Біологія 7 клас

Розділ 1 РОСЛИНИ


Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН


25. Ріст і розвиток рослин


Зав’язь, терпка й соковита,

Огорне нове насіння —

З лона плодів, із коріння

Візьме воно свою кров.

Скоро закінчиться коло,

Щоб розпочатися знов.

Й. Гете

Основні поняття:РІСТ. РОЗВИТОК

«Навряд чи якесь явище в житті рослин, як саме перший його вияв, примушував міркувати і вчених, і мислителів, і поетів; воно навіть оповите якоюсь поетичною таємничістю; ми бачимо в ньому втілення самого життя, символ пробудження від сну та смерті… Є щось загадкове в цьому прихованому житті, яке раптом проривається назовні» (К. А. Тимірязєв). Що ж це за явище, яке так цікаво описав видатний учений (іл. 25.1)?

Іл. 25.1. Ріст і розвиток рослини з насінини

Основний зміст

Як вам уже відомо, ріст і розвиток є ознаками живого. Чим же вони визначаються? Ріст — кількісне збільшення розмірів, об’єму та маси новоутворених клітин, органів і всього організму. Здатність до росту — одна з головних особливостей усіх живих організмів. Ріст рослин розпочинається з проростання насінини. Першою ознакою росту є поява зародкового кореня та зародкового пагона. Без росту неможливий розвиток.

Розвиток — якісні зміни, що відбуваються в органах і в усьому організмі рослини. Розвиток рослини з однієї насінини — надзвичайно дивовижний і складний процес, який визначається спадковою інформацією організму та впливом зовнішніх чинників. Він охоплює поділ клітин, їхній ріст, утворення тканин, органів, тобто розвиток рослин відбувається одночасно з їхнім ростом. Усю сукупність перетворень рослинного організму від зародження до природного відмирання називають індивідуальним розвитком.

Нормальний ріст і розвиток рослин залежить від взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників. Значний вплив на ці процеси мають такі зовнішні чинники, як світло, тепло, волога та живлення. З внутрішніх чинників регуляції процесів росту та розвитку визначальне значення мають фітогормони (рослинні гормони). Фітогормони — це хімічні речовини, які в надзвичайно малих кількостях регулюють ріст і розвиток рослин. Фітогормони мають різний склад і будову. Одні з них стимулюють, тобто прискорюють процеси розвитку, інші — гальмують, уповільнюють їх. Детальніше ви дізнаєтеся про фітогормони в старших класах.

Поглиблення теми:

Які типи росту є в рослин?

Ріст рослин забезпечується твірними тканинами внаслідок поділу клітин. Твірні тканини розташовуються на верхівках пагона й кореня або в основі міжвузлів. Ріст верхівок за рахунок твірних тканин називають верхівковим, а за рахунок тканин, які розташовуються в основах міжвузлів, — вставним. Ріст стебла в товщину відбувається за рахунок поділу клітин камбію, який є бічною твірною тканиною.

Ростові процеси пов’язані із сезонними змінами в природі й характеризуються ритмічністю. Рослинам властивий стан спокою, коли ріст і розвиток припиняються. У стані спокою вони перебувають узимку й під час посухи. Знаючи особливості росту рослини, можна регулювати її розвиток. Так, якщо видалити верхівку рослини, де знаходиться твірна тканина, її ріст у висоту припиниться. Після цього почнуть активно розвиватися бічні пагони (іл. 25.2).

Ріст і розвиток рослини розпочинається з моменту проростання насінини й закінчується, коли рослина відмирає.

Знання особливостей росту широко використовують у декоративному (іл. 25.3) і сільськогосподарському виробництві. Так, використовуючи пасинкування (видалення бічних пагонів), пікірування (відщипування кінчика кореня під час пересаджування розсади) і вершкування (видалення квіток і суцвіть) досягають збільшення врожаїв рослин. Отже, ріст у рослин необмежений і, відповідно до того, де розташовується твірна тканина, розрізняють верхівковий, бічний і вставний ріст.

Які періоди й етапи виокремлюють у розвитку рослин?

У розвитку рослин виокремлюють зародковий і післязародковий періоди (іл. 25.4). Зародковий період триває від зиготи до дозрівання насінини. У цей період утворюються зародкова твірна тканина, зародкові корінь та пагін і поживна тканина (ендосперм). Післязародковий період — це період від проростання до природного відмирання рослинного організму. Він включає: стадію проростка від проростання до формування перших справжніх листків; стадію молодості — від появи перших листків до цвітіння; стадію зрілості — від першого цвітіння до втрати здатності розмножуватися насінням; стадію старіння — від останнього плодоношення до загибелі організму. За тривалістю життя рослини поділяють на одно-, дво- та багаторічні. Однорічні рослини (наприклад огірки, овес) розвиваються з насіння, зацвітають, дають плоди й відмирають протягом одного вегетаційного періоду. Дворічні рослини на першому році життя утворюють звичайно тільки вегетативні органи. Після перезимівлі з бруньок, які є на підземних частинах рослини, формуються вегетативні та репродуктивні органи. Рослина цвіте й плодоносить. До дворічних рослин належать: капуста, морква, буряк, петрушка тощо. Багаторічні рослини протягом кількох років утворюють лише вегетативні органи і лише після цього в них починається цвітіння, плодоношення, які тривають багато років підряд (наприклад кульбаба, яблуня, груша). Отже, у розвитку рослин розрізняють два періоди: зародковий і післязародковий. Післязародковий період включає стадії проростка, молодості, зрілості та старіння.


Іл. 25.2. Якщо зрізати верхівкову бруньку, бічні бруньки «прокинуться» і дадуть початок бічним гілкам

Іл. 25.3. Обрізуючи гілки рослин, можна надати кронам рослин будь-якого вигляду

Іл. 25.4. Проростання насінини й проростання кореня та пагона

 

Як здійснюється регуляція росту та розвитку в рослин?

Вплив зовнішніх умов на ріст і розвиток рослин зумовлений багатьма чинниками, серед яких виокремлюють, насамперед, світло й температуру. Найкраще виявляється роль світла, якщо рослини вирощувати в темряві. Такі рослини матимуть пригнічений вигляд. Якщо ж їх винести на світло, вони через деякий час набудуть нормального вигляду. Температура як чинник довкілля впливає на швидкість процесів життєдіяльності рослин і може сповільнювати чи прискорювати ріст і розвиток рослин (іл. 25.5). Проте надто високі чи низькі температури можуть спричинити їхню загибель. Внутрішня регуляція росту та розвитку здійснюється за допомогою поживних речовин і рослинних гормонів. Регуляція за допомогою поживних речовин — це найпростіший спосіб регуляції. Так, за умов нестачі речовин, які надходять від кореня, сповільнюється ріст листків. Але визначальним у регуляції росту й розвитку є вплив фітогормонів. Ці речовини визначають процеси росту й розвитку цілої рослини та її окремих органів. Вони утворюються в клітинах верхівок кореня, стебла та молодих листків і через провідну тканину потрапляють до інших клітин, де й виявляється їхня дія. Одні фітогормони прискорюють поділ і ріст клітин, інші — сповільнюють їх, регулюючи таким чином проростання насіння, утворення квіток, плодів тощо. Отже, регуляція росту та розвитку в рослин здійснюється за допомогою зовнішніх і внутрішніх чинників, які діють у сукупності.

Іл. 25.5. Температура, необхідна для проростання насіння


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити