Біологія 6 клас

Вступ

 

ЩО ТАКЕ ЖИТТЯ ТА ЯК ЙОГО ДОСЛІДЖУЮТЬ

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про:

✓ головну таємницю життя;

✓   різноманітність живого на нашій планеті та те, як його досліджують

 

§2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ

 

- Ви дізнаєтесь, які основні групи живих організмів мешкають на нашій планеті, скільки відомих видів серед них нараховуються, а також про ті форми життя, які перебувають на межі між живим і неживим.

- Скільки видів живих організмів існує на Землі? Скільки видів рослин, грибів та тварин існує в природі?

З давніх часів до XVІІI ст. біологи розрізняли лише дві великі групи живих істот — рослини і тварини. Проте вивчення живого переконало вчених, що лише цих груп недостатньо для опису різноманітності життя. По-перше, у природі постійно знаходили види із дивним сполученням ознак рослин і тварин, наприклад, гриби. По-друге, деякі види мали властивості, не притаманні ані рослинам, ані тваринам. До таких видів належить, зокрема, величезна кількість непомітних без використання збільшувальних приладів організмів. Тому в другій половині XX ст. біологи виділяли у 7 живій природі вже чотири основні групи — рослини, тварини, гриби, а також істот, дуже дрібних і непомітних без використання збільшувальних приладів, — бактерії.

До сьогодні вченими підраховано загальна кількість відомих людині видів живих організмів, що існують нині на Землі, становить понад 1,9 мільйона. З них 1,4 млн видів — це тварини, 250 тис. видів — рослини, понад 100 тис. видів — гриби. Близько 150 тис. видів припадає на інші різноманітні організми, з яких 30 тис. видів — бактерії. Значна кількість видів живих організмів (особливо бактерій) все ще залишається невідомою.

На Землі, за винятком жерл вулканів та деяких створених людиною звалищ токсичних відходів, немає жодного квадратного метра, де б не було хоча б одного живого організму. В гарячих пустелях ґрунт насичений багатьма мікроскопічними істотами. Сніги та льодовики є притулком для холодолюбних мікробів та непомітних без збільшувальних приладів водоростей і грибів. Живі істоти населяють гарячі джерела, мертві, на перший погляд, надсолоні озера, голі неприступні гірські скелі. Життя вирує в прозорій морській воді та в чорній безодні найглибших океанічних западин.

Живі організми постійно змінюють обличчя планети. Вони руйнують гірські масиви, перетворюють піски, глину та каміння на родючий ґрунт. Вони також «доглядають» за планетою — прибирають відмерлі рештки, контролюють вміст газів у атмосфері, очищують забруднену воду, постійно перерозподіляють в земній корі неорганічні речовини.

Усі живі істоти, як ви незабаром дізнаєтеся, складаються з найменших живих «цеглинок» — клітин. Але біологія вивчає також віруси. Віруси не є організмами, вони являють собою неклітинні форми життя. Їх місце особливе, адже вони перебувають на межі живого і неживого. Віруси — це подібні до кристалів структури, які, потрапивши в організм, змушують його утворювати нові покоління вірусів. Вірус контролює та направляє цей процес. При цьому сам він не росте, не живиться, не виділяє продуктів обміну. Багато вірусів, оселившись в організмах, викликають важкі хвороби. Наприклад, захворювання на кір і грип» віспу і СНІД спричинюють саме віруси. Віруси також спричинюють багато захворювань рослин. Наразі відомо близько 10 тис. видів вірусів.

 

Рослини                                          Тварини                                     Гриби Бактерії

 

Величезна різноманітність організмів та вірусів є наслідком тривалого історичного розвитку життя на нашій планеті, під час якого одні види живих організмів перетворюються на інші, цей процес навивається еволюцією.

Вірус грипу при збільшенні у 230 тис. разів

1. Живі організми дуже різноманітні.

2. Основні групи живих організмів становлять бактерії, рослини, тварини та гриби.

3. Наразі на Землі відомо понад 1,9 млн видів живих істот.

ВИСНОВКИ

Віруси, еволюція.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які основні групи організмів ви можете назвати?

2. Чому віруси не вважають живими організмами, хоча вони «вміють» розмножуватися?

ЗАВДАННЯ

Розташуйте основні групи організмів у порядку зростання кількості їх видів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити