Загальна біологія 11 клас

РОЗДІЛ 1. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

 

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Акросома - органела сперматозоїда, що забезпечує його проникнення в яйцеклітину.

Бластомери - клітини, що утворюються внаслідок дробіння зиготи або незаплідненої яйцеклітини.

Бластула - стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дробіння; складається з одного шару клітин (бластомерів).

Гамети - статеві клітини, що забезпечують передачу спадкової інформації від батьків нащадкам; зливаючись під час запліднення, утворюють запліднену яйцеклітину (зиготу).

Гаметогенез - процес утворення статевих клітин (гамет).

Гаструла - стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин; складається з двох або трьох зародкових листків.

Генеративні органи (органи статевого розмноження) - органи, в яких утворюються й дозрівають статеві клітини, а у голонасінних і покритонасінних рослин відбуваються ще й процеси запилення. Гермафродитизм - явище, за якого жіночі та чоловічі статеві залози закладаються в одному організмі. Тварин, які мають обидва типи статевих залоз, називають гермафродитами.

Гістогенез - сукупність процесів, що забезпечують формування тканин у багатоклітинних тварин.

Диференціація - виникнення відмінностей у будові та функціях клітин, тканин і органів під час індивідуального розвитку багатоклітинних тварин.

Дробіння - ряд послідовних мітотичних поділів зиготи або незаплідненої яйцеклітини, внаслідок яких утворюються клітини - бластомери.

Ембріон (зародок) - стадія онтогенезу, що відбувається всередині яйця, насінини або материнського організму.

Живородіння - спосіб відтворення нащадків, за якого зародок розвивається в материнському організмі та народжується більш-менш сформованим.

Життєвий цикл - сукупність усіх фаз розвитку організмів певного виду. Запліднення - процес злиття двох гамет з утворенням зиготи.

Зародковий диск - частина яйцеклітини, з якої розвивається зародок. Зародкові листки - шари тіла зародка багатоклітинних тварин (ектодерма, мезодерма, ентодерма), що утворюються під час формування гаструли; дають початок різним тканинам і органам. Зигота - запліднена яйцеклітина, що містить характерний для особин певного виду хромосомний набір.

Кон’югація - загальна назва кількох форм статевого процесу, за якого відбувається обмін спадковим матеріалом між двома клітинами.

Копуляція - процес злиття двох гамет, а також процес парування у тварин.

Личинка - фаза непрямого розвитку тварин, що значно відрізняється від дорослих особин будовою та способом життя.

Лялечка - стадія розвитку комах з повним перетворенням.

Морула - стадія розвитку деяких тварин, що утворюється внаслідок дробіння; складається з щільно прилеглих одна до одної клітин (бластомерів) і не має порожнини.

Нейрула - зародок хордових тварин на стадії утворення зачатка центральної нервової системи.

Овогенез - процес утворення жіночих статевих клітин - яйцеклітин. Онтогенез (індивідуальний розвиток) - процес розвитку організмів, що починається від зародження (утворення зиготи, спори, поділу материнського організму тощо) і завершується смертю.

Органогенез - процеси формування зачатків органів і їхня подальша диференціація в онтогенезі багатоклітинних організмів.

Партеногенез - розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини. Поліембріонія - розвиток кількох зародків з однієї яйцеклітини. Регенерація - процес відновлення організмом втрачених або ушкоджених частин.

Роздільностатеві організми - організми, які мають тільки один тип статевих залоз і утворюють лише один тип статевих клітин (сперматозоїди чи яйцеклітини).

Розмноження - процес, унаслідок якого відбувається відтворення організмами собі подібних, що забезпечує безперервність існування виду. Сперматогенез - процес утворення чоловічих статевих клітин - сперматозоїдів.

Сперматозоїд - чоловіча статева клітина.

Фрагментація - форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла.

Яйцеживородіння - явище, за якого зародок звільняється від оболонок яйця ще в материнському організмі. Яйцеклітина - жіноча статева клітина.

Яйцеродіння - явище, за якого зародок завершує період розвитку і виходить з оболонок яйця поза організмом матері.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити