Біологія 6 клас

Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА

 

§22. ТКАНИНИ РОСЛИН

 

Ви дізнаєтеся про об'єднання клітин рослин у тканини яу основні групи тканин.

Чи всі рослини мають однакову будову? Які функції мажуть виконувати клітини рослин? Як клітини взаємодіють одна з одною?

У попередніх параграфах ми з'ясували, що живі організми складаються з клітин. Клітини багатоклітинних організмів можуть відрізнятися за формою, розмірами, будовою, функціями, але не існують самі по собі, а об'єднуються в окремі групи, утворюючи певну тканину. Тканина рослини — це сукупність клітин, які виконують спільну функцію або функції.

Об’єднання клітин у тканини відбувається завдяки міжклітинній речовині, яка склеює їх, заповнюючи проміжки між оболонками сусідніх клітин. Там, де контактують кути кількох клітин, відстань між їхніми оболонками більша. Тому залишаються повітряні міжклітинні простори — система провітрювання тіла рослини (мал. 61).

Мал. 61. Схема будови клітини рослин у складі тканини

Деякі розчинені у воді речовини можуть рухатися від цитоплазми однієї клітини до цитоплазми іншої через клітинні оболонки і міжклітинну речовину (мал. 62). Ділянки клітинних оболонок, через які проходить особливо багато тяжкі цитоплазми, що з’єднують сусідні клітини між собою, називають порами. Вони добре помітні під оптичним мікроскопом. Отже, пори рослин — не отвори.

 

Мал. 62. Способи руху речовин від клітини до клітини

Класифікація тканин. Тканини бувають твірні та постійні (мал. 63). Клітини твірних тканим здатні до поділів. Тому твірні тканини протягом усього життя рослини утворюють нові тканини і органи. Цим самим забезпечується ріст та розвиток рослини.

Основними групами твірних тканин є верхівкові бічні (мал. 64). Верхівкові твірні тканини розташовані на верхівках коренів і пагонів. Завдяки ним відбувається ріст рослини в довжину та утворення нових частин кореня і пагона. Бічні твірні тканини не утворюють нових частин тіла рослини, але зумовлюють ріст у товщину вже існуючих коренів і стебел — так зване потовщення.

Постійні тканини утворюються з клітин твірних тканин. Коли клітина спеціалізується, вона втрачає здатність ділитись і перетворюється на клітину однієї з постійних тканин. Ці тканини забезпечують усі процеси життєдіяльності рослинного організму, окрім росту.

 

Мал. 63. Основні типи тканин у рослин

 

 

Постійні тканини розрізняються за функціями. Для наземних рослин особливо важливі покривні тканини, які регулюють обмін речовинами із зовнішнім середовищем, а також провідні тканини, які здійснюють транспортування речовин між надземними і підземними органами рослини. Між покривними і провідними розміщені різноманітні основні тканини, зокрема фотосинтезуючі, запасаючі та механічні.

Мал. 64. Розташування твірних тканин в тілі рослини

 

ВИСНОВКИ

1. Багатоклітинна рослина — це не лише механічне об’єднання клітин, а система, яка працює як єдине ціле завдяки обміну речовинами між цитоплазмами різних клітин.

2. Клітини рослин об’єднуються між собою і утворюють різноманітні тканини, що виконують певні функції.

3. Твірні тканини забезпечують утворення нових частин тіла рослини, а постійні тканини — життєдіяльність рослинного організму.

4. Постійні тканини відповідно до особливостей їх будови, розміщення та функцій поділяють на покривні, провідні й основні.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Тканина рослини, пора, твірна тканина, постійна тканина, покривна тканина, провідна тканина, основна тканина.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке тканина?

2. Чим відрізняються твірні і постійні тканини?

3. Які основні типи твірних тканин та їхні функції?

ЗАВДАННЯ

Охарактеризуйте основні функції кожного типу постійних тканин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити