Астрономія 11 клас

§ 16. Еволюція Всесвіту


2.Головні ери в історії Всесвіту


Всесвіт на початку існування мав настільки маленькі розміри, що тоді не було ні галактик, ні зір і навіть ще не існували елементарні частинки. Густина та температура новонародженого Всесвіту.

    Великий Вибух — процес, що відбувся під час зародження Всесвіту, коли почалося загадкове розширення космічного простору й утворення елементарних частинок, атомів і великих тіл — планет, зір, галактик досягали таких фантастичних значень, що вчені навіть не можуть визначити, у якому стані при цьому перебувала матерія. Цей початковий момент народження Всесвіту називають сингулярністю (від лат.— єдиний). Потім густина і температура Всесвіту почали знижуватись і стали утворюватися елементарні частинки, атоми і галактики.

Усю історію нашого Всесвіту можна розділити на чотири ери — адронна, лептонна, випромінювання та речовини (див. таблицю).

   Сингулярність — початковий момент при зародженні Всесвіту, коли густина і температура матерії сягали надзвичайно великих значень.


Ера

Всесвіту

Вік Всесвіту, років

Фази еволюції

Температура, К

Густина.

кт/мл

Речовини

1,5·1010

Сучасна епоха

2,7

5 '10-27

1,2·1010

Виникнення на Землі життя1010

Формування Сонячної системи6·109

Утворення перших зір5· 109

Утворення нашої Галактики


10 -26

109

Квазари3 ·105

Поява хмар водню та гелію108

Утворюються атоми Гідрогену та Гелію


10-13

3 ·105

Формування речовини. Всесвіт стає нейтральним і темним

3

10-10

Випромі

нювання

300 с

Кінець ери випромінювання

10


10 с

Утворюються ядра Дейтерію та Гелію

104

1016

Лептонна

10 -4с

Електрони і позитрони в стані теплової рівноваги з випромінюванням

1010


Адронна

10-7 с

Розділення електромагнітної та слабкої взаємодії

1015


10-10 с

Утворення нейтронів і протонів

1027


10-32 с

Відділення сильної взаємодії10 43 с

Відділення сил гравітації

1032

1095

Сингу

лярність

0

Усі чотири фундаментальні сили об’єднані в єдину. Розміри Всесвіту наближуються до нуляДля допитливих

Із філософської точки зору між елементарними частинками та електромагнітними хвилями немає суттєвої різниці, бо все суще в природі є матерією. Але з фізичної точки зору принципова різниця між цими видами матерії полягає в тому, що швидкість елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів), з яких утворені зорі, планети і, нарешті, ми з вами, ніколи не може досягти швидкості світла, у той час як кванти електромагнітних хвиль ніколи не можуть мати швидкість меншу, ніж швидкість світла.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити