Біологія 6 клас

ТЕМА 5 ГРИБИ


Які характерні риси будови та процесів життєдіяльності грибів?

Які особливості поширення цих організмів?

Яка різноманітність грибів?

Яка роль грибів у природі та житті людини?

Які гриби співіснують з рослинами, псують продукти харчування та шкодять здоров’ю людини?

До яких груп організмів відносять лишайники?

Про це та багато іншого ви дізнаєтеся, опанувавши тему «Гриби».

Ви також навчитеся:

 - розпізнавати найпоширеніші види грибів своєї місцевості;

 - визначати риси подібності й відмінності в будові клітин грибів, рослин і тварин; дотримуватися правил збирання грибів;

 - розрізняти їстівні та отруйні гриби свого краю.


§ 51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ


Пригадайте, які організми називають автотрофними, а які - гетеротрофними.

Кожен з вас бачив гриби, можливо, збирав їх, вживав у їжу (пригадайте, чому гриби не відносять ані до рослин, ані до тварин). Ознайомимося із цими організмами детальніше.

Яка різноманітність грибів? Нині відомо понад 100 тисяч видів грибів. Учені щорічно описують сотні видів цих організмів. Знайти в природі нові види зможе й дехто з вас, хто цікавиться цією незвичайною й водночас загадковою групою мешканців нашої планети.

Мал. 203. Клітини рослин (А), тварин (Б) і грибів (В): 1 - клітинна оболонка; 2 - клітинна

мембрана; 3 - цитоплазма; 4 - ядро; 5 - мітохондрія; 6 - хлоропласт; 7 - вакуоля.

Завдання. Порівняйте будову клітин рослин, грибів

Серед грибів є одноклітинні організми, як-от дріжджі, та багатоклітинні організми, наприклад шапинкові гриби.

Які ознаки притаманні грибам? Гриби - одні з найдавніших мешканців нашої планети. Бони заселили всі можливі середовища життя: ґрунт, водойми. Багато грибів оселяється на поверхні або всередині інших живих істот. Клітини грибів, як і клітини рослин, оточені щільною клітинною оболонкою. Бона розташована над клітинною мембраною (мал. 203). До складу клітинної оболонки грибів входить вуглевод хітин (пригадайте, у клітинних стінках рослин - целюлоза). Ця сполука трапляється в деяких тварин: комах, павуків, раків.

Клітини грибів, так само як і клітини рослин і тварин, мають ядро (одне або два) та мітохондрії. А от хлоропластів вони не містять, тому до фотосинтезу гриби не здатні. У клітинах грибів, як і в клітинах рослин, є вакуолі з клітинним соком.

Тіло багатоклітинних грибів складається з ниткоподібних утворів, які називають гіфами. У шапинкових грибів вони складаються з багатьох клітин, розташованих одна за одною.

Основна їхня функція - вбирання з ґрунту води з розчиненими в ній поживними речовинами. Сукупність гіфів грибів називають грибницею, або міцелієм (мал. 204). На відміну від більшості багатоклітинних рослин і тварин, гриби не утворюють справжні тканини. Ріст гриба забезпечується поділом та ростом клітин міцелію.

! Цікаво знати, що в найбільш просто організованих грибів, наприклад у одноклітинного мукора, гіфи не поділені перегородками на окремі клітини і тому містять багато ядер.

За рахунок щільного переплетення гіфів утворюються плодові тіла, розташовані над поверхнею ґрунту. У діаметрі вони можуть бути десятки сантиметрів і важити кілька кілограмів. У спеціальних структурах плодових тіл утворюються спори (мал. 205). Завдяки спорам гриби розмножуються та поширюються.


Мал. 204. Схема будови печериці: 1 - гіфи; 2 - міцелій; 3 - плодове тіло


Мал. 205. Структури грибів, у яких утворюються спори: 1 - цвілевого одноклітинного гриба мукора; 2 - нижній трубчастий шар шапинки гриба

Мал. 206. Розмноження грибів відокремленням ділянок грибниці

Тривалість життя грибів різна. Якщо в дріжджів час від одного брунькування клітини до іншого за сприятливих умов становить усього 20-30 хвилин, то шапинкові гриби живуть десятки років.

Гриби, як і багатоклітинні рослини, не здатні до активного руху. Вони поширюються або за рахунок розростання міцелію, або за допомогою спор. Спори можуть розповсюджуватися вітром, водою чи тваринами.

Гриби, як і тварини, - гетеротрофні організми. Необхідні їм речовини гриби створюють з тих органічних речовин, які вбирають з навколишнього середовища. У їхніх клітинах, як і в клітинах тварин, відкладається не крохмаль, як у рослин, а інший вуглевод - глікоген. Гриби не здатні споживати тверду їжу, їхні клітини вбирають через оболонку лише розчини різних сполук. Тверді поверхні вони можуть розкладати, виділяючи особливі речовини, що відіграють роль своєрідного травного соку. Мабуть, на нашій планеті немає жодної органічної речовини, яку б не могли розкласти гриби.

Газообмін у більшості грибів відбувається через оболонки їхніх клітин. Нестатеве розмноження, крім спорами, можливе відокремленням ділянок грибниці (пригадайте, як називається нестатеве розмноження, коли від організму відділяється багатоклітинна частина) (мал. 206).

Для грибів також характерні різні форми статевого процесу.

Отже, ви переконалися, що гриби не є ані рослинами, ані тваринами. Вони утворюють окрему групу організмів.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

 - Гриби - різноманітна група організмів, які живляться готовими органічними речовинами. Тобто їм властивий гетеротрофний тип живлення.

 - Серед грибів є одноклітинні та багатоклітинні організми.

 - Клітини грибів оточені клітинною оболонкою, до складу якої може входити вуглевод хітин. Основні складові клітин грибів - клітинна мембрана, цитоплазма, ядро мітохондрії та деякі інші органели. Хлоропластів вони не мають, але можуть містити вакуолі з клітинним соком.

 - Гриби можуть розмножуватись нестатево: спорами або частинами грибниці. їм властиве й статеве розмноження.

Поповніть свій біологічний словник: гіфи, міцелій, плодове тіло.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Зазначте ознаки, які відрізняють гриби від рослин: а) наявність клітинної оболонки; б) уміст у клітинній оболонці хітину; в) здатність розмножуватися за допомогою спор; г) наявність мітохондрій.

2. Укажіть структури, які клітини грибів не мають: а) клітинна оболонка; б) ядро; в) хлоропласти; г) мітохондрії.

Дайте відповідь на запитання

1. Які організми відносять до грибів? Де вони поширені?

2. Які особливості будови клітини грибів? Чим клітини грибів відрізняються від клітин рослин?

3. Як відбувається живлення грибів? Чим воно відрізняється від живлення рослин?

4. Як гриби розмножуються?

 Поміркуйте. Які риси відрізняють гриби від рослин і тварин?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити