Біологія 6 клас

ТЕМА 3 РОСЛИНИ


§39. РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН


Пригадайте, як ростуть корінь і пагони. Які типи тканин є в рослин? Які типи рухів притаманні рослинам?

Як ростуть рослини? На відміну від багатьох тварин, рослини ростуть усе життя. Погляньте на старе, майже сухе дерево. Навесні на ньому десь та з’являються молоді пагони, зелені листки і його ріст продовжується.

Ви вже знаєте, що ріст - це необоротне збільшення розмірів та маси як цілого організму, так і окремих його частин. Ріст рослин зумовлений поділом і ростом клітин. Вищі рослини ростуть за рахунок твірних тканин, клітини яких здатні ділитися. Це, наприклад, твірні тканини конуса наростання пагона або зон поділу та розтягування кореня; твірні тканини, розташовані в основі міжвузлів деяких рослин (пшениці, кукурудзи, рису).

Органи потовщуються за рахунок бічної твірної тканини - камбію.

Завдяки росту відбуваються і певні рухи рослин (пригадайте, які є рухи рослин).

Які сезонні явища спостерігають у житті рослин? На більшості територій земної кулі постійно змінюються сезони року - весна, літо, осінь, зима. Тому ріст багаторічних рослин помірних та прохолодних широт характеризується періодичністю: узимку ріст рослин припиняється, а навесні поновлюється (мал. 160). Періодичне припинення росту в тропічних рослин зумовлене настанням посушливого сезону.

Отже, за умов періодичного росту періоди інтенсивного росту чергуються з періодами спокою.

Мал. 160. Сезонні явища в житті рослини. Завдання. Поясніть, чим зумовлені сезонні явища в житті рослин. Які зміни ви спостерігаєте в листяних дерев протягом року?

Спокій у рослин - це пристосування до переживання несприятливих умов (зимових холодів, літніх посух), коли процеси життєдіяльності майже припиняються. Сигналом до припинення ростових процесів у рослин холодного та помірного клімату є вкорочення тривалості світлової частини доби та зниження температури. Навесні збільшення тривалості дня для рослин є сигналом для розпускання листків, цвітіння і плодоношення.

Як рослини розвиваються? Розвиток рослин тісно пов’язаний з їхнім ростом. У квіткових рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди розвитку. Зародковий період бере початок від запліднення яйцеклітини. Після проростання насінини настає післязародковий період. Він охоплює етапи проростка, молодості, зрілості та старіння (мал. 161).

Етап проростка триває від моменту проростання до формування перших зелених листків. У цей час проросток живиться за рахунок запасних поживних речовин насінини. Етап молодості - період життя від появи перших зелених листків до цвітіння. У цей час рослина посилено росте і формуються всі її вегетативні органи. Молода рослина, на відміну від проростка, живиться завдяки фотосинтезу.

Подальший розвиток одно-, дво- та багаторічних рослин відбувається по-різному. Однорічні рослини (наприклад, кріп, горох посівний, огірки) впродовж року повністю закінчують ріст, квітнуть, утворюють плоди та насіння і відмирають. Тривалість їхньої молодості незначна: уже через 30-40 днів після проростання вони утворюють квітки та незабаром плодоносять.

У дворічних рослин (наприклад, у капусти, моркви) протягом першого року життя розвиваються лише корені та пагони з листками. А на другий рік вони утворюють квітки, плоди та насіння, після цього відмирають.

Багаторічні трави часто можуть цвісти та плодоносити впродовж декількох років, однак усі їхні надземні частини зазвичай відмирають щорічно (як-от у конвалії, пирію, хрону). Дерева і чагарники (яблуня, дуб, ліщина) сягають своїх найбільших розмірів через десятки років. Перше цвітіння і плодоношення у них настає лише через кілька років (інколи - через рік після проростання). Плодоносять такі рослини впродовж багатьох років.


Мал. 161. Періоди розвитку рослини: 1 - насінина; 2 - етап проростка; 3 - етап молодості; 4 - етап зрілості; 5-6 - старіння

Етап зрілості триває від часу першого цвітіння до втрати здатності утворювати насіння та плоди. Із часом навіть рослини з великою тривалістю життя припиняють утворення генеративних органів. Мабуть, ви помічали, як старі плодові дерева поступово дедалі рідше цвітуть, перестають плодоносити. Нові пагони на них майже не утворюються, старі засихають і відпадають. У стовбурах старих дерев часто утворюються отвори - дупла, вони підгнивають і відмирають. Настає завершальний етап життєвого циклу рослин - старіння.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

-      Рослинам, як і іншим організмам, властиві процеси росту та розвитку. Розвиток рослин відбувається в кілька послідовних етапів. У життєвому циклі квіткових рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди. Зародковий період відбувається всередині насінини.

-      Післязародковий період охоплює етапи проростка, молодості, зрілості та старіння.

-      Поповніть свій біологічний словник: розвиток, зародковий і післязародковий періоди розвитку.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

Зазначте період розвитку рослини, під час якого в неї формуються квітки: а) проростка; б) молодості; в) зрілості; г) старіння.

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке ріст і які бувають його види?

2. Які сезонні явища спостерігають у житті рослин?

3. З яких періодів складається життєвий цикл квіткових рослин?

 Поміркуйте. Чим можна пояснити те, що дворічні рослини цвітуть та формують насіння і плоди саме на другому році життя?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити