Біологія 7 клас

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН


Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ


41. Загальна характеристика покритонасінних


Поки квітки не відцвітуть, плоди не зав’яжуться.

Китайське прислів’я

Виникнення покритонасінних — величезний стрибок уперед у розвитку рослинного світу. Дерева, кущі, одно- та багаторічні трави, суходільні та водяні рослини одягнули землю в строкату мозаїку луків і степів, у зелені ліси. Потужний розквіт покритонасінних став не тільки перемогою у світі рослин, а й передумовою бурхливого розвитку найрізноманітнішого світу тварин, зокрема птахів і ссавців. Що зробило можливим такий розвиток покритонасінних?

Іл. 41.1 Різноманітність рослин лісу

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Рослинний покрив України різноманітний (іл. 41.1). До нього належать не тільки широко розповсюджені дерева й кущі, які можна побачити в будь-якому куточку нашої країни (дуб, береза, верба, тополя, ліщина), а й рослини, що ростуть тільки в певних регіонах: у Карпатах і на Правобережжі — вільха та граб, у Криму — кизил та інжир.

Одні рослини мають яскраві поодинокі чи зібрані в суцвіття квітки (вишня, яблуня, черемха, рододендрон, кизил), інші — невиразні, численні, дрібні квітки, зібрані в сережки (дуб, горіх, береза, ліщина, граб, вільха), китиці (тополя), щитки (в’яз, клен) тощо.

Дерева й кущі, що мають невиразні, дрібні та численні квітки, цвітуть рано навесні до розпускання листків. Вони є переважно вітрозапильними рослинами. Дерева й кущі, які запилюються комахами, квітнуть значно пізніше, уже після розпускання листків.

У лісах України можна побачити дуб, бук, граб, вербу, клен, липу, черемху, яблуню, грушу, глід та багато інших дерев. Серед кущових рослин, які ростуть у наших лісах, найвідомішими є ліщина, крушина, бруслина, кизил, шипшина.

Усі рослини, про які йшлося, відносять до відділу Покритонасінні.

Покритонасінні — найпоширеніша сучасна група рослин на земній кулі. Вони пристосовані до життя на суходолі в найрізноманітніших умовах — від покритонасінних до поширення тропіків до тундр, від низовин до високих гір, від пустель до боліт, вони навіть можуть жити в прісних і солоних водоймах. Усе це стало можливим завдяки появі в них квітки, яка є органом розмноження і захищає насінні зачатки від несприятливих умов, плоду, що захищає та поширює насіння, і заплідненню, яке забезпечує утворення зародка й запасу поживних речовин для його розвитку.
Іл. 41.2 Листок покритонасінної рослини

Іл. 41.3. Квітка — найдосконаліший орган розмноження

Іл. 41.4. Пристосування сухих плодів

покритонасінних до поширення тропіків до тундр, від низовин до високих гір, від пустель до боліт, вони навіть можуть жити в прісних і солоних водоймах. Усе це стало можливим завдяки появі в них квітки, яка є органом розмноження і захищає насінні зачатки від несприятливих умов, плоду, що захищає та поширює насіння, і заплідненню, яке забезпечує утворення зародка й запасу поживних речовин для його розвитку.

ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕМИ

У чому переваги покритонасінних перед голонасінними?

Покритонасінні найбільш високоорганізовані з усіх рослин. їхнє тіло складається з різноманітних тканин, але особливо досконалими є провідні тканини. Ксилема побудована із судин, а флоема — із ситоподібних трубок і клітин-супутниць (іл. 41.2). Вегетативні органи досягають найбільшої досконалості й різноманітності. Крім основних функцій, вони виконують і додаткові, що зумовлює появу їхніх різноманітних видозмін. Однак найхарактернішим органом покритонасінних є квітка як найдосконаліше пристосування до розмноження (іл. 41.3). У покритонасінних, на відміну від голонасінних насінні зачатки розвиваються не відкрито на насінних лусках, а заховані в зав’язь і захищаються від висихання її стінками. Саме через це ці рослини називають покритонасінними. З насінного зачатка формується насінина, зі стінок зав’язі, а нерідко й з інших частин квітки, — оплодень. Насінини разом з оплоднем утворюють плід, який є тільки в покритонасінних. Отже, ознаками покритонасінних, досконалішими порівняно з голонасінними, є: 1) будова провідних тканин, які поліпшують транспорт речовин по рослині; 2) різноманітність вегетативних органів, що поліпшує та урізноманітнює виконання життєвих функцій; 3) квітка, яка є найдосконалішим органом розмноження; 4) захищеність насінних зачатків від несприятливих умов стінками зав’язі квітки; 5) плід, у якому насінина захищена оплоднем, що має також пристосування до поширення насіння (іл. 41.4); 6)  подвійне запліднення, що забезпечує утворення зародка та запасу поживних речовин тощо.

Які особливості циклу відтворення покритонасінних порівняно з голонасінними?

У покритонасінних гаметофіти розвиваються і живуть на спорофіті, живлячись його поживними речовинами. Чоловічий гаметофіт (пилкове зерно) розвивається в пиляках тичинок. Жіночий гаметофіт (зародковий мішок) розвивається в середині насінного зачатка, що знаходиться в зав’язі маточки. Запилення частіше відбувається комахами, а не вітром. Після того, як спермії за допомогою пилкової трубки потрапляють до зародкового мішка, відбувається подвійне запліднення: один спермій зливається з яйцеклітиною, утворюючи зиготу, а інший — із центральною клітиною. Із зиготи буде розвиватися зародок, а із заплідненої центральної клітини — ендосперм із запасом поживних речовин. У покритонасінних від запилення до запліднення, проходить здебільшого кілька годин, на відміну від голонасінних, у яких на це витрачається півроку й більше.

Загальна схема циклу відтворення покритонасінних рослин

Отже, розвиток покритонасінних характеризується такими особливостями, як зменшення розмірів і спрощення гаметофітів, захищеність насінних зачатків у квітці, подвійне запліднення, утворення плоду тощо.

Чим зумовлена різноманітність покритонасінних?

У наш час на земній кулі існує близько 250 000 дикорослих видів покритонасінних, з яких в Україні — близько 5000. За кількістю видів вони перевершують усі групи рослинного світу, разом узяті. Покритонасінні поширені всюди: на всіх континентах, у всіх кліматичних зонах і місцезростаннях. Особливості будови вегетативних органів та їхня здатність до видозмін, різноманітність квіток і плодів стали тими передумовами, що дали покритонасінним змогу пристосуватися до найрізноманітніших умов навколишнього середовища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити