Біологія 6 клас

Тема 5. ГРИБИ

Вивчаючи цю тому, ви дізнаєтеся про:
✓        особливості будови, живлення та росту грибів;
✓        їстівні та отруйні гриби і способи їх розпізнавання;
✓        значення грибів у природі та господарській діяльності людини;
✓        взаємодію грибів з рослинами та водоростями

§47. ПОНЯТТЯ ПРО ГРИБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЖИВЛЕННЯ

Ви дізнається, чим гриби відрізняються від інших груп організмів та як вони живляться.
Кажуть, що гриби не належать ні до росkин, ні до бактерій, ні до таврим. Гриби — це рослини чи тварини? Чим живляться гриби? Чи є в грибах хлорофіл? Чи виділяють гриби кисень? Як дощ робить так, щоб гриби росли? Скільки існує видів грибів? Скільки видів грибів в Україні? Який найбільший гриб? У яких країнах немає грибів?
Разок з бактеріями, одноклітинними еукаріотами, рослинами та тваринами, нас повсюди оточує ще одна велика група організмів. Майже всі ви тримали їх у руках, куштували, бачили на прилавках магазинів. Проте, якщо ви в ними особисто не знайомі, можете бути впевнені — вони добре знайомі з вами. їхні спори та частинки тіла прилипають до вашого взуття, коли ви йдете по вулиці. Вони псують продукти, що зберігаються у теплих та вологих умовах. Ці організми спричинюють стригучий лишай та руйнують нігті, викликають тяжкі хвороби шкіри, бронхів та легень. Вони поспішають замість хлібороба зібрати врожай на полах, загарбати плоди праці садовника та городника, зробити безробітним лісника. «З'їдають» дерев'яні будинки, псують заготовлену на дошки деревину, руйнують витвори мистецтва, розкладають фарбу, гуму та навіть пластмаси.
Але без них наша планета перетворилася б на звалище стовбурів та гілок, ущільнене трупами та екскрементами. Ліси нагадували б чахлі чагарникові зарості. Гірські породи не перетворювалися б на родючі ґрунти. Без них люди не їли би хліб, не пили би квас та кумис, не ткали б льняне полотно. Солдати помирали б навіть від легкого поранення, бактеріальний збудник небезпечної хвороби залишався б нездоланним, а інфікована ним людина — приреченою. І, зрозуміло, на нашому столі не з'явилися б смажені печериці, тушковані гливи, рагу з лисичок, солоні рижики та мариновані боровики. Усі ці як шкідливі, так і корисні для людини прояви життєдіяльності притаманні одній групі організмів — грибам.
Унікальні властивості грибів прямо чи опосередковано пов’язані з особливостями їх живлення. Усі гриби е гетеротрофними організмами. Вони живляться розчиненими органічними речовинами, поглинаючи їх шляхом всмоктування всією поверхнею тіла.
Зазвичай клітини грибів можуть всмоктувати лише прості органічні речовини. У навколишньому середовищі таких речовин у розчиненому стані мало, але в природі багато складних органічних речовин. Гриби «навчилися» розкладати складні речовини на прості, які далі всмоктують своїми клітинами.

Для розкладання складних органічних речовин гриби виділяють за межі клітин особливі білкові сполуки — ферменти. Вони розділяють складні органічні молекули на прості складові: наприклад, велику молекулу целюлози — па багато дрібних молекул глюкози, велику білкову молекулу — на багато дрібних молекул амінокислот.

Мал. 207. Живлення грибів

Поживні речовини всмоктуються клітинами гриба у вигляді розчину. Тому гриби потребують багато води. Саме через це овочі та фрукти швидко вкриваються цвілевими грибами (цвіллю) у вологих приміщеннях або у вогких льохах, а в ліс за грибами ходять після дощів.

Часто вода знаходиться на значній відстані від джерела їжі. Току гриби певною частиною тіла поглинають воду. Потім перекачують її туди, де знаходяться придатні для живлення складні органічні речовини, і виділяють назовні разом з розчиненими в ній ферментами. Ферменти здійснюють позаклітинне травлення: вони розкладають складні органічні сполуки на прості. Розчин простих органічних сполук всмоктується в клітину (мал. 207).

Такий спосіб живлення позначається на будові тіла гриба, яке являє собою систему мікроскопічних довгих розгалужених ниток — грибницю. Вона схоплює великі площі. Плодові тіла, які у повсякденному житті називають грибами, — це лише мала видима частка грибного організму, більша частина якого схована в ґрунті.

Цікаво знати

У середньому в 1 г ґрунту довжина грибниці коливається в межах від 1 м до 100 м (рекордним вважається значення у 35 км на 1 г ґрунту). Найбільша грибниця виявлена в осіннього опенька, що зростав на території США; вона охоплює площу 890 та. Це найбільший гриб, який наразі відомий на нашій планеті.

За джерелом надходження поживних речовин гриби поділяють на сапротрофів, паразитів та симбіотрофів. Джерелом поживних речовин для грибів-сапротрофів мертва органічна речовина. Для грибів-паразитів — це органічні речовини живих істот. Гриби-симбіотрофи живуть у симбіозі в іншими організмами і отримують від них поживні речовини (мал. 208).

Мал. 208. Сапротрофні, паразитичні та симбіотрофні гриби

Енергію гриби отримують шляхом дихання — за допомогою кисню вони розкладають у мітохондріях частину поглинутих простих органічних речовин на вуглекислий газ та воду, синтезуючи при цьому молекули АТФ.

Деякі групи грибів, наприклад, дріжджі, крім дихання, можуть отримувати енергію без участі кисню — у процесі бродіння.

Від рослин гриби відрізняються гетеротрофним типом живлення, а отже, відсутністю хлоропластів і нездатністю до фотосинтезу. Від тварин вони відрізняються способом поглинання поживних речовин, яке здійснюється лише шляхом всмоктування. До поглинання не розчинених шматочків їжі (фаготрофного живлення), притаманного тваринам, гриби не здатні. Від бактерій гриби відрізняються наявністю у клітинах ядра (навіть декількох). Гриби бувають різні, Наприклад, білий гриб, мухомор, трутовик — це макроскопічні гриби, плодові тіла яких можна добре роздивитися без збільшувальних приладів, Проте більшість грибів без збільшувальних приладів не видно. Це — мікроскопічні гриби. Прикладами мікроскопічних грибів, з якими ви могли зустрічатись, є цвілеві гриби та дріжджі.

Гриби зустрічаються скрізь, але перевагу віддають наземним місцям зростання. Серед шапинкових грибів, плодові тіла яких складаються з шапинки та ніжки, таких, що живуть під водою, немає, за винятком одного виду — гнойовика водного, виявленого лише кілька років тому. Не знайдені шапинкові гриби в Антарктиді, хоча мікроскопічних грибів там досить багато. Країн, де не ростуть гриби, на нашій планеті немає. Загалом відомо понад 100 тис. видів грибів, з них понад б тис. видів — на території України.

ВИСНОВКИ

1. Гриби є гетеротрофами. Вони поглинають поживні речовини виключно шляхом всмоктування, що відрізняє гриби від тварин.

2  Всмоктуванню поживних речовин передує процес позаклітинного травлення — розкладання поза клітиною складних органічних сполук на прості за допомогою ферментів, які виділяються клітиною.

З.  Позаклітинне травлення дозволяє грибам використовувати в їжу навіть ті органічні речовини, які майже не споживають інші організми (зокрема целюлозу деревини).

Енергію більшість грибів отримує шляхом дихання.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Позаклітинна травлення, ферменти, всмоктування, грибниця, сапротрофи, симбіотрофи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Чому гриби активно ростуть після дощу або у вологих умовах?

2. Чи виділяють гриби кисень?

3. Чи є у складі грибів хлорофіл?

4. Чим гриби відрізняються від тварин та рослин за способом живлення?

ЗАВДАННЯ

1. Перемалюйте таблицю в зошит і доповніть її способами живлення й отримання енергії рослинами і грибами:

Живлення

Джерело енергії


Гетеротрофне

Авто трофне

Світло

Неорганічні

речовини

Органічні речовини

Речовини, якими

живляться

Органічні

речовини

Вуглекислий газ івода

Спосіб

поглинання

Всмок

тування

Фаго цитоз

Бактерії

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ціанопрокаріоти

(НІ)

НІ

Так

Так

НІ

(НІ)

Одноклітинні

твариноподібні

організми

(НІ)

Так

НІ

НІ

НІ

Так

Водорості

(Ні)

Ні

Так

Так

Ні

(Ні)

РослиниГриби«НІ» о дужках означає: як правило — ні, але відомі виключення.

2. Усі знають, що грибам для росту необхідна вода. Також відомо, що звичні для нас шапинкові гриби під водою не ростуть. А чому? Спробуйте сформулювати та обґрунтувати власну гіпотезу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити