Біологія 6 клас

ТЕМА 1 КЛІТИНИ


§9. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КЛІТИНИ: ЦИТОПЛАЗМА ТА ВКЛЮЧЕННЯ


Пригадайте, які ви знаєте органічні речовини. Які складові клітини ви побачили під час виконання лабораторного дослідження?

Ви вже ознайомилися з клітинною мембраною клітин рослин і тварин. «Подорожуємо» далі: уявіть, що через клітинну мембрану ми потрапили всередину клітини.

Проникнувши всередину клітини, ми «опинилися» в цитоплазмі.

Цитоплазма - це весь внутрішній вміст клітини, за винятком ядра.

Який хімічний склад клітин? Усі клітини мають подібний хімічний склад. Вони містять різні неорганічні та органічні речовини (мал. 37). Жива клітина містить велику кількість води (до 70-90 %). Вода надає клітині пружності, визначає її форму. У клітинах рослин з води й вуглекислого газу під час фотосинтезу утворюються вуглеводи. Інші поживні речовини можуть надходити в клітину у складі водних розчинів. Саме завдяки воді забезпечується транспортування по рослині неорганічних та органічних речовин.

Мал. 37. Основні органічні та неорганічні речовини клітин

У клітинах, крім води, містяться гази (кисень, вуглекислий газ) та мінеральні солі.

З органічних речовин у живому вмісті клітини переважають білки. Вони входять до складу клітинної мембрани, органел, інших структур. Білки є будівельним матеріалом для клітини.

Вуглеводи є одним із джерел енергії в клітині. Вуглевод целюлоза - основний компонент оболонок рослинних клітин. Інші вуглеводи надають солодкого смаку плодам рослин. З давніх-давен людина культивує для своїх потреб виноград, кавуни, банани, цукровий буряк, цукрову тростину та інші рослини, які містять значну кількість вуглеводів.

Ліпіди разом з білками входять до складу клітинних мембран. Найпоширеніші серед ліпідів - жири. У рослин жири найбільше відкладаються в насінні олійних культур (соняшник, рижій, гірчиця, ріпак, льон, соя). Є вони і в клітинах плодів маслини, пелюстках квіток троянд. Ліпіди є джерелом енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності клітини.

Білки, вуглеводи і ліпіди можуть відкладатися про запас, утворюючи непостійні структури в цитоплазмі - клітинні включення. Вони то з’являються, то зникають у процесі життєдіяльності клітини. Містяться клітинні включення в цитоплазмі клітин у розчиненому або твердому стані (можуть мати вигляд зерен, краплин) (мал. 38). Це переважно запасні речовини, які відкладаються у великій кількості і використовуються клітиною не відразу.

Мал. 38. Клітинні включення:

1 - білкові зерна в клітинах насіння пшениці; 2 - зерна крохмалю в клітинах бульб картоплі; 3 - краплини ліпідів у клітинах насіння соняшнику

Отже, клітина живиться, тобто поглинає речовини із зовнішнього середовища. Речовини, які надійшли до клітини, змінюються. З простих речовин можуть утворюватися складніші. Складні речовини розпадаються до простіших. При цьому звільняється енергія. Так відбувається обмін речовин - головний прояв життєдіяльності як окремих клітин, так і цілісного організму. Під час обміну речовин утворюються також речовини, не потрібні організму. Вони виводяться з нього назовні.

Які властивості та функції цитоплазми? Цитоплазма як внутрішнє середовище клітини об’єднує в одне ціле всі клітинні структури і забезпечує їхню взаємодію. У ній відбувається транспорт різних речовин, розпадаються одні речовини і створюються інші. Цьому сприяє постійний рух цитоплазми.

Речовини рухаються всередині самої клітини, а також з клітини в клітину. Пригадайте, у клітинних мембранах є ділянки, що забезпечують зв’язки між клітинами. Через ці ділянки проходять так звані цитоплазматичні містки.


Мал. 39. Схематичне зображення «клітинного скелета» в цитоплазмі. Знайдіть на малюнку його елементи: мікроскопічні трубочки (1) та нитки (2). Зверніть увагу на те, як елементи клітинного скелета закріплюють у певному положенні органелу (3)

У цитоплазмі клітини є своєрідний скелет. Це система мікроскопічних білкових трубочок і ниток (мал. 39). Тоненькі білкові волокна допомагають клітині зберігати форму. Ці структури неможливо розглянути за допомогою світлового мікроскопа, їх досліджують лише за допомогою електронного мікроскопа.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

- Внутрішній вміст клітини, за винятком ядра, називають цитоплазмою.

- За хімічним складом цитоплазма - це розчин неорганічних та органічних речовин.

- До складу цитоплазми входять різноманітні включення. Це переважно запасні поживні речовини, які відкладаються в клітині у великій кількості у вигляді зерен або краплин.

Поповніть свій біологічний словник: цитоплазма, включення.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Цитоплазмою називають: а) увесь внутрішній вміст клітини; б) внутрішній вміст клітини, за винятком ядра.

2.  Непостійні структури клітини - це: а) органели; б) включення.

Дайте відповідь на запитання

1.  Які функції цитоплазми в клітині?

2.  Які речовини входять до складу цитоплазми клітини?

3.  Які функції скелета цитоплазми клітини? Із чого він складається?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити