Образотворче мистецтво 6 клас - С.М. Железняк

СЛОВНИЧОК


Абстрактне мистецтво, абстракціонізм - мистецькі твори, що не намагаються передати реальний світ, а будуються безпосередньо на художніх можливостях плями, лінії, кольору, форми, композиції та ін. Абстрактне мистецтво називають також нефігуративним або безпредметним. До абстракціонізму зверталися і звертаються численні художники ХХ-ХХІ ст.

Автопортрет — портрет художника, який він виконав сам.

Академія мистецтв — науковий, учбовий і художній заклад, де навчають майбутніх художників. Також в академіях ведеться наукова робота, влаштовуються виставки, конференції та ін.

Акварель - прозора фарба, що легко розчиняється водою; твір, виконаний такими фарбами.

Алегорія — втілення в конкретному художньому образі абстрактного поняття.

Анатомія - наука про будову людського тіла; художники вивчають пластичну анатомію.

Анімалістика — жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенням тварин, птахів, комах.

Ансамбль - гармонійна єдність частин, що утворюють дещо ціле (наприклад, в архітектурі, народному костюмі).

Античний - такий, що стосується Давньої Греції або Давнього Риму; античне мистецтво - мистецтво цих країн; художники XVI—XIX ст. часто зверталися до сюжетів з античної міфології та історії.

Аплікація - виготовлення орнаментів або художніх зображень накладанням (нашиванням) чи наклеюванням на папір (тканину) різнокольорових шматочків паперу (матерії); виріб, створений таким способом.

Артіль — об’єднання майстрів, які працюють разом над великим замовленням (наприклад, будують чи розписують церкву).

Архітектура — мистецтво проектування і спорудження окремих будинків та їх ансамблів, площ, навіть цілих міст, які створюють середовище для життя людей.

Барельєф - скульптурний твір, різновид рельєфу, в якому опукле зображення не дуже сильно виступає над плоскою поверхнею (тлом).

Батальний жанр - жанр образотворчого мистецтва, присвячений темам війни і військового життя.

Буквиця - заголовні літери, ініціали.

Вазопис - розпис керамічного посуду. Найбільш довершеним і відомим є давньогрецький вазопис, у якому виділяють чорнофігурний і червонофігурний стилі.

Ведута — старовинна назва одного з різновидів пейзажу - зображення мальовничих краєвидів.

Вишивка - нашивання візерунків на тканину або шкіру різними видами ниток, бісером.

Відтінок - різновид будь-якого кольору, що відрізняється від основного певною яскравістю, інтенсивністю.

Візерунок - декоративний малюнок: переплетення ліній, фігур, сполучення фарб.

Віньєтка - графічна прикраса у вигляді невеличкого малюнка у книзі та в інших друкованих виданнях.

Вітраж — вид монументально-декоративного мистецтва: картина, виконана на склі фарбами чи складена зі шматків скла за допомогою вузьких свинцевих смуг.

Вугіль — матеріал для малювання, виготовлений з обпалених гілок дерев; рисунок, виконаний таким матеріалом.

Галерея — спеціальне приміщення, в якому розміщені для огляду твори мистецтва.

Гама колірне - ряд гармонійно взаємозв’язаних відтінків кольорів (з одним головним) в образотворчому мистецтві.

Гончарне мистецтво - вид декоративно-ужиткового мистецтва: виготовлення виробів з глини; кераміка.

Горельєф - скульптурний твір, різновид рельєфу, в якому опукле зображення досить сильно виступає над плоскою поверхнею (тлом).

Гравюра - вид графіки, в якому зображення є друкованим відбитком.

Графіка - вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, виконаний переважно на папері олівцем, пером, пензлем, вуглем тощо; друковані зображення, відтиснуті на папері гравірованою формою. Розрізняють станкову, книжкову, журнально-газетну, прикладну, плакатну графіку.

Гризайль - декоративне малярство, виконане відтінками одного кольору, зазвичай чорного або брунатного; іноді імітує скульптурний рельєф.

Гуаш — непрозора фарба, яка розчиняється водою; малюнок, виконаний такими фарбами.

Декоративно-ужиткове мистецтво — вид мистецтва, суть якого полягає у виготовленні предметів, що мають художні якості і призначені для задоволення практичних потреб (посуд, тканина, меблі), а також прикрашання житла, парків, архітектурних споруд.

Декорація - художнє або архітектурне зображення місця дії у сценічних виставах.

Дереворит - різновид гравюри на дереві, ксилографія.

Дизайн - художнє конструювання зручних і красивих предметів.

Діорама - картина з об’ємним першим планом; на відміну від панорами, охоплює не все коло горизонту, а лише його частину.

Енкаустика — живопис восковими фарбами.

Ескіз - попередній начерк картини.

Етюд — допоміжний малюнок, виконаний з натури, для майбутнього твору чи його частини.

Жанр - 1. Стійкий різновид художнього твору, що склався історично: портрет, пейзаж, натюрморт, історичний, побутовий, батальний та ін. 2. Зображення побутових сюжетів.

Живопис (малярство) - вид образотворчого мистецтва, що відтворює предмети та явища за допомогою фарб. Розрізняють монументальний, декоративний, станковий живопис.

Задній план - те, що намальовано позаду, що не становить головного змісту картини, не є істотним.

Замальовка — малюнок з натури з метою тренування чи збирання матеріалу для якої-небудь теми в малюванні; начерк, ескіз.

Заставка - малюнок перед початком розділу, частини книги.

Ікона - живописне зображення Бога або святих, що є предметом релігійного поклоніння.

Іконописець - художник, який створює ікони.

Ілюстрація - зображення, яке наочно пояснює або доповнює будь-який друкований текст.

Інкрустація - врізування та вклеювання в поверхню пред мета шматочків інших матеріалів для його оздоблення.

Інтер’єр - жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню внутрішнього простору споруд (кімнат, залів та ін.).

Історичний жанр — жанр образотворчого мистецтва, присвячений темам історії.

Капітель - верхня частина колони.

Карбування - отримання рельєфного зображення на тонких металевих листах шляхом калатання за допомогою спеціальних інструментів.

Картина - твір живопису, виконаний фарбами на полотні, папері, дошці.

Кінцівка - графічна композиція, що завершує і прикрашає книгу чи будь-який її розділ.

Книжкова графіка — різновид графіки, призначений для оформлення книги.

Колорит — гармонійне поєднання кольорів у різнобарвному творі мистецтва.

Композиція - 1. Конкретна побудова, внутрішня структура твору. 2. Твір як кінцевий результат творчої праці митця.

Контраст - різка протилежність у чомусь.

Контур - лінія, що окреслює форму.

Кругла скульптура - вид скульптури, твори якої є самостійними тривимірними об’ємами, не зв’язаними з площиною тла. Круглу скульптуру однаково цікаво розглядати з усіх боків.

Ксилографія - див. дереворит.

Лак — плівкотворний розчин смол або целюлози в спирті, ефірі або в маслі, яким вкривають поверхню предметів для їхнього збереження і надання їм блиску.

Лесування - нанесення тонкого шару прозорої фарби на картини з метою підсилити або змінити забарвлення.

Лінійна перспектива — показує, у скільки разів зменшиться віддалена частина предмета порівняно з наближеною, завдяки чому з’являється можливість правильно зображати предмет у будь-якому положенні.

Лінійний малюнок - малюнок, засобом якого є тільки лінії.

Лінія - риска, вузька смужка на будь-якій поверхні, один з головних засобів образотворчого мистецтва.

Лінія горизонту - перспективна лінія, отримана перетином горизонтальної площини, розташованої на рівні очей того, хто малює, із площиною картини.

Ліногравюра, або лінорит - техніка гравюри на лінолеумі.

Ліплення — створення скульптури з м’яких матеріалів (віск, глина, пластилін).

Літографія - вид графіки; друкування зображення здійснюється з літографського каменя.

Мазок - накладання фарби коротким рухом, ледве торкаючись пензлем.

Макет - просторове зображення, модель будь-чого, звичайно в зменшених розмірах.

Манера - сукупність особливостей, творчих прийомів, властивих митцеві, напрямку в мистецтві, художньому твору.

Марина - різновид пейзажу, зображення морських краєвидів.

Метод — цілісна система основних прийомів, принципів художнього узагальнення й відтворення дійсності в мистецтві.

Мініатюра - живописні зображення, що прикрашали й ілюстрували середньовічні рукописи.

Міфологічний — створений на сюжет міфу (зазвичай давньогрецького).

Модель - людина або предмет, що слугує для художнього відображення.

Мозаїка - зображення або візерунок на стіні, створене зі смальти, кольорового каменю, керамічних плиток, які щільно припасовані один до одного.

Мольберт - підставка для живопису, на яку встановлюють підрамник з полотном, картон, дошку для роботи художника.

Монотипія - різновид графічної техніки. Фарби одного чи кількох кольорів накладають на рівну поверхню металевої дошки, на друкарському верстаті отримують єдиний відбиток.

Монумент - архітектурна або скульптурна споруда на честь визначної події або особи, пам’ятник.

Монументальна скульптура - твори скульптури, які фізично чи просторово пов’язані з архітектурою чи певним предметним оточенням і в тому статично закріплені (наприклад, на п’єдесталі).

Монументальний живопис - різновид живопису, що призначений для створення картин великого розміру (вітраж, мозаїка, фреска), роль яких визначена архітектурним комплексом.

Мотив - 1. Тема або ідея художнього твору. 2. Зразок, характерна особливість.

Муфельна піч - піч з «муфелем» - спеціальною камерою, яка захищає те, що опалюється (наприклад, глиняні статуетки), безпосередньо від вогню.

Натура - реальні явища, істоти й предмети, які митець зображує, спостерігаючи як модель.

Натюрморт - жанр образотворчого мистецтва: зображення неживих предметів (посуд, квіти, овочі й фрукти тощо).

Об’єм - форми, абриси будь-чого в трьох вимірах.

Олія - художня фарба, що готується розтиранням кольорових пігментів на олії (зазвичай льняній).

Оранта — один з типів зображення Богоматері: на повен зріст, із піднятими до рівня обличчя руками й оберненими до глядача долонями.

Оригінал - справжній твір (не копія).

Орнамент - візерунок, побудований на ритмічному чергуванні і поєднанні геометричних елементів або стилізованих тварин чи рослинних мотивів.

Офорт — вид гравірування. Лінії малюнка роблять різцем або голкою на смоляному покритті металевої граверної дошки і протравлюють кислотою.

Панно - декоративний живописний або скульптурний твір, призначений для оздоблення стіни чи стелі.

Панорама — велика картина з об’ємним першим планом, яка охоплює все коло горизонту; панорами розташовують у спеціальних круглих спорудах.

Папірус - старовинний матеріал для писання і малювання, який робили з водної рослини папіруса, схожої на очерет.

Пастель - м’який кольоровий олівець без оправи; малюнок, виконаний такими олівцями.

Пейзаж - жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню природи, міст, архітектурних композицій.

Пергамент - старовинний матеріал для писання і малювання, який робили зі шкіри ягнят.

Перо — інструмент для писання і створення малюнків чорнилом, тушшю.

Перспектива - спосіб зображення об’ємних фігур на площині (картині, малюнку) залежно від змін їхньої величини, чіткості, зумовлений ступенем віддаленості від глядача.

Писанка — вид декоративно-ужиткового мистецтва: яйце, розписане різнокольоровими візерунками.

Півтон — забарвлення, насиченість, перехідні від світлого тону до темного.

Планшет - дошка, на якій розташовують папір для малювання.

Плакат — малюнок з коротким текстом, який вивішують на вулиці чи в громадських закладах з агітаційною, інформаційною чи рекламною метою.

Пленер - малювання на відкритому повітрі (не в майстерні).

Пляма - частина будь-якої поверхні, що виділяється своїм тоном, кольором, освітленням.

Побутовий жанр - жанр образотворчого мистецтва, присвячений темам побуту.

Повітряна перспектива - показує, як змінюється колір і тон віддалених предметів, що сприймаються зором не досить яскраво і навіть не того відтінку, яким бачаться, якщо подивитися на них зблизька.

Портрет - жанр образотворчого мистецтва: зображення людини або групи людей в живописі, графіці, скульптурі.

Пропорція - 1. Співвідношення частин цілого між собою.

2. Розмірність тіла людини.

Ракурс - вигляд різних предметів, фігур, архітектурних форм у перспективі, що спричиняє зміну їхніх звичайних обрисів.

Рельєф - скульптурне зображення на площині.

Репродукція - відтворення картини або рисунку засобами друку (фотографії).

Сангвіна — м’який червоний або червоно-брунатний олівець без оправи; малюнок, виконаний таким олівцем.

Світлотінь - сувора закономірна градація світлих і темних тонів, плям як засіб передачі об’ємності зображення.

Сепія - графічний матеріал (брунатна фарба), який виготовляють із захистного «чорнила» каракатиці; твір, виконаний такою фарбою.

Силует - однобарвне зображення будь-кого, будь-чого, що намальоване на однотонному тлі або вирізане.

Скульптура - вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну або рельєфну форму і виконуються способом різьблення (з твердих матеріалів) чи ліплення (з м’яких матеріалів).

Смальта — кольорове непрозоре скло у формі кубиків чи платівок, яке застосовують у мозаїці.

Соус - сухий матеріал з пресованої сажі для рисування; використовують і як фарбу (мокрий соус).

Станкове мистецтво - мистецтво (живопис, графіка, скульптура), твори якого мають самостійний художній характер (на відміну від монументального мистецтва).

Статуя — скульптурне тривимірне зображення людини або тварини (зазвичай на повний зріст).

Сценографія - вид образотворчого мистецтва, пов’язаний із художнім оформленням театральної вистави.

Сюжет - тема, предмет зображення.

Темпера - фарба, розтерта на яєчному жовткові або на суміші клейового розчину з олією і розведена водою; темперою зазвичай малюють на дереві.

Тінь - місця на малюнку, картині, які зображують найменш освітлені ділянки будь-чого.

Тон - відтінок будь-якого кольору, що характеризується певним ступенем яскравості, насиченості.

Трафарет — платівка з картону, металу тощо, в якій прорізано малюнки, літери чи цифри, щоб їх можна було швидко на щось наносити.

Туш - фарба (рідка або суха), зазвичай чорного, дуже стійкого кольору, яку використовують для малювання, креслення пензлем, пером.

Ужиткова графіка - різновид графіки, творами якої є предмети практичного призначення (етикетки, поштові марки тощо).

Урбаністика - різновид пейзажу, зображення міських (зазвичай сучасних) краєвидів.

Фарба - речовина для забарвлення предметів у той чи інший колір для малювання картин; шар такої речовини на поверхні предмета.

Фасад - зовнішній бік будівлі: передній, боковий або задній.

Фломастер - різновид ручки для малювання; малюнок, виконаний такою ручкою.

Флористика - жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню рослин і квітів.

Фон - другий план картини, рельєфу, орнаменту, на якому чітко вимальовуються основні зображення.

Фреска — різновид монументального живопису: малювання водяними фарбами по вологій штукатурці.

Черніння (срібла) - спосіб декоративної обробки металу - його сильно розжарюють і миттєво охолоджують (наприклад, у воді); метал стає твердішим і отримує синювате забарвлення; інша назва - вороніння.

Штрих — лінія, риска, яку виконують одним рухом руки; основний, найпростіший елемент малюнка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити