Біологія 6 клас

ВСТУП

§1. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ


Пригадайте з курсу природознавства, що таке жива і нежива природа.

Які групи живих істот населяють нашу планету?

Ми живемо на планеті Земля, яка, за підрахунками вчених, виникла близько 4,5 млрд років тому. Земля - єдина планета, з усіх відомих на сьогодні людям, на якій існує життя.

Що вивчає біологія? Нашу планету населяють різноманітні живі істоти. Одні з них добре помітні, інші мають такі дрібні розміри, що побачити їх без збільшувальних приладів неможливо (пригадайте, які ви знаєте збільшувальні прилади). Організми можна зустріти скрізь: у морях і в невеликих калюжах, на ґрунті і в самому ґрунті, на поверхні і всередині інших живих істот тощо. Усе живе, що населяє Землю, вивчає наука біологія (від грец. біос - життя і логос — вчення). Учені-біологи з’ясовують особливості будови різних організмів, як вони живляться, ростуть, розмножуються, розселяються, які умови проживання їм необхідні. І, звичайно, вчених найбільше цікавлять властивості організмів, які корисні або шкідливі для людини.

Отже, біологія - це наука, що вивчає життя в усіх його проявах.

Які біологічні науки вивчають організми і які є зв’язки між ними?

Кожну з груп організмів вивчає окрема біологічна наука (мал. 1). Будову організмів вивчають морфологія та анатомія. Процеси життєдіяльності - фізіологія. Існує й багато інших біологічних наук, з якими ви ознайомитеся під час навчання.

Мал. 1. Різноманітність біологічних наук


Мал. 2. Давньогрецькі вчені:

1  - Арістотель (384-322 рр. до н. е.).

2  - Теофраст (370-285 рр. до н. е.). У їхніх працях наведено перші дані про тварин і рослини

Мал. 3. 1 - французький учений Жан-Батист Ламарк (1744-1829).

2   - німецький учений Готфрід Рейнхольд Тревіранус (1776-1837)

Історія розвитку біології. Біологія - одна з найдавніших наук про природу, яка бере свій початок із часів Давньої Греції (мал. 2). Учені замислювалися над процесами, що відбувалися в природі, досліджували їх, робили наукові відкриття. Назву «біологія» запропонували в 1802 році французький учений Жан-Батист Ламарк і німецький - Готфрід Рейнхольд Тревіранус (мал. 3). І досі в біології щоденно відбуваються нові відкриття.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

Біологія вивчає всі прояви життя, різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв'язки з довкіллям.

Біологія як наука має власну історію розвитку, початок якої губиться в стародавніх часах. Учені замислювалися над процесами, що відбуваються в природі, досліджували їх, робили наукові відкриття.

 Біологія - система наук, які досліджують живу природу. Рослини досліджує наука ботаніка, тварин - зоологія, гриби - мікологія, мікроскопічні організми, зокрема бактерії, - мікробіологія, зв'язки між організмами та їхнім середовищем - екологія.

Поповніть свій біологічний словник: біологія, ботаніка, зоологія, мікологія, мікробіологія, екологія.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Біологія - це наука, що вивчає: а) мінерали; б) живі істоти; в) хімічний склад води; г) газовий склад повітря.

2.  Термін «біологія» запропонував: а) Теофраст; б) Ламарк; в) Арістотель.

3.  Життя рослин вивчає: а) зоологія; б) мікробіологія; в) ботаніка; г) екологія.

4. Зв'язки між організмами вивчає: а) екологія; б) мікробіологія; в) зоологія; г) ботаніка.

Дайте відповідь на запитання

1.  Що вивчає біологія? Коли виникла ця наука?

2.  Які біологічні науки ви знаєте? Що між ними спільного?

Установіть відповідність між назвами наук і об'єктом їхнього вивчення.

А ботаніка
Б зоологія
В мікологія
Г екологія

1 вивчає зв’язки між організмами і навколишнім середовищем
2 вивчає гриби
3 вивчає рослини
4 вивчає різноманітність усіх організмів
5 вивчає тваринPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити