Біологія 6 клас

ТЕМА 3 РОСЛИНИ


§30. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ РОСЛИНИ


Пригадайте з курсу природознавства, що таке тиск. Які тканини та органи є у квіткових рослин? Які особливості будови та функцій кореня, пагона, бруньки? Що таке серцевинні промені, сплячі бруньки?

Які взаємозв’язки існують між частинами рослинного організму?

Ви вже ознайомилися з будовою та функціями окремих вегетативних органів рослини - кореня та пагона. Однак жива рослина - це цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють, виконуючи певні життєві функції.

Порушення будови чи функцій будь-якого з органів одразу ж позначається на діяльності інших, а отже, й організму в цілому. Наприклад,

ушкодження та відмирання кореня не тільки порушить закріплення рослини в ґрунті, а й унеможливить вбирання нею з ґрунту розчинів мінеральних сполук.

Рослина з відмерлими коренями неодмінно загине. Те саме станеться з рослиною, якщо зі стовбура молодого деревця зняти кору у вигляді пояска (мал. 127). Це зупинить надходження органічних речовин, утворених завдяки фотосинтезу, від листків до нижньої частини стебла та кореня.

Рослина може загинути і внаслідок несвоєчасного скидання або відмирання листків, бо це унеможливить здійснення фотосинтезу.

Зв’язки між різними органами рослини забезпечують провідні тканини. Вони пронизують увесь організм - від кореня через стебло до кожного листка.

Ви вже знаєте, що висхідні потоки розчинів поживних речовин прямують по судинах, а низхідні - по ситоподібних трубках. Горизонтальне переміщення органічних речовин по стеблу дерев’янистих рослин можливе по серцевинних променях.

Воду й мінеральні речовини з ґрунту до пагона постачає корінь. Утворені в листках органічні речовини по стеблу транспортуються до кореневої системи (мал. 128).

У клітинах і судинах кореня внаслідок заповнення їх водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту, виникає кореневий тиск. Він забезпечує рух розчинів до надземної частини рослини.


Мал. 127. Дерево загине, якщо зняти зі стовбура кору у вигляді пояска

Мал. 128. Схема, що ілюструє транспорт речовин по рослині. Завдання. Розгляньте схему на малюнку і поясніть, якими тканинами здійснюється висхідний і низхідний потоки речовин по рослині


Випаровування води листками створює так звану присисну силу листків. Що більше води вони випаровують, то інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту і водний розчин швидше надходить до надземних органів рослин.

! Цікаво знати, що механізмами пересування речовин по рослині можна керувати. Так, щоб прискорити дозрівання помідорів, їх пасинкують, тобто видаляють бічні пагони. Для прискорення достигання плодів у винограду обрізують молоді пагони, що з’являються після формування виноградних грон.

Як рослини регулюють свої життєві функції? Робота різних органів узгоджується завдяки виробленню рослиною особливих біологічно активних речовин, які називають фітогормонами. Вони (у надзвичайно малих кількостях) регулюють ріст і розвиток рослин. Одні з них прискорюють поділ і ріст клітин, інші, навпаки, гальмують їх. Фітогормони регулюють проростання насіння, бруньок, утворення квіток, плодів, скидання листків тощо.

Ви знаєте, що сплячі бруньки можуть тривалий час перебувати у стані спокою, а проростають після ушкодження верхівкової бруньки. Звідки ж вони «дізнаються», що конус наростання ушкоджений? Річ у тім, що саме верхівкова брунька виділяє певні фітогормони, які ситоподібними трубками прямують вниз по стеблу і стримують ріст розташованих нижче бруньок, серед яких і сплячі. Це явище використовують для вирощування культурних рослин. Наприклад, садівники обмежують ріст плодових дерев у висоту й посилюють галуження під час формування крони, видаляючи верхівкові бруньки.

Фітогормони застосовують і в господарстві. Так, обробляючи рослину фітогормонами, які прискорюють поділ клітин і ріст органів, можна прискорювати дозрівання плодів та збільшувати їхню масу (мал. 129).

Обробляючи фітогормонами насіння, можна прискорити його проростання.

Рослини виробляють речовини, здатні захищати їх від хвороботворних мікроорганізмів. Такі речовини називають фітонцидами. Багато фітонцидів виробляють цибуля та часник. Саме тому їх широко застосовують для профілактики застудних захворювань.

Мал. 129. Плоди винограду, не оброблені (1) та оброблені (2) фітогормонами


УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

 - Організм рослини є цілісною системою, у якому робота різних органів взаємоузгоджена. Зв'язки між різними частинами рослини насамперед забезпечують провідні тканини.

 - В узгодженні роботи різних органів та частин рослини важлива роль належить фітогормонам. Ці біологічно активні речовини регулюють у рослині різні процеси життєдіяльності.

Поповніть свій біологічний словник: кореневий тиск, присисна сила листків.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Зазначте частини рослини, якими відбуваються висхідні потоки розчинів поживних речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) корок; г) шкірка.

2. Зазначте частини рослини, якими відбуваються низхідні потоки розчинів поживних речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) серцевинні промені; г) корок.

3. Назвіть біологічно активні речовини, які здатні захищати рослини від хвороботворних мікроорганізмів: а) фітогормони; б) фітонциди; в) вітаміни.

Дайте відповідь на запитання

1. Завдяки яким структурам органічні речовини переміщуються по стеблу дерев'янистих рослин у горизонтальному напрямку?

2. Що таке кореневий тиск і присисна сила листків?

3. Як у рослин відбувається газообмін?

Дослідницький практикум «Транспорт речовин по рослині» (виконувати вдома з допомогою дорослого).

1. Протягом семи днів проростіть насіння квасолі або гороху (на вибір).

2. Воду в дослідній посудині із семиденними проростками замініть на розчин харчового барвника. Періодично доливайте воду в посудину, зберігаючи початковий рівень розчину.

3. Через три дні корені проростків сполосніть у чистій воді, злегка просушіть їх паперовою серветкою.

4. Зробіть поперечний розріз кореня і за допомогою лупи на білому аркуші паперу встановіть, якими його ділянками рухався забарвлений розчин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити