Образотворче мистецтво 6 клас

Розділ III. Портрет


Тема 12. Груповий портрет


Один із різновидів портрета — груповий. У такому портреті художники зображають трьох і більше осіб, яких об'єднують родинні чи професійні зв'язки, світ захоплень тощо. У минулому, коли виникли професійні об'єднання, вважалося зачесть бути зображеним на портреті серед знаних майстрів цеху (наприклад, ткаль, гончарів або серед військових тощо).

Нині групові портрети також популярні: працівники різних професій, серед яких спортсмени, артисти, а також школярі та студенти, прагнуть залишити пам'ять про важливі Й урочисті миті свого життя у групових портретах, зокрема на фотографіях. Але передати емоційність ситуацій, атмосфери стосунків найкраще засобами образотворчого мистецтва.


Дірк Якобс. Груповий портрет гільдії амстердамських стрільців

• Роздивіться групові портрети. Визначте, за якою ознакою портретовані об'єднано в один колектив. Яким чином художники підкреслили спільність їхніх інтересів?

Корнеліс Трост. Члени правління гільдії хірургів Амстердама

Адріан Бакер. Інспектори медичної колегії Амстердама

На групових портретах людей зображають в певному оточенні відповідно до їхніх професійних інтересів, життєвих прагнень і захоплень. Тому художники малюють такі портрети на тлі інтер'єру чи пейзажу, об'єднуючи портретованих у цілісну композицію.

• Порівняйте композиції групових портретів.

Борис Кустодієв. Груповий портрет художників товариства «Світ мистецтва»

Франц Вінтеркальтер. Імператриця Євгенія в оточенні фрейлін

Зустрічається груповий портрет й у скульптурі. Для того щоб візуально підкреслити спільне між героями, митці створюють їх фігури однакової величини, застосовують спільні прийоми стилізації форми, добирають гармонійні кольори, подібну фактуру.

• Схарактеризуйте групові портрети у круглій скульптурі та рельєфі. Що об'єднує зображених персонажів?

Едуард Казарян. Гурт «Бітлз» (м. Алмати, Казахстан)

Придворний оркестр. Рельєф із гробниці Ван Чучжи (Китай)

Це цікаво. Мейсенський фарфор

Скульптурні зображення груп людей (танцюристів, музикантів тощо) виготовляли майстри відомої фарфорової мануфактури м. Мейсена (Німеччина). Вони вражають точністю форм і деталей, вишуканим декором, у якому часто застосовували позолоту.

Практичне завдання (групова робота)

Створіть скульптурний груповий портрет (кругла скульптура або рельєф) спортивної команди, музичного або театрального колективу (пластилін).

Поради

Об'єднайтеся у творчі колективи для створення групового портрета. Домовтеся, хто якого персонажа ліпитиме. Обговоріть, яких розмірів будуть фігури, їхні пози, взаємне розташування. Поєднайте готові фігури у спільні групові композиції та самостійно оцініть їх.

Роман Ручкін. Футболісти

Валерій Щербина. Гуцульський танець «Аркан»

Валерій Албул. Оркестр

Запитання і завдання

1. Назвіть особливості групового портрета.

2. У яких видах мистецтва митці створюють групові портрети?

Самостійна робота для допитливих

1. Віднайдіть групові портрети відомих музикантів, акторів, спортсменів у журналах, газетах чи в Інтернеті.

2. Порівняйте портретні образи відомих літературних героїв у книжкових ілюстраціях.

Художній проект. Розробіть ескіз рекламного плаката з груповим портретом спортивної команди або пісенного чи танцювального колективу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити