Біологія 6 клас

Вступ

 

§3. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ

 

- Ви дізнаєтеся, які науки вивчають жили.

- Із яких розділів складається біологія?

Біологія вивчає життя в усіх його проявах. В ній існує багато підпорядкованих наук, які можна об’єднати у три великі розділи: «Різноманітність», «Структура», «Функції». Кожен з цих розділів шукає відповідь на одне з трьох основних запитань: 1. Наскільки різноманітних є світ живих організмів? 2. Із чого складаються та як побудовані організми? 3. Які процеси відбуваються в живій речовині та як саме?

Більшість багатоклітинних організмів (до таких належить і людина) складаються з органів, органи — з тканин, тканини — з клітин, клітини — з молекул, а молекули — з атомів. Це називають рівнями організації живого. Атомарний та молекулярний рівні організації однакові як для живої, так і для неживої природи, і їх вивчають небіологічні науки — фізика і хімія. Сполучною ланкою між хімією та біологією є біохімія, а між фізикою та біологією — біофізика. Більш високі рівні організації, починаючи від клітинного, є цариною біології. Клітини вивчає цитологія, тканини та органи — гістологія б анатомія, а організм у цілому — морфологія.

До наук, що вивчають різноманітність організмів, належать ботаніка, зоологія, мікологія, мікробіологія та вірусологія. Найдавнішими є: ботаніка (наука про рослини) та зоологія (наука про тварин). У XIX ст. народились мікологія (наука про гриби) та мікробіологія (наука про бактерії). На початку XX ст. виникла наука про неклітинні форми життя — вірусологія.

Науки, що входять до розділу «Функції», пов’язані з двома головними властивостями, за якими живе відрізняється від неживого. По-перше, живі організми ростуть, по-друге, — розмножуються. Процеси, що забезпечують ріст, вивчає фізіологія, а процеси, що забезпечують розмноження, — генетика, крім того, організми взаємодіють із навколишнім середовищем та організмами, що їх оточують. Внаслідок цього жива та нежива природа загалом і різноманітні організми між собою виявляються взаємопов’язаними та взаємозалежними. Такі взаємодії та зв’язки вивчає екологія.

Здобутки біології широко використовуються людиною у п практичній діяльності. Цим займаються прикладні науки:

- охорона природи, що займається збереженням, раціональним використанням і відновленням природних ресурсів Землі;

- сільськогосподарські науки, які розвивають та вдосконалюють сільськогосподарське виробництво;

- медицина, що вивчає хвороби людини, правила поведінки, які дозволяють їх уникнути, та способи боротьби з хворобами.

БІОЛОГІЯ

1. Біологія — це наука про життя, яка складається в багатьох підпорядкованих наук, об’єднаних у кілька розділів.

2. Основні розділи біології вивчають різноманітність, структуру та функції організмів.

3. Прикладні науки допомагають використати здобутки біологи у практичній діяльності людини.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.      За якими принципами біологія поділяється на окремі науки?

2.      Які науки вивчають різноманітність організмів? Що вивчає кожна з них?

3.      Які науки вивчають структуру живих організмів?

4.      Що вивчають фізіологія, генетика, екологія?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити