Біологія 6 клас

ТЕМА 2 ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ


§20. ГУБКИ - ПРИМІТИВНІ БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ


Пригадайте ознаки, притаманні тваринам.

Серед тварин так само як і серед рослин, є одноклітинні та багатоклітинні організми. З одноклітинними твариноподібними організмами на прикладі мешканців водойм і паразитичних видів ви вже ознайомились (пригадайте їх).

Які організми називають губками? Найбільш просту будову серед багатоклітинних тварин мають губки. Ці тварини ведуть прикріплений спосіб життя, не здатні до активних рухів. Мешкають у морях і прісних водоймах (мал. 80).

В Україні поширена губка бодяга (мал. 80, 1). Її багатоклітинні особини утворюють колонії сірого чи брудно-зеленого кольорів навколо занурених у воду предметів. Пізніше ви ознайомитесь і з іншими багатоклітинними тваринами, які утворюють колонії.

Які особливості будови губок? Тіло губки келихоподібної форми (мал. 81). Нижньою частиною тіла - підошвою - ці тварини прикріплені до підводних предметів. На протилежному - верхньому - кінці тіла губок є отвір. Цей отвір слугує не для поглинання їжі, а для виведення води з неперетравленими рештками.Мал. 80. Різноманітність губок: 1 - колонії бодяги - звичні для наших прісних водойм;

2 - грецька, або туалетна, губка має м'який скелет, утворений волоконцями органічної речовини; 3 - кошик Венери поширений в Індійському та Тихому океанах; 4 - мешканець морів - кінська губка - є довгожителем серед губок; тривалість її життя становить до 50 років і більше; 5 - мешканець тропічних морів - величавий кубок Нептуна; ця губка у вигляді кубка може сягати заввишки до 1 м 25 см


Мал. 81. А. Схема будови губки: 1 - зовнішній шар з покривних клітин; 2 - амебоїдні клітини в міжклітинній речовині; 3 - клітини, які утворюють голки, - своєрідний скелет губки; 4 - комірцеві клітини внутрішнього шару; 5 - отвір, через який виводяться неперетравлені рештки їжі; 6 - порожнина губки; 7 - пори, якими починаються канальці. Б. Канальці проводять воду з поживними речовинами до внутрішньої порожнини губки

Губка складається з клітин різних типів. Кожна клітина функціонує самостійно, як в одноклітинних організмів. Але різні типи клітин можуть взаємодіяти між собою.

Зовнішній шар тіла губок утворюють покривні клітини. Серед них є й такі, всередині яких проходить пора. Цими порами починається система канальців, що пронизує стінки тіла (знайдіть порові канальці на малюнку 81). Внутрішня порожнина губки вистелена особливими клітинами з одним джгутиком. Його основа оточена плівчастим комірцем з виростів цитоплазми, тому такі клітини називають комірцевими.

Між зовнішнім і внутрішнім шарами клітин міститься міжклітинна речовина, у якій розташовані різні типи клітин. Деякі із цих клітин утворюють голки або волоконця з неорганічних чи органічних речовин, які слугують своєрідним скелетом губки.

Ще один тип клітин - амебоїдні (поміркуйте, чому їх так назвали) - за допомогою несправжніх ніжок захоплюють частинки їжі, що перетравлюються в їхніх травних вакуолях. Уявіть: у деяких губок амебоїдні клітини можуть залишати їхнє тіло, захоплювати частинки їжі й повертатися назад.

Які процеси життєдіяльності притаманні губкам? Губки - філь- тратори. Так називають організми, які споживають частинки органічних решток та дрібні організми, завислі у воді. Через пори в зовнішньому шарі клітин губок вода з їжею надходить у їхнє тіло. Там її захоплюють клітини, переважно амебоїдні. Перетравлюється їжа в травних вакуолях. Неперетравлені рештки їжі надходять у внутрішню порожнину губки, а звідти через отвір на верхньому кінці тіла виводяться назовні (мал. 81, Б). Рух води в тілі губок створюється роботою джгутиків комірцевих клітин.

! Цікаво знати, що нещодавно серед губок виявлено справжніх хижаків, які полюють на дрібних рачків.

Розчинений у воді кисень надходить через поверхню тіла.

Губкам притаманна висока здатність до регенерації. Це процес відновлення організмом утрачених частин тіла. Відомі випадки, коли розтерта до кашкоподібного стану губка відновлювала свою цілісність.

Завдяки здатності до регенерації губки розмножуються нестатевим способом: брунькуванням, поділом, частинами тіла.

! Цікаво знати, що особливий варіант нестатевого розмноження притаманний прісноводним бодягам. Перед настанням несприятливих умов всередині їхнього тіла формуються мікроскопічні внутрішні бруньки. Це групи клітин, оточених двома шарами органічної речовини (мал. 82). Коли восени колонія бодяги гине, внутрішні бруньки залишаються й переживають зимовий період.

Навесні через пору в оболонці клітини виходять назовні. Вони діляться, відбувається їхня спеціалізація і формується нова колонія.

Губки здатні розмножуватись і статевим шляхом.

Яка роль губок у природі та житті людини? Губки беруть участь у самоочищенні водойм. Наприклад, невелика губка лейконія, заввишки до 10 см, за добу може проганяти крізь своє тіло понад 20 л води. Губками живляться інші мешканці водойм.

Деякі види губок є об’єктами промислу. Наприклад, туалетні, або грецькі, губки (мал. 80, 2), колонії яких можуть сягати заввишки до 20 см, поширені в Середземному, Червоному морях, Мексиканській затоці, Індійському океані, біля узбережжя Куби, Філіппін, Австралії (розгляньте географічну карту світу й знайдіть місця поширення губок). Їхній скелет, утворений волоконцями з органічної речовини, використовують для гігієнічних цілей, у промисловості (для виготовлення технічних фільтрів) й медицині (містять йод). Деякі види скляних губок, що мають масивний скелет, використовують як сувеніри (наприклад, кошик Венери в Японії слугує за весільний подарунок; мал. 80, 3).

З тіла губок було виділено багато речовин, які застосовують у медицині (вони прискорюють загоєння ран, мають бактерицидну дію, запобігають утворенню пухлин) або в косметиці. Губки з вапняковим скелетом беруть участь в утворенні осадових порід - вапняків.

Мал. 82. Внутрішня брунька бодяги: 1 - оболонка з двох шарів органічної речовини; між ними є прошарок повітря, який захищає клітини, розташовані всередині, від дії низьких температур;

2 - клітини, які дають початок новій колонії; 3 - пора, через яку клітини виходять назовні

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

 - Губки - загалом нерухомі багатоклітинні поодинокі або колоніальні тварини. Вони мешкають у морях або прісних водоймах.

 - Тіло губок келихоподібне. У них є скелет з неорганічних та органічних речовин. Усередині тіла є порожнина, з'єднана із зовнішнім середовищем отвором на верхньому кінці тіла.

 - Губки мають клітини різних типів: покривні, комірцеві, амебоїдні та інші. Покривні клітини утворюють зовнішній шар губок; клітини із джгутиками, які зазвичай вистеляють порожнину губок, забезпечують рух води через їхнє тіло; амебоподібні клітини слугують для перетравлення їжі та транспорту поживних речовин до іншої клітини.

 - Розмноження губок нестатеве або статеве.

Поповніть свій біологічний словник: губки, організми-фільтратори, регенерація.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1.   Позначте клітини губок, які насамперед беруть участь у перетравленні їжі:

а)  покривні; б) комірцеві; в) скелетні; г) амебоїдні.

2. Укажіть клітини губок, у яких є джгутик: а) амебоїдні; б) скелетні; в) комірцеві;

г)  покривні.

Дайте відповідь на запитання

1.   Де мешкають губки?

2.   Чому губок вважають одними з найпримітивніших багатоклітинних тварин?

3.   Яку роль відіграють губки в житті водойм?

4.   Яка роль губок у житті людини?

Охарактеризуйте процеси життєдіяльності губки бодяги (робота в групах) за планом: живлення, дихання, виділення, рух.

Поміркуйте! Що спільного та відмінного між одноклітинними твариноподібними організмами та губками?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити