Образотворче мистецтво 6 клас

Розділ VI.  Історичний жанр та його різновиди


 

Тема 26. Історичний жанр


Історичні сюжети Й образи розкриваються у творах графіки, живопису, скульптури. Історичний жанр тісно пов'язаний із міфологічним, релігійним і батальним жанрами.

Якщо художник прагне зобразити певні події в історії людства, показати значення в них окремих історичних осіб, тоді він звертається до історичного жанру. Характерним для творів на історичні теми є відтворення одягу персонажів, предметного середовища, притаманних певній добі та країнам.

• Схарактеризуйте деталі художніх творів, за якими можна впізнати історичну добу.

Микола Реріх. Ярослав Мудрий (фрагмент)

Еммануїл Мисько. Погруддя королю Данилу Галицькому

Шедеври жанру. Дієго Веласкес. «Здача Бреди»

«Здача Бреди» — один з най відоміших живописних творів історичного жанру. У ньому зображено події червня 1625 року, а саме — сценупередання губернатором ключів від голландського міста Бреди головнокомандувачу іспанськими військами після багатомісячної облоги фортеці. Тому саме ключі є центром симетричної композиції картини.

За розмірами — це найбільше полотно художника. Інша назва _ картини — «Списи», зумовлена тим, що майже третину полотна займають списи, які символізують дух перемоги іспанського війська. У цій роботі митець уперше зумів створити протилежні за характером образи військових: розгублених голландців і самовпевнених іспанців. Деякі дослідники вважають, що праворуч від коня художник зобразив самого себе.

• Схарактеризуйте головних героїв картини (пози, жести, вирази облич). Опишіть персонажів на передньому і дальньому планах, порівняйте одяг військових — голландців та іспанців.

Дієго Веласкес. Здача Бреди (Списи)

Для багатофігурної сюжетної композиції в живописі художники спочатку створюють до неї ескізи. Тут митці не лише уточнюють характерні риси образів, ай шукають варіанти композиції, рівновагу світлих і темних плям.

Історичний жанр — зображення історичних подій в образотворчому мистецтві.

• Роздивіться картину Іллі Рєпіна та ескіз композиції до неї. Порівняйте ці твори: що змінилося в композиції, у характеристиці образів?


Ілля Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану

Портрет митця. Тарас Шевченко

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) — геніальний український поет і художник. Народився в с. Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії (зараз Черкаська обл.) у сім'ї кріпаків. З дитинства захоплювався малюванням, складанням віршів. Юнаком приїхав до Петербурга, разом з поміщиком П. Енгельгардтом. Тут він зустрів земляка — художника І. Сошенка та познайомився з відомими діячами культури, які доклали зусиль, щоб викупити його з кріпацтва.

У 24-річному віці Тарас вступив до Петербурзької академії мистецтв, де навчався у класі видатного російського живописця Карла Брюллова.Зависокі успіхи в навчанні був нагороджений медалями. У 1860 р. Академією мистецтв було присвоєно Тарасу Шевченкові звання академіка гравюри.

Подорожуючи Україною, Т. Шевченко замальовував пам'ятки архітектури, пов'язані з історичними подіями: «Богданова церква. в Суботові» (батьківщина гетьмана Богдана Хмельницького), «Видубицький монастир», збудований сином київського князя Ярослава Мудрого — Всеволодом, «Покровська січова церква», що на Катеринославщині, «Вознесенський собор у Переяславі».

Автопортрет

Тарас Шевченко. Богданова церква в Суботові

Тарас Шевченко. Вознесенський собор у Переяславі

У картинах історичного жанру Т. Шевченко створював детальні сюжетні композиції, спираючись на їхні описи в історичних працях.

Так, у картині «Смерть Богдана Хмельницького» з документальною точністю зображено драматичний момент української історії — передання Богданом Хмельницьким гетьманських клейнодів синові Юрію.

Т. Шевченко був першим художником, який звернувся до ілюстрування повісті М. Гоголя «Тарас Бульба». Події, що зображені в цьому творі, також пов'язані з історією України.

• Роздивіться композицію, зображених персонажів. Яке значення світлих і темних плям у встановленні композиційної рівноваги?

Тарас Шевченко. Смерть Богдана Хмельницького

Тарас Шевченко. Тарас Бульба із синами (ілюстрація до повісті М. Гоголя)

Ілюстрація виконана в одному кольорі. Такий живопис називають монохромним. Він створюється в техніці гризайль.

Зображення, намальовані в цій техніці, різняться лише за тоном і виконуються тушшю або аквареллю: чорною фарбою або коричневою (сепією).

Т. Шевченко часто використовував сепію у своїй творчості.

Секрети художніх матеріалів і технік. Сепія

Сепія — художній матеріал; акварельна фарба, глина з домішками пігменту, отриманого з молюска каракатиці (сепії); художня техніка, що використовує відтінки коричневого кольору.

Сепія набула поширення серед європейських художників у середині XVIII ст. Використовується переважно в акварелі для малювання пером і пензлем. Під час малювання сепією застосовується «розмивка» — прийом роботи пензлем з додаванням значної кількості води, що надає складні різноманітні живописні ефекти.

Практичне завдання

Створіть композицію на історичну тему в техніці гризайль на основі коричневого кольору (сепія).

Поради

На ескізі визначте, що в композиції буде головним, які персонажі стануть її центром. Щоб привернути увагу до зображених історичних діячів, застосуйте контраст світла і тіні. Добирайте різні відтінки коричневого кольору на палітрі, щоб передати об’єм і простір.

Запитання і завдання

1. У яких видах мистецтва поширений історичний жанр?

2. Назвіть виражальні можливості техніки гризайль.

Самостійна робота для допитливих

1. Дізнайтеся, які твори T. Шевченка виконані в техніці гризайль. Визначте їх жанр.

2. Проаналізуйте ілюстрації до літературних творів на історичну тему, які вивчаються в школі.

Монохромний живопис — живопис,виконаний в одному кольорі.

Гризайль — живопис, виконаний тональними градаціями одного кольору (найчастіше сепією або сірим); художня техніка.

Тон — різний ступінь темності кольору.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити