Біологія 6 клас

ТЕМА 4 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН


§42. МОХИ

 

Пригадайте, які рослини відносять до вищих. Які рослини належать до однодомних та дводомних? Що таке спора, статеве, нестатеве та вегетативне розмноження? Які органи є в рослин?

До вищих рослин належать мохи, хвощі, плауни, папороті, голонасінні та покритонасінні.

Які риси притаманні мохам? Усі ви в лісі чи на луці бачили щільні оселення, утворені невисокими рослинами, - так звані мохові подушки. Один з видів мохів, які їх утворюють, - зозулин льон (мал. 169, А).

Обережно викопаємо окремі особини зозулиного льону, відмиємо їх від ґрунту і розглянемо за допомогою лупи його будову (мал. 169, Б). Мохи не мають коренів, а до ґрунту кріпляться багатоклітинними волосоподібними виростами - ризоїдами. Вони закріплюють рослину в ґрунті та вбирають з нього воду (пригадайте функції кореня квіткової рослини). Поживні речовини в мох можуть надходити й через інші ділянки рослини.

Тіло зозулиного льону складається зі стеблової частини та листків. Дрібні загострені листки рясно вкривають стебло. Вони зелені, бо містять хлорофіл (за винятком розташованих ближче до ґрунту).

Рослини, які ми викопали, - це особини статевого покоління. На одних з них розвиваються чоловічі генеративні органи, у яких утворюються сперматозоїди, а на інших - жіночі, де формуються яйцеклітини. Отже, зозулин льон - дводомна рослина.

Мал. 169. Зозулин льон. А. Фото. Б. Схематична будова:

1 - чоловіча рослина; 2 - жіноча рослина; 3 - спорангій; 4 - проростання спори

За наявності води дозрілі сперматозоїди зливаються з яйцеклітиною і запліднюють її. Запліднена яйцеклітина (зигота) розвивається в особину нестатевого покоління. Вона має вигляд коробочки, вкритої кришечкою (знайдіть її на мал. 169, Б).

Коробочка має назву спорангій, бо в ній утворюються спори (пригадайте, що таке спора) (мал. 169, 3). Коробочка вкрита волосистим ковпачком. Коли спори в коробочці дозрівають, її ковпачок відпадає і спори розсіюються. Потрапивши у сприятливі умови, спора проростає у зелену нитку (мал. 169, 4), яка нагадує нитчасту зелену водорість. Нитка росте, галузиться, і з деяких ЇЇ клітин виростають чоловічі та жіночі особини статевого покоління. Отже, у мохів переважає статеве покоління.

Виявіть особливості будови мохів на прикладі зозулиного льону (на живих рослинах і мікропрепаратах), виконавши лабораторне дослідження.

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВА МОХУ

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: живі рослини зозулиного льону, зібрані в дернини, мікропрепарати, мікроскопи, лупи, пінцети, препарувальні голки, предметні та накривні скельця, таблиці.

Хід роботи

1. З дернини моху пінцетом обережно вилучіть окремі рослини зозулиного льону. За допомогою лупи знайдіть серед них чоловічі та жіночі особини. Визначте, за якими ознаками вони відрізняються одна від одної.

2. За допомогою лупи розгляньте стебло, листки, ризоїди, зверніть увагу на особливості зовнішньої будови листків та їхнє розміщення на стеблі.

Мал. 170. А. Сфагнум. Б. Будова клітин листків сфагнуму: 1 - живі клітини; 2 - мертві клітини

3. Розгляньте за допомогою лупи жіночу особину з коробочкою. Зверніть увагу на її рожево-буре забарвлення та на те, що основа ніжки зрощена з верхівкою жіночої рослини.

4. За допомогою мікроскопа розгляньте мікропрепарат коробочки зозулиного льону. Знайдіть усередині коробочки спори.

Як утворюється торф? На болотах зростають різні види сфагнуму (мал. 170, А). На відміну від зозулиного льону, сфагнум не має ризоїдів. Він кріпиться до ґрунту нижньою частиною стебла, яка періодично відмирає. Сам сфагнум росте верхівкою. На верхівці стебла сфагнуми мають розетку гілок (по 4-5), на яких утворюються кулясті коробочки зі спорами.

Листки сфагнуму утворені клітинами двох типів (мал. 170, Б). Одні із цих клітин живі, зелені, мають хлоропласти. Інші клітини - мертві та безбарвні. В їхній оболонці є отвори, через які до клітини надходить вода. Сфагнум може поглинати води в 20 разів більше, ніж важить сам. Якщо висушений сфагнум занурити у склянку з водою, то він може увібрати в себе майже всю воду.

Рештки сфагнумів та інших рослин, що зростають на болотах, занурюються у воду. Оскільки в болотяній воді кисню обмаль, а сфагнуми виділяють особливі речовини, що гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі їхні частини не перегнивають. Вони осідають на дні боліт протягом десятків, сотень і навіть тисяч років, пресуються й утворюють торф. Шари торфу інколи сягають десятків метрів завтовшки.

Людина з давніх-давен використовує торф як паливо. Значні його запаси зосереджено на півночі України, зокрема на Поліссі. З пресованого торфу виготовляють плити, які використовують на будівництві як матеріал, що поглинає шуми та зберігає в оселі тепло. Торф - це високоефективне добриво. У хімічній промисловості торф слугує сировиною для виробництва пластмас, воску, фарб, лаків, спиртів тощо. Висушений сфагнум має бактерицидні властивості, тому його раніше використовували під час лікування ран

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

 - Мохи - вищі рослини, у яких функції коренів виконують ризоїди. Особини статевого покоління складаються зі стебла й листків і здатні до фотосинтезу. Особини нестатевого покоління утворюють спори.

 - Відмерлі рештки сфагнових мохів утворюють торф, який людина застосовує як добриво, паливо та сировину для хімічної промисловості.

Поповніть свій біологічний словник: статеве покоління, нестатеве покоління, спорангій.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть структури, за допомогою яких зозулин льон прикріплюється до ґрунту та вбирає воду: а) головний корінь; б) додаткові корені; в) ризоїди; г) бічні корені.

2. Назвіть корисну копалину, яка утворилася здебільшого за рахунок вимерлих решток моху: а) діатоміт; б) вапняк; в) торф; г) кам'яне вугілля.

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке спорангій?

2. Яка будова особин статевого й нестатевого поколінь зозулиного льону?

3. Як утворюється торф? Як людина використовує торф?

 Поміркуйте. У сухих степах і напівпустелях на поверхні ґрунту мешкають особливі види мохів. У який час і за яких умов можливе їхнє статеве розмноження? Що спільного та відмінного між водоростями та вищими споровими рослинами?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити