Біологія 6 клас

Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА

 

§34. СУЦВІТТЯ

 

Ви дізнаєтеся про розміщення квіток на рослині та про суцвіття, у які вони об'єднуються для спільного забезпечення запилення.

Як розміщені квітки на рослині? Як розвиваються квітки у кульбах?

Суцвіття — це система пагонів, що спеціалізована на утворенні квіток. Суцвіття сприймається оком як окрема група квіток. Усі квітки суцвіття спільно приваблюють запилювачів. Бджола, відвідуючи одне суцвіття, забезпечує запилення багатьох квіток. Тому органи, які призначені для приваблення запилювачів, утворюються не в усіх квітках суцвіття, а рослина в результаті витрачає менше поживних речовин.

За ступенем розгалуженості суцвіття поділяють на прості і складні. У простих суцвіть на головній вісі розташовані лише поодинокі квітки, а у складних суцвіть — бічні гілочки з декількома квітками.

Види простих суцвіть розрізняються за їхнім загальним виглядом, який визначається довжиною вісі суцвіття, ступенем її потовщення і відносною довжиною квітконіжок.

Прикладом типового складного суцвіття є волоть. Інші складні суцвіття утворені об’єднанням простих суцвіть (мал. 153).

Мал. 153. Складні суцвіття: а — складна китиця буркуну; б—складний зонтик кропу; в — складна головка конюшини лучної; г— складний колос пшениці

Яскравим прикладом взаємодії квіток у суцвітті є суцвіття, які нагадують квітку. В складних зонтиках борщівника зовнішні пелюстки крайових квіток сильно збільшені, імітують спільний «віночок» суцвіття. Крайові квітки щиткоподібних волотей калини великі і не можуть запилюватися. Вони приваблюють запилювачів до неяскравих дрібних центральних квіток. Кошики нагідок, соняшника й інших рослин мають чашечкоподібну обгортку, пелюсткоподібні крайові і дрібненькі трубчасті центральні квітки. Таке суцвіття-кошик у побуті неправильно вважають квіткою.

ВИСНОВКИ

1. Суцвіття виникають як група квіток задля більш ефективного запилення.

2  Різноманітність простих суцвіть пов’язана з різною відносною довжиною та будовою головної осі, а також довжиною квітконіжок суцвіття.

3  Складні суцвіття виникають завдяки об’єднанню окремих квіток або простих суцвіть в одне суцвіття.

4  Розподіл функцій між квітками в суцвітті призводить до формування суцвіть, що нагадують квітку.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Суцвіття, просте суцвіття, складне суцвіття.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке суцвіття?

2. За якими ознаками класифікують суцвіття?

3. Які основні види простих суцвіть?

4. Які приклади складних суцвіть ви можете навести?

5. Яке біологічне значення утворення суцвіття?

ЗАВДАННЯ

1. Заповніть таблицю в зошиті.

Вид суцвіття

Довжина oсі суцвіття

Потовщення осі суцвіття

Довжина квітконіжок

Китиця

 

 

 

Сережка

 

 

 

Колос

 

 

 

Початок

 

 

 

Щиток

 

 

 

Зонтик

 

 

 

Головка

 

 

 

Кошик

 

 

 

Які пари суцвіть неможливо розпізнати за наведеними у таблиці ознаками? Які додаткові ознаки слід використати для розпізнавання суцвіть у цих парах?

2. Порівняйте волоть та складну китицю (мал. 153, а). Намалюйте схему будови складної китиці. Чим волоть відрізняється від складної китиці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити