Біологія 6 клас

ТЕМА 5 ГРИБИ


§57. ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ


Пригадайте, що таке антибіотики. Які організми називають сапротрофами? Що таке екосистема?

Яка роль грибів у природі? Важко переоцінити роль грибів у природі та житті людини. Ми вже згадували, що серед грибів є багато сапротрофів - організмів, які живляться органічними речовинами решток тварин і рослин. Розкладаючи рештки рослин і тварин, гриби звільняють від них поверхню нашої планети. Тим самим вони здійснюють санітарну функцію.

Гриби поліпшують родючість ґрунтів (див. мал. 102). Це одна з найчисленніших груп організмів, які населяють ґрунт. За добу гриби розщеплюють органічної речовини у 2-7 разів більше, ніж споживають самі. А неорганічні речовини, які утворилися внаслідок цього, з ґрунту споживають рослини. Тим самим гриби беруть участь у забезпеченні колообігу речовин.

Гриби беруть активну участь у процесах утворення родючого шару ґрунту - гумусового. Що краще розвинений цей шар ґрунту, то він більш родючий. Лишайники здатні утворювати речовини, які руйнують скельні породи. Відмерле тіло лишайників стає органічною частиною таких первісних ґрунтів. Тим самим лишайники готують ґрунт для заселення вищими рослинами.

Різні види грибів вступають у симбіоз з іншими організмами. Зокрема, без співіснування з грибами був би неможливим ріст і розвиток багатьох видів рослин. Гриби слугують їжею для багатьох видів тварин (пригадайте ягель, або оленячий мох, яким живляться північні олені).

Яка роль грибів у житті людини? Багато видів шапинкових грибів людина споживає в їжу. Збирання їстівних грибів є популярним у багатьох країнах видом активного відпочинку. Деякі їстівні гриби, такі як печериця та глива, людина вирощує у промислових масштабах.

Чимало видів мікроскопічних грибів застосовують у харчовій промисловості. Дріжджі використовують у хлібопекарській, виноробній галузі, пивоварінні, а також у виробництві таких молочних продуктів, як кефір або кумис1. Деякі цвілеві гриби ще з давніх часів застосовують для виготовлення сирів, як-от рокфор і камамбер.

Широко застосовують різні види грибів і в медичній промисловості. Зокрема, певні види грибів продукують антибіотики. У 1928 році англійський учений Олександр Флемінг (мал. 232) спостерігав цікаве явище. Він помітив, що поява пеніцилу серед бактерій спричиняла їхню загибель. Учений зацікавився цим явищем і згодом виділив перший у світі антибіотик - пеніцилін. Під час Другої світової війни майже 90 % вояків з інфікованими ранами вилікували саме завдяки застосуванню пеніциліну. За своє відкриття О. Флемінг та його колеги в 1945 році отримали Нобелівську премію в галузі медицини.


1 Кисломолочний напій з кобилячого молока, отриманий унаслідок бродіння, яке спричиняють дріжджі та молочнокислі бактерії.


Мал. 232. Олександр Флемінг

Мал. 233. Гриб чага

Мал. 234. Справжній домовий гриб

! Цікаво знати, що більш сучасні антибіотики - цефалоспорини - були отримані від грибів роду акремоніум. Вони ефективніше вбивають хвороботворних бактерій. З рижиків отримано сильний антибіотик лактаріовіолін, який гальмує ріст бактерій, зокрема збудників туберкульозу (сухоти).

Усього налічують близько 250 видів грибів, від яких можна отримувати антибіотики.

На малюнку 233 зображений один з трутовиків - чага, або чорний березовий гриб. Він паразитує переважно на березах, але може вражати й інші види дерев - вільху, бук, клен, горобину. В уражених дерев утворюються чорні нарости, які можуть сягати в діаметрі до 40 см. Ці нарости з давніх часів застосовують як лікувальну сировину при запаленні або виразкових захворюваннях шлунка чи як протипухлинний засіб. Настій із чаги використовують для підвищення захисних властивостей організму, як знеболювальний та стимулюючий засіб.

Якої шкоди гриби здатні завдавати людині та її господарству? Ви вже знаєте, які небезпечні для здоров’я людини отруйні гриби. Отруїтися можна і їстівними грибами, якщо не дотримуватися правил їх збирання, зберігання та кулінарної обробки.

Небезпечні й цвілеві гриби. Їхні спори в разі потрапляння в організм людини (наприклад, через дихальні шляхи) можуть спричинити важкі захворювання або алергічні реакції. Тому цвілі продукти слід помістити в целофанові пакети та негайно викинути. Ви пам’ятаєте, що багато видів грибів здатні викликати важкі захворювання людей, тварин і рослин. Паразитичні гриби можуть знищити до 50 % врожаю рослин.


Мал. 235. Дерев'яна будівля, уражена домовим грибом

Справжній домовий гриб, плодові тіла якого сягають завтовшки до 4 см та діаметром до 50 см, руйнує деревину будівель (мал. 234, 235). Щоб запобігти його оселенню, треба слідкувати за тим, щоб деревина будівель залишалася сухою (поміркуйте чому).

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

 - Гриби відіграють важливу роль у природі: вони розкладають рештки тварин і рослин до неорганічних речовин, які споживають рослини. Гриби беруть активну участь у процесах ґрунтоутворення, забезпечуючи родючість ґрунтів.

 - Багато видів грибів людина вживає в їжу, деякі з них вона вирощує штучно. Людина широко використовує різні види грибів у різних галузях промисловості: хлібопекарській, виноробній, пивоварінні, медичній, у виробництві сирів. Зокрема, з грибів був отриманий перший у світі антибіотик - пеніцилін.

 - Гриби здатні завдавати шкоди здоров’ю людини й свійських тварин. Існує багато видів отруйних грибів, здатних викликати важкі отруєння людини. Багато видів грибів здатні паразитувати в людини, тварин і рослин.

 - Гриби, насамперед цвілеві, здатні псувати харчові продукти, вироби з деревини тощо.

Поповніть свій біологічний словник: пеніцилін.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ 

Виберіть одну правильну відповідь

1. Назвіть гриб, з якого почали виготовляти антибіотики: а) сажка; б) пеніцил;

в)     трутовик; г) чага.

2. Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у процесах ґрунтоутворення: а) сапротрофи; б) паразити; в) ті, що вступають у симбіоз із рослинами.

Дайте відповідь на запитання

1. Яка роль грибів у процесах ґрунтоутворення?

2. Яку користь від грибів отримує людина?

3. Якої шкоди гриби можуть завдавати здоров’ю людини?

4. Якої шкоди господарству людини можуть завдавати гриби?

Поміркуйте. Із чим пов’язано те, що багато видів грибів-сапротрофів можуть переходити до паразитичного способу життя?

Користуючися різними джерелами інформації, підготуйте МІНІ-ПРОЕКТ: Гриби в природі та житті людини. Цю роботу можна виконувати групами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити