Біологія 6 клас

ТЕМА 3 РОСЛИНИ


§31. РУХИ РОСЛИН


Пригадайте, які рухи рослин ви спостерігали в живій природі.

Рослини, як й інші організми, здатні регулювати свої життєві функції, забезпечуючи узгоджену діяльність різних органів та реагуючи на зміни в навколишньому середовищі.

Які бувають рухи рослин? На рослини впродовж життя впливають різні чинники навколишнього середовища (дощ, вітер, сила тяжіння, добові та сезонні коливання температури, тривалість освітлення, чергування дня й ночі). Рослина певним чином відповідає на такі впливи, бо їй притаманна загальна риса живих організмів - подразливість.
Мал. 130. Малюнок, що ілюструє описаний дослід. Завдання. Розгляньте малюнок і поясніть, чому стебло росте вгору

Мал. 131. Стебла квасолі здійснюють повільний рух у повітрі у вигляді спіралі, і вусик міцно обкручується навколо опори

Відповідь на дію подразників навколишнього середовища може проявлятися у вигляді рухових реакцій.

Рослинам, зокрема, притаманні ростові рухи, зумовлені спрямованим впливом того чи іншого зовнішнього чинника: світла, сили тяжіння, тиску, дії хімічних сполук, вітру. Наприклад, пагони ростуть у бік джерела світла (див. мал. 6).

Виконаємо такий дослід. Закріпимо молоду рослину так, щоб своєю верхівкою вона була спрямована горизонтально або донизу (мал. 130). Через певний час її стебло вигнеться і почне рости догори. Це пов’язано з тим, що пагін сприймає силу тяжіння і росте в протилежному від неї напрямку. Натомість корінь, як ви пам’ятаєте, уже під час проростання насіння росте в глиб ґрунту. Завдяки цьому коренева система рослин спрямована в глиб ґрунту, а стебло, навпаки, виносить листки до сонця.

Стебла витких рослин (наприклад, хмелю) здійснюють повільний рух у повітрі у вигляді спіралі. Це дає можливість рослинам обвиватися навколо опори. Вусики чіпких рослин, як-от квасолі, повільно здійснюють рухи, поки не торкнуться опори. Після цього вусик міцно обкручується навколо неї (мал. 131).

Рухи рослин можуть бути пов’язані не лише з ростом певних їхніх частин, а й з періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин. Наприклад, якщо доторкнутися до мімози соромливої, окремі листочки її складних листків будуть складатись (див. мал. 7). Через деякий час після подразнення їхнє положення відновлюється. Завдяки рухам ловильних листків комахоїдна рослина росичка вловлює здобич (див. мал.126).


Мал. 132. Добові рухи в суцвітті кульбаби. Завдання. Розгляньте малюнок і поясніть, чому виникають добові рухи рослин і яке вони мають значення для рослин

Що таке добові та сезонні ритми рослин? Рухи рослин можуть бути пов’язані з добовими чи сезонними ритмами. Наприклад, суцвіття кульбаби розкриваються о 6-й ранку, а о 14-й закриваються (мал. 132). Якщо поглянути на деякі рослини перед заходом сонця або вночі, то може скластися враження, що вони зів’яли. Це відбувається тому, що після заходу сонця вони опускають або складають свої листки, а вдень їхня листкова пластинка знову розправляється (наприклад, у квасениці). У моркви молоді суцвіття вночі поникають, а рано-вранці ніби пробуджуються, відновлюючи попереднє положення. Періодична зміна положення певних органів - квіток, суцвіть, листків, пагонів, що збігається зі зміною дня та ночі, дістала назву «сон» рослин. Такі рухи можуть бути підпорядковані чіткому ритму впродовж доби.

Добові ритми - це пристосування рослин до зміни погодних умов довкілля впродовж доби: вологості, освітленості, температури. Наприклад, у тих рослин, чиї квітки запилюють денні комахи, квітка також відкривається вдень, а вночі закривається. А в рослин, які запилюють нічні комахи, усе відбувається навпаки.

Сезонні ритми в рослин пов’язані із чергуванням пір року. Більшість деревних рослин наших широт, готуючися до зими, скидає листя. Потім настає стан зимового спокою, а навесні рослини знову починають активно рости.

Отже, рослини сприймають плин часу й реагують на періодичні зміни умов життя. Тому для рослин характерні добові та сезонні ритми.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

Подразливість у рослин часто проявляється через певні рухи їхніх частин. У зв'язку з періодичними змінами умов життя в рослин існують добові та сезонні ритми.

Поповніть свій біологічний словник: ростові рухи, добові та сезонні ритми.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке подразливість та як вона проявляється в рослин?

2. Які рухи спостерігають у рослин?

3. Що таке добові рухи рослин і що їх зумовлює?

Поміркуйте! Яке значення в житті рослин має їхня здатність певним чином відповідати на ті чи інші подразники?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити