмета за його формою та кольором завдяки виокремленню найвиразніших ознак.

Вузлик на пам'ять

Ознаки стилізації:

• перетворення об'ємної форми на площинну і спрощення конструкції;

• узагальнення форми зі зміною обрису;

• узагальнення форми в її межах;

• узагальнення й ускладнення форми додаванням відсутніх природних деталей.

Творче (практичне) завдання

Створіть ескіз стилізованого візерунка для оздоблення керамічного набору для молока.

Запитання та завдання

1. Що таке декоративне мистецтво?

2. Що означає слово стилізація?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити